Skip to main content

Daikin tevreden over akkoord terugdringen HFK's

15/11/2016

Bijna 200 landen hebben een akkoord bereikt over het terugdringen van fluorkoolwaterstoffen (hfk's)

Daikin tevreden over akkoord terugdringen hfk's  

Bijna 200 landen hebben een akkoord bereikt over het terugdringen van fluorkoolwaterstoffen (hfk's). Dat zijn koudemiddelen die veel gebruikt worden in koelkasten, warmtepompen en airco's. Het akkoord - getekend op 15 oktober 2016 in Kigali (Rwanda) - wordt gezien als eerste grote doorbraak na de klimaatconferentie in Parijs in 2015. Daikin is er blij mee. Het bevestigt onze koers als voorloper in milieuvriendelijke technologie. 

Het akkoord moedigt de industrie aan om in de toekomst koudemiddelen te gebruiken met een lagere GWP-waarde (Global Warming Potential). Ook bevordert het de terugwinning en hergebruik van koudemiddelen. Hoewel sommige media spreken over een uitfasering, gaat het eigenlijk om een vermindering van hfk's. Dat wil zeggen dat het toegestane gebruik in CO2-equivalenten* geleidelijk wordt afgebouwd, maar dat gebruik in verschillende toepassingen nog wel mogelijk zal blijven.  
*) De CO2-equivalent is de hoeveelheid gas (in kg) vermenigvuldigd met de GWP-waarde van dit gas. 

Wat betekent dit voor het milieu? 
De overeenkomst ondersteunt het klimaatakkoord van Parijs, dat ernaar streeft om de gemiddelde opwarming van de aarde onder de 2°C te houden. In tegenstelling tot de afspraken van Parijs, zijn de ondertekenaars van het akkoord dat in Kigali is gesloten juridisch gebonden hun afspraken na te komen. Rijkere landen hebben ontwikkelingslanden hulp toegezegd bij de benodigde technologische aanpassingen om de uitstaat van hfk's terug te brengen. Dat is belangrijk, want vooral in de armere landen wordt een grote groei in airconditioning en koeltoepassingen verwacht. Als het akkoord wordt nageleefd, zou de opwarming van het klimaat deze eeuw misschien wel met een halve graad kunnen worden beperkt.   

Wat betekent dit voor Daikin?  
Japan, de Verenigde Staten en verschillende landen in de EU hebben al nationale wetgeving die het toepassen van hfk’s aan banden legt. De F-gasverordening van de EU – van kracht sinds 2015 – is zelfs ambitieuzer dan de gemaakte afspraken in Kigali. Toch is Daikin blij met het akkoord. Het ligt in lijn met onze bedrijfsfilosofie en bevestigt ons ontwikkelingspad om de impact van hfk-koudemiddelen te verminderen. We zijn niet voor niets een voorloper in milieuvriendelijke technologie. De afgelopen decennia hebben we onze producten voortdurend doorontwikkeld, zodat we op ieder moment klaar zijn voor de toekomst. Een voorbeeld hier van is onze reeks Split en Sky Air-producten die het koudemiddel R-32 gebruiken in plaats van R-410A. Een lagere GWP-waarde van dit middel én kleinere systeeminhoud zorgen ervoor dat de CO2-uitstoot van deze producten tot 75 procent lager kan zijn. Een ander voorbeeld zijn onnze ZEAS en Conveni-Pack, waarin we R-410A gebruiken. De GWP-waarde hiervan is maar de helft van het in de markt veel gebruikte R-404A. 

Er is geen 'one-size-fits-all' oplossing voor koudemiddelen. Veiligheid, energieverbruik, beschikbaarheid, betaalbaarheid, recycleerbaarheid en de impact op de opwarming van de aarde zijn allemaal factoren die een rol spelen bij de keuze van het juiste middel. Maar om de negatieve klimaateffecten zo veel mogelijk te beperken, zijn wij wel van mening dat we dat we als fabrikant altijd op zoek moeten naar de meest optimale oplossing. Hoe eerder we die oplossingen vinden, hoe meer we klimaatveranderingen tegengaan! 

Meer informatie over Daikins visie op de toekomst van koudemiddelen is te lezen op:www.daikin.com/csr/information/influence/Daikin's_Policy.pdf

Andere persberichten

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie