Skip to main content

Digitaal Logboek

Daikin maakt gebruik van een zogenaamd digitaal logboek, waar alle bezoeken digitaal worden opgeslagen in de cloud. Deze informatie is voor iedereen zichtbaar, wanneer je de QR-code scant met een mobile device. Met dit logboek voldoet u aan de minimale eisen van de F-gas-wetgeving. In het logboek worden servicebezoeken als log opgeslagen zodat de wetgever altijd een inkijk heeft in de uitgevoerde werkzaamheden.

Wetgeving

In het zesde milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap wordt klimaatverandering als prioriteit genoemd. Eind 2014 is een afgeleide hiervan, de F-gassenverordening,  herzien, de kern van deze herziening betreft een geleidelijke afbouw van het op de markt brengen van HFK’s. Binnen deze herziening, bekend onder de noemer (EU) nr. 517/2014) zijn verplichtingen opgenomen m.b.t. installatie gebonden logboeken zoals dit exemplaar dat nu voor u ligt.

Op grond van het Kyoto protocol en de beschikking 2002/358/EG van de Europese unie hebben de lidstaten toegezegd een vastgestelde bijdrage te leveren aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Broeikasgassen komen in vele vormen voor en worden veelal voor diverse (technische) toepassingen gebruikt. Een groot deel van de broeikasgassenemissie ontstaat bij de opwekking van elektrische energie als er gebruik gemaakt wordt van fossiele brandstoffen. Deze vorm van emissie wordt een indirecte emissie genoemd.

We spreken van directe emissie als schadelijke gassen door lekkage in de atmosfeer terechtkomen. Beide vormen van emissie zijn te beperken. De indirecte vorm is te beperken door gebruik te maken van apparatuur die energiezuinig ingezet wordt. Directe emissie kan worden geminimaliseerd door het uitvoeren van periodieke controles, lektesten en gedisciplineerd handelen bij het werken met schadelijke gassen.

Tal van koelinstallaties waaronder airconditioningsystemen bevatten een koudemiddel in de vorm van een (gefluoreerd) gas. Dit gas valt onder de categorie broeikasgas en veroorzaakt bij emissie (lekkage) een ongewenst effect op de opwarming van de aarde. Om lekkages te voorkomen heeft de Europese Unie een aantal eisen ondergebracht in een verordening (wet). Deze eisen zullen er toe moeten leiden dat in heel Europa de emissies worden teruggedrongen.

Deze verordening stelt dat de eigenaar/gebruiker van de koelinstallatie alle mogelijke maatregelen treft om directie emissie van het koudemiddel te voorkomen en dat vastgestelde lekkages zo spoedig mogelijk worden hersteld door gecertificeerd personeel.

 

Wat betekent dit voor u?

Als eigenaar of gebruiker van een koelinstallatie bent u eindverantwoordelijk voor het naleven van de Europese wetgeving. Wat betekent dat precies? Voor uw gemak hebben we een aantal zaken waar u op dient te letten op een rijtje gezet:

 • Koel- en airconditioninginstallaties die ter plaatse worden samengebouwd mogen alleen door wettelijk erkende installatiebedrijven worden samengebouwd (F-gas gecertificeerde bedrijven).
 • Koel- en airconditioninginstallaties dienen periodiek te worden gecontroleerd op lekdichtheid, de interval is afhankelijk van het CO2  equivalenten. Door deze methodiek vallen de meest schadelijke koudemiddelen onder het strengste regiem, de verplichte interval is volgt:
  • 5-50 ton CO2 :1 x per 12 maanden
  • 50-500 ton CO2 :1 x per 6 maanden
  • > 500  ton  CO2 :1 x per 3 maanden (met auto lekdetectie 1 x 6 maanden)
 • Koel- en airconditioninginstallaties waarbij een lekkage wordt geconstateerd, moeten zo spoedig mogelijk worden hersteld en dienen na reparatie binnen een maand opnieuw te worden bezocht om na te gaan of de lekkage daadwerkelijk is verholpen.
 • Koel- en airconditioninginstallaties met een koudemiddelinhoud van 5-ton equivalenten CO2 of meer moeten voorzien zijn van een logboek. Als eigenaar/gebruiker bent u verantwoordelijk voor het beheer van dit logboek. Dit logboek bevat minimaal de gegevens over het type van de installatie met daarin vermeld de soort, de standaard hoeveelheid en de eventueel bijgevulde hoeveelheid koudemiddel.
 • Kenplaten, vanaf 1 januari 2017 moet nieuw op de markt geplaatste apparatuur /installaties worden voorzien van kenplaten / etiketten die naast het type koudemiddel en de hoeveelheid in kg ook het GWP van het type koudemiddel en de hoeveelheid in CO2  equivalenten bevatten.
 • Elk servicebezoek waarbij koeltechnische handelingen zijn verricht (lek-detectie, reparaties en onderhoudswerkzaamheden) dienen te worden vermeld in het logboek waarbij de volgende items moeten worden geregistreerd:
  • Toegevoegde of afgevoerde hoeveelheden koudemiddel
  • Erkenningsnummer van het uitvoerende bedrijf of technicus
  • De resultaten van het bezoek
  • De eventuele meetrapporten worden nagestuurd, u overhandigd of achtergelaten in de schakelkast van de machine  

 

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie