Skip to main content

De corona-evaluatie van Daikin: "Hele fabriek op twee dagen tijd aangepast."

De coronacrisis heeft gevolgen voor ons dagelijkse leven en onze bedrijven. Lees meer over de maatregelen die we nemen om onze fabriek in Oostende en onze medewerkers veilig te houden in een interview met ondervoorzitter Wim De Schacht eerder deze maand.

Dichter dan 1,5 meter komen? Niet bij Daikin in Oostende. "De hele fabriek is op twee dagen tijd aangepast. We blijven ook aanpassingen doen op basis van de opgedane ervaringen en de informatie van andere bedrijven", zegt vice-president Wim De Schacht.

Welke impact heeft de coronacrisis op jullie bedrijf?

“Zodra de regering de social distancing-maatregelen heeft aangekondigd, is de fabriek in Oostende twee dagen gesloten om alles aan te passen”, vertelt Wim De Schacht.

“Zo zijn onder meer de gangpaden zo ingericht dat er overal éénrichtingsverkeer is en je dus geen anderen hoeft te kruisen. Wie de kleedkamers wil gebruiken, moet een kaartje nemen en er zijn maar zoveel kaartjes als er mensen veilig binnen in die ruimte kunnen.

’s Morgens en ’s middags gaan bovendien andere ploegen aan het werk. Bij het binnenkomen krijgt iedereen een setje handschoenen. Na elke shift wordt alle materiaal ontsmet, van schroevendraaiers tot bedieningspanelen.

Alle zieke werknemers worden opgevolgd. Wie vermoedelijke symptomen heeft, die zouden kunnen wijzen op coronavirus, moet bij ons thuisblijven. Zelfs als ze van de huisarts in principe al terug aan het werk mogen. Wie positief getest heeft, laten we langer dan 14 dagen thuis. Ook traceren we per afdeling hoeveel zieken er zijn."

Valt het mee om de social distancing-maatregelen na te leven?

“Dat vergt discipline. We hebben een gezondheidshandleiding opgesteld, zo weet iedereen waar hij of zij zich aan moet houden. Daarnaast hebben we ook medewerkers die nagaan of de nieuwe regels gevolgd worden, want gedrag snel aanpassen aan een nieuwe realiteit is niet altijd eenvoudig. Maar we proberen elke dag een nieuwe stap te nemen om het nóg beter te doen.”

Wat is jullie grootste bezorgdheid op dit moment?

"We hebben twaalf fabrieken in Europa. De meeste daarvan werken aan een capaciteit van 70 à 80 procent. Door de maatregelen hier, zitten we in Oostende voorlopig maar aan 30 procent. Voorlopig kunnen we de vraag naar onze producten nog volgen, want die is met zo’n 20 procent gezakt en we hadden nog voorraad.

Maar we zouden graag de komende drie weken in stappen weer beginnen opschalen naar een capaciteit van 60 procent. Alleen hopen we dat er geen golven komen waarbij de overheid de maatregelen versoepeld en dan plots weer moet verstrengen.

Zo’n lockdown in schuiven zou nefast zijn. We moeten dan ook kijken naar innovaties waardoor de economie desondanks kan blijven draaien. Bijvoorbeeld het bedrijf compartimenteren in zones en die activeren zodat we tijdens een nieuwe opstoot toch kunnen blijven werken.”

Wat kan de overheid nog beter doen?

“Het zou goed zijn mocht er een soort ISO-norm komen voor de social distancing-maatregelen zodat duidelijk is of een werkplek veilig is en aan alles beantwoordt.

Zelfs als er een vaccin wordt gevonden, zullen de nieuwe gewoonten rond hygiëne en afstand houden volgens ons nog blijven. We gaan er dan ook van uit dat veel van de aanpassingen structureel zullen blijven. Het positieve daaraan is dat we in de toekomst voorbereid zullen zijn op epidemieën.

Daarnaast moet er ook meer getest worden wie al corona gehad heeft en wie immuun is. We staan achter de maatregelen van de overheid, maar moeten zien dat we de collateral damage beperken. Zeker omdat we nog voor maanden vertrokken zijn.”

Hoe kijken jullie naar de toekomst?

"We gaan ervan uit dat we dit jaar nog tot in december negatieve effecten gaan voelen door een verminderde vraag. De échte recovery verwachten we dus pas in 2021.”

Dit artikel is een vertaling van: voka.be

Meer artikelen

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie