Subsidies

Subsidies 2021

EIA- en ISDE-regeling 2021 voor Daikin airconditioning-, verwarmings- en luchtbehandelingssystemen en koudwatermachines/warmtepompen.

De regelingen

Als u als ondernemer investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie kunt u met Energie Investering Aftrek (EIA)-regeling 2021 gemiddeld 11% belastingvoordeel behalen bovenop een lagere energierekening. Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)-regeling kunnen particulieren en zakelijke gebruikers een subsidie krijgen bij de aankoop van warmtepompen en zonneboilers, die energie besparen en de CO2-uitstoot terugdringen.
Alle informatie over beide subsidieregelingen en in hoeverre de Daikin systemen in aanmerking komen vindt u in de Daikin brochure Subsidies 2021

EIA-regeling

Wat is EIA?

De Energie Investeringsaftrek is een fiscale regeling waarmee de overheid u ondersteunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Wanneer u gebruik maakt van de EIA-regeling heeft u als ondernemer dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder belasting.

Het voordeel van EIA

Met de EIA-regeling kunt u 45% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Energielijst 2021

In de Energielijst 2021 van de RVO staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor EIA en alle informatie over de werking van de regeling, zoals het aanmelden digitaal via het eLoket (in hoofdstuk 2). U kunt de Energielijst 2021 ook altijd raadplegen op internet via www.rvo.nl/eia. De lijst wordt regelmatig aangevuld door de RVO. 

Hoe werkt de EIA?

Als uw investering voor EIA in aanmerking komt, ontvangt u een verklaring. Op de verklaring staat het bedrag dat voor EIA in aanmerking komt. Het totale bedrag aan energieinvesteringen dat per onderneming voor EIA in aanmerking kan komen, is minimaal € 2.500 en maximaal € 124 miljoen per kalenderjaar. U mag 45% van het investeringsbedrag waarvoor u een EIA-verklaring hebt ontvangen van de fiscale winst aftrekken. Wilt u weten of uw warmtepomp, koudwatermachine of luchtbehandelingssysteem in aanmerking komt voor de EIA-regeling 2021? Dan kunt u de subsidiebrochure 2021 voor de Daikin systemen hier downloaden.

Subsidies

ISDE-regeling

Wat is ISDE?

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)-regeling kunnen particulieren en zakelijke gebruikers een subsidie krijgen bij de aankoop van warmtepompen en zonneboilers. Hiermee stimuleert de rijksoverheid Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Dit bespaart energie en dringt de CO2-uitstoot terug.

Apparatenlijst 2021

Om te weten of uw verwarmingssysteem in aanmerking komt voor de ISDE-regeling heeft de overheid een Apparatenlijst warmtepompen opgesteld. De meest recente versie van deze apparatenlijst kunt u ook altijd terugvinden op www.rvo.nl. Deze lijst wordt door de RVO op regelmatige basis aangevuld met nieuwe merken en types. Dit gebeurt na controle en goedkeuring van nieuw gemelde apparaten door de RVO. Hierin staat ook het indicatief subsidiebedrag per apparaat.

Subsidiebudget 2021

Het subsidiebudget ISDE voor zakelijke gebruikers en particulieren is door de overheid vastgesteld op € 100 miljoen in 2021. 

Hoe werkt de ISDE? 

Voor alle informatie en voorwaarden omtrent de ISDE-subsidieregeling en voor de Apparatenlijst 2021 en de subsidie-aanvragen verwijzen u graag naar www.rvo.nl/ISDE. De hoogte van de ISDE-subsidie is afhankelijk van het type warmtepomp en de energieprestatie. Wilt u weten of uw warmtepomp in aanmerking komt voor de ISDE-regeling 2021? Dan kunt u de brochure met de ISDE-subsidiebedragen voor de Daikin lucht/water warmtepompen hier downloaden.

subsidies

Meer informatie

Wilt u weten of uw Daikin warmtepomp, koudwatermachine of luchtbehandelingssysteem in 2021 in aanmerking komt voor de Energie Investeringsaftrek (EIA)- of de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)-regeling? Download dan onderstaande brochure Subsidies 2021* of stuur een e-mail naar duurzaamheid@daikin.nl. Aanmelden voor de ISDE- of EIA-regeling kan tot en met 31 december 2021.

*) Om de juiste informatie te verschaffen dient u er altijd voor te zorgen om met de laatste versie van dit subsidiedocument te werken. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Daikin is in geval van (druk)fouten niet aansprakelijk en niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke toekenning, hoogte van de subsidie en/of financiële aftrek.