Skip to main content

Uw volgende verwarmingssysteem wordt een warmtepomp

Warmtepompen zijn klaar om de uitdaging van decarbonisatie in woningen aan te gaan en Daikin is klaar om de meest geschikte partner te zijn voor alle belanghebbenden in deze uitdaging.

Decarbonisatie van woningen is de duurzaamheidsuitdaging van vandaag. Het is de nieuwste toevoeging aan de wereldwijde verschuiving naar een duurzamere economie. In de autosector, de landbouw en zelfs de luchtvaart zijn al inspanningen geleverd om de koolstofuitstoot van energiebronnen te verminderen of te elimineren. De volgende op de lijst is de residentiële sector.

Decarbonisatie is ook onder de aandacht gekomen van de Europese beleidsmakers. De EU heeft met name onlangs beloofd "een centrale rol te spelen" om tegen 2050 netto nul broeikasgassen uit te stoten.

Op nationaal niveau neemt Nederland afscheid van gas, stimuleert de Franse regering de vervanging van olieketels, streeft Finland ernaar om in 2035 CO²-neutraal te zijn en heeft Neder-Oostenrijk verwarming met stookolie in nieuwe gebouwen verboden.

Ambitieuze doelstellingen, maar hoe gaan deze landen die bereiken? Ze zetten hun geld in op warmtepompen. En bij Daikin zijn we ervan overtuigd dat ze gelijk hebben. Warmtepompen zijn zonder twijfel klaar om de uitdaging van decarbonisatie in woningen aan te gaan. Het gaat niet om technologie van de toekomst, maar om een gevestigde waarde die klaar is om mainstream te gaan.

Psychologische uitdagingen

In Zweden zijn warmtepompen vandaag het standaard verwarmingssysteem. In sommige Europese landen hebben warmtepompen in nieuwe gebouwen al een marktaandeel tot 50 procent.

In de vervangingsmarkt lijkt het erop dat huiseigenaren nog niet helemaal mee zijn met het verhaal. De belangrijkste uitdagingen om warmtepompen mainstream te maken in deze markt lijken echter eerder psychologisch dan technologisch van aard te zijn.

Veel mensen begrijpen gewoon niet hoe een warmtepomp werkt.

Anderen denken dat warmtepompen lawaai maken, er niet mooi uit kunnen zien of gewoon nog niet voldoende betrouwbaar zijn. En misschien hebben huiseigenaren nog steeds vooroordelen over warmtepompen die niet meer van toepassing zijn, simpelweg omdat de markt van warmtepompen snel innoveert.

 

Een van die (verouderde) aannames zou het rendement kunnen zijn. Tot enige tijd geleden kon dat een invloed hebben op de kosteneffectiviteit en het rendement van de investering.

Lucht/water warmtepompen hebben over het algemeen de neiging om een daling van het rendement te laten zien wanneer de buitentemperatuur zakt. Bij temperaturen onder het vriespunt hadden warmtepompen traditioneel een beetje ondersteuning van het elektriciteitsnet nodig om het gewenste comfort te bieden. En dat bedreigt natuurlijk de kostenbesparing en de uitstootreductie die warmtepompen bieden.

Nieuwere generaties warmtepompen behalen steeds vaker een hoog rendement, zelfs bij lagere buitentemperaturen. Onze nieuwste lucht/water warmtepomp, de Daikin Altherma 3 H HT, heeft geen extra energie nodig bij buitentemperaturen tot min 15 graden Celsius. Innovaties zoals de 3 H HT vormen een keerpunt voor warmtepompen als vervanging van ketels op fossiele brandstof.

Een andere psychologische barrière is het gebrek aan kennis bij installateurs en architecten, wat hun belemmert. Als sector moeten we verder gaan dan het "warmtepompverhaal" van installateurs en vakmensen die al vertrouwd zijn met airconditioning.

We moeten de dialoog aangaan met installateurs die vooral met ketels op fossiele brandstof hebben gewerkt. We moeten het voor hen gemakkelijker maken om warmtepompen aan te bevelen in de vervangingsmarkt, door de installatie eenvoudiger te maken met een goed ontwerp.

Bij Daikin nemen we dit op als een belangrijke verantwoordelijkheid, omdat we denken dat het de omslag naar warmtepompen sterk zal versnellen. Regelgeving kan hier een duwtje in de rug zijn. Nederland is een goed voorbeeld: het biedt nu al opleidingen aan voor installateurs op het gebied van hernieuwbare energie. Dit ondersteunt de verschuiving naar hernieuwbare verwarmingsoplossingen.

In andere markten is het meer een kwestie van het wegnemen van prikkels voor fossiele brandstoffen die een belemmering vormen voor de toegang tot duurzamere alternatieven. In België bijvoorbeeld is de prijs van gas laag in vergelijking met de prijs van elektriciteit.

Voor de verschuiving naar warmtepompen is bewustwording en aandacht van alle belanghebbenden nodig.

 

Ambitie

Maar onze ambitie is duidelijk: we willen een warmtepomp in elk Europees huis. Geen enkel nieuw huis zou mogen worden gebouwd met een ketel op fossiele brandstof en geen enkele oude ketel mag worden vervangen door een nieuwe. Alle technologische en psychologische barrières zullen we aanpakken door middel van voortdurende innovatie.

Wij zien dit als een integraal onderdeel van onze Milieuvisie 2050, onze belofte om te zorgen voor veilige en gezonde luchtomgevingen en tegelijkertijd te streven naar een lagere CO²-uitstoot tot bijna nul. En ze moeten eenvoudig te gebruiken en leuk om naar te kijken zijn.

Betrouwbaarheid, hoge CO²-emissiereductie, efficiëntie en stilte zijn de sleutelwoorden. Dat is een onderdeel van onze belofte om een belangrijke vernieuwer te zijn.

 

Meer artikelen

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie