Skip to main content

Het Daikin scholen-concept voor een gezonde leer- en werkomgeving

In Nederland gaan dagelijks miljoenen kinderen en jongeren naar school en staan er tienduizenden leerkrachten voor de klas. Waar het in onderwijsland altijd ging over leskwaliteit en werkdruk, was tot begin 2020 de kwaliteit van het binnenmilieu op scholen nooit een issue...

Een gezond binnenmilieu nu van groot belang

Van alle Nederlandse klaslokalen blijkt dat 70 tot 80 procent niet voldoet aan de minimale eisen voor het binnenmilieu, zo blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ventilatie en dus luchtkwaliteit is vaak niet op orde. Dit is bijvoorbeeld te zien aan de concentratie fijnstof en aan de CO2-gehaltes in de lucht. Andere veelvoorkomende problemen zijn te lage temperaturen en tochtklachten in de winter, oververhitting in de zomer en problemen met daglicht en verlichting.

Nu toekomstbestendig investeren in veilig en gezond onderwijs

In het ‘Financieringsarrangement Scholen’ presenteert de Nederlandse overheid het volgende:

"Het belang van een goed binnenklimaat wordt onderstreept in de bouwagenda van Bouwend Nederland, het innovatieprogramma voor de gehele bouwsector. Ook hierin zijn doestellingen bepaald voor het onderwijs. In 2021 ligt er een Plan van Aanpak om in 2030 het binnenklimaat van alle scholen gezond te krijgen en de eerste voorbeelden van ‘programma-aanpak’ zijn gestart. Daarnaast komt er een landelijk ‘Financieringsarrangement Scholen’ beschikbaar."

Om scholen te helpen het binnenmilieu op scholen op orde te krijgen, heeft de Nederland overheid subsidie beschikbaar gesteld, waardoor het juist nu voor schoolbesturen interessant is om een toekomstbestendige investering te doen in veilig en gezond onderwijs.

Wetgeving: Programma van Eisen (PvE) voor frisse scholen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een Programma van Eisen opgesteld waaraan scholen moeten voldoen. Dit helpt schoolbesturen en gemeenten in hun rol als opdrachtgever van verbouw of nieuwbouw. De nieuwe versie van het Programma van Eisen van Frisse Scholen per 1 januari 2021 sluit aan op het Bouwbesluit 2012. Het programma gaat in op vijf thema’s: energie, lucht, temperatuur, licht en geluid. Hiervoor zijn drie ambitieniveaus vastgesteld, zoals hieronder beschreven:

  • Klasse C (Voldoende)
  • Klasse B (Goed)
  • Klasse A (Uitmuntend)

Klasse C is het basisniveau, gebaseerd op geldende wet- en regelgeving (2012). In 2012 en 2015 zijn de eisen in het Bouwbesluit voor nieuwbouw zodanig verzwaard, dat er bij nieuwbouw voor de thema’s energie en lucht minimaal klasse B gerealiseerd moet worden.

 

Wat is een 'frisse school'?

Een frisse school is (g)een vanzelfsprekendheid. Schoolbesturen willen graag 'frisse scholen': schoolgebouwen met een laag energieverbruik en een gezond binnenmilieu. Een frisse school is zowel voor leerlingen als voor leerkrachten een must om goed te kunnen presteren en werken.
Een gezonde leer- en werkomgeving, oftewel een frisse school heeft vier kenmerken:

Uitstekende luchtkwaliteit

Door het toepassen van hoog rendement warmteterugwinning voor de energiezuinigheid en filters voor het reinigen van de vervuilde buitenlucht, zijn de Daikin luchtbehandelingskasten uitermate geschikt voor het realiseren van een frisse school.

Hoog comfort

Een constante comfortabele ruimtetemperatuur verbetert de leerprestaties van leerlingen. Een Daikin VRV-warmtepompsysteem kan per lokaal/ruimte koelen of verwarmen en de gewenste temperatuur regelen, afgestemd op de behoeften van de individuele gebruikers.

Laag energieverbruik

Door de hoog rendement warmteterugwinning hergebruikt het Daikin VRV-warmtepompsysteem de energie die ontstaat bij het verwarmen of koelen, waarbij iedere ruimte is voorzien van een eigen thermostaat. De Daikin regeltechniek zorgt ervoor dat alle systemen optimaal samenwerken.

Goede borging

Met een Daikin monitoringsysteem zorgt Daikin er samen met u voor dat de Daikin-systemen doen wat ze moeten doen: een veilige en comfortable leer- en werkomgeving bieden voor alle leerlingen en leerkrachten, voor nu en in de toekomst.

Wat doet Daikin voor scholen?

Daikin is de specialist op het gebied van duurzaam energiezuinig binnenklimaat. Voor zowel bestaande als nieuwe schoolgebouwen heeft Daikin oplossingen voor veelvoorkomende problemen zoals een te hoge CO2-concentratie, te warme klaslokalen in de zomer, kou- en vochtproblematiek in de winter en hinder door geluid. Alles voor veilig en gezond onderwijs.
Daikin neemt u in vijf overzichtelijke stappen mee naar een gezond binnenmilieu in schoolgebouwen.

De Daikin-route naar veilig en gezond onderwijs in Nederland:

  1. Meten: Wat is de kwaliteit van het binnenmilieu op uw school?

  2. Ontwerpen: Voor ieder schoolgebouw en iedere situatie is er een passende oplossing

  3. Besparen: Berekenen van de subsidie, besparing en terugverdientijd

  4. Presteren: Creëren van veilige schoolgebouwen ter ondersteuning van goede leerprestaties

  5. Borgen: Oplevering, monitoring en onderhoud installatie

 

Projectreferenties van het Daikin-scholenconcept

Kleine dorpsschool in Friesland

Het Daikin-scholenconcept is ook interessant is voor kleinere scholen. Alle lokalen en het kinderdagverblijf van deze kleine dorpsschool voldoen nu aan de normen van een 'frisse school'.

Nieuwe praktijkschool in Drenthe

Door toepassing van het Daikin-scholenconcept is in alle leslokalen, theaterzaal, werkplaats en restaurant van een aangenaam en gezond binnenmilieu gerealiseerd. 

Meer informatie?

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie