Subsidies

Subsidies 2019

EIA- en ISDE-regeling 2019 voor Daikin airconditioning-, verwarmings- en luchtbehandelingssystemen en koudwatermachines/warmtepompen.

De regelingen

Als u als ondernemer investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie kunt u met Energie Investering Aftrek (EIA)-regeling 2019 gemiddeld 11% belastingvoordeel behalen bovenop een lagere energierekening. Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)-regeling kunnen particulieren en zakelijke gebruikers een subsidie krijgen bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels die energie besparen en de CO2-uitstoot terugdringen.
Alle informatie over beide subsidieregelingen en in hoeverre de Daikin systemen in aanmerking komen vindt u in de Daikin brochure Subsidies 2019

EIA-regeling

Wat is EIA?

De Energie Investeringsaftrek is een fiscale regeling waarmee de overheid u ondersteunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Wanneer u gebruik maakt van de EIA-regeling heeft u als ondernemer dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder belasting.

Het voordeel van EIA

Met de EIA-regeling kunt u 45% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Energielijst 2019

In de Energielijst 2019 van de RVO staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor EIA en alle informatie over de werking van de regeling, zoals het aanmelden digitaal via het eLoket (in hoofdstuk 2). U kunt de Energielijst 2019 ook altijd raadplegen op internet via www.rvo.nl/eia. De lijst wordt regelmatig aangevuld door de RVO. 

Hoe werkt de EIA?

Als uw investering voor EIA in aanmerking komt, ontvangt u een verklaring. Op deze verklaring staat het bedrag dat voor EIA in aanmerking komt. Het totale bedrag aan energieinvesteringen dat per onderneming voor EIA in aanmerking kan komen, is minimaal € 2.500 en maximaal € 121 miljoen per kalenderjaar. U mag 45% van het investeringsbedrag waarvoor u een EIA-verklaring hebt ontvangen van de fiscale winst aftrekken. Wilt u weten of uw warmtepomp, koudwatermachine of luchtbehandelingssysteem in aanmerking komt voor de EIA-regeling 2019? Dan kunt u de brochure met de max. EIA-bedragen die gelden voor de Daikin systemen hier downloaden.

Subsidies

ISDE-regeling

Wat is ISDE?

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)-regeling kunnen particulieren en zakelijke gebruikers een subsidie krijgen bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Hiermee stimuleert de rijksoverheid Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Dit bespaart energie en dringt de CO2-uitstoot terug.

Apparatenlijst 2019

Om te weten of uw verwarmingssysteem in aanmerking komt voor de ISDE-regeling heeft de overheid een Apparatenlijst warmtepompen opgesteld. Deze kunt u ook altijd terugvinden op www.rvo.nl. Deze lijst wordt door de RVO op regelmatige basis aangevuld met nieuwe merken en types. Dit gebeurt na controle en goedkeuring van nieuw gemelde apparaten door de RVO. Hierin staat ook het indicatief subsidiebedrag per apparaat.

Subsidiebudget 2019

Het subsidiebudget ISDE voor zakelijke gebruikers en particulieren is door de overheid vastgesteld op € 100 miljoen in 2019. 

Hoe werkt de ISDE? 

Voor alle informatie en voorwaarden omtrent de ISDE-subsidieregeling en voor de Apparatenlijst 2019 en de subsidie-aanvragen verwijzen u graag naar www.rvo.nl/ISDE. De hoogte van de ISDE-subsidie is afhankelijk van het type warmtepomp en de energieprestatie. Wilt u weten of uw warmtepomp in aanmerking komt voor de ISDE-regeling 2019? Dan kunt u de brochure met de ISDE-subsidiebedragen voor de Daikin lucht/water warmtepompen hier downloaden.

subsidies

Meer informatie

Wilt u weten of uw Daikin warmtepomp, koudwatermachine of luchtbehandelingssysteem in 2019 in aanmerking komt voor de Energie Investeringsaftrek (EIA)- of de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)-regeling?
Download dan onderstaande brochure Subsidies 2019. Aanmelden voor de ISDE- of EIA-regeling kan tot en met 31 december 2019.