Gegevensprivacybeleid

Gegevensprivacybeleid

Overeenkomstig de Belgische privacywet van 8 december 1992 en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, geven we u de volgende informatie.

De persoonlijke gegevens die u op deze website verstrekt worden gebruikt door Daikin Europe N.V., met maatschappelijke zetel in Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, geregistreerd in het RPR van Oostende onder bedrijfsnummer 412.120.336, die optreedt als gegevensbeheerder.

De rechtspersoon van Daikin in uw land is de gegevensbeheerder voor de verwerking van de van u ontvangen persoonlijke gegevens met betrekking tot vragen voor meer informatie, zoals hieronder beschreven.

Wanneer uw jobgerelateerde sollicitaties instuurt, dan treedt de rechtspersoon van Daikin waar uw sollicitatie betrekking op heeft op als de gegevensbeheerder voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, zoals hieronder beschreven.

Welke informatie vragen we en voor welke doeleinden?

Gebruik van onze website

Wanneer u een van onze websites bezoekt, kunnen we bepaalde informatie op uw computer plaatsen in de vorm van een "cookie". Hiermee kunnen we u bij een volgend bezoek automatisch herkennen. Cookies helpen ons op verschillende manieren. Ze stellen ons bijvoorbeeld in staat om een website aan te passen zodat die beter op uw behoeftes is afgestemd of we kunnen uw wachtwoord opslaan zodat u het niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen.

Meer informatie over waarvoor we cookies gebruiken en uw keuzemogelijkheden om te bepalen welke cookies we mogen plaatsen of lezen, vindt u in onze Cookieverklaring.

Niet-naleving van regelgeving rapporteren

Als u vragen of opmerkingen heeft of als u mogelijke schendingen van onze bedrijfspraktijken wilt melden, dan worden die rechtstreeks doorgestuurd naar de afdeling interne audit van Daikin Europe N.V. Om een goede beoordeling te kunnen maken en u een antwoord te kunnen bezorgen, moet u verplicht uw naam, land en e-mailadres opgeven. Zonder die informatie wordt uw verzoek geweigerd.

Meld eventuele schendingen via dit formulier.

Jobgerelateerd

Wanneer u voor een van onze huidige vacatures of wervingsprogramma's solliciteert of wanneer u spontaan solliciteert, dan hebben we uw naam en contactgegevens nodig als we rechtstreeks contact met u willen opnemen om - indien nodig - uw sollicitatie te bespreken.

Als u wilt dat Daikin u in aanmerking neemt voor een huidige vacature, dan is het mogelijk dat u uw curriculum vitae moet verzenden. Zo kan Daikin bepalen of uw academische en professionele prestaties geschikt zijn voor de job.

Vragen voor meer informatie

Wanneer u contact met ons opneemt met een verzoek voor informatie, dan is het mogelijk dat we u om uw naam en contactgegevens vragen. U kunt ons ook specifieke informatie over uw verzoek bezorgen. Deze informatie is noodzakelijk om te bepalen wie binnen ons personeels- en verdelersbestand het beste geschikt is om uw verzoek te behandelen en contact met u op te nemen met de nodige informatie of het nodige advies.

Wordt er informatie gedeeld met derden?

Gebruik van onze website

  • Daikin Europe N.V. kan anonieme informatie die via eigen analysecookies zijn verzameld (in casu Google Analytics) met een dochteronderneming, een verdeler of andere derden delen zodat uw ervaring op onze websites verbeterd kan worden.

Niet-naleving van regelgeving rapporteren

  • Er worden geen persoonlijke gegevens of vertrouwelijke informatie gedeeld met derden.
  • Daikin Europe N.V. stuurt uw persoonlijke gegevens of vertrouwelijke informatie alleen maar naar de relevante dochteronderneming als dat, na een geschikte beoordeling, noodzakelijk wordt geacht om u een antwoord te bezorgen.

Meld eventuele schendingen via dit formulier.

Jobgerelateerd

  • Uw persoonlijke gegevens kunnen voor verdere verwerking (zoals onderhoud van de rekruteringsdatabase of verdere beoordeling) worden gedeeld met derden die zijn aangeduid door de rechtspersoon van Daikin waarop uw sollicitatie betrekking heeft.

Vragen voor meer informatie

  • Aangezien Daikin wereldwijd actief is, kan Daikin Europe N.V. of zijn dochteronderneming van uw land de door u verstrekte informatie delen met een verdeler of een bedrijf uit de Daikin-groep. Deze kan buiten de Europese Unie gevestigd zijn, ook in landen die minder bescherming bieden, zoals de VS, om uw verzoek op een gepaste manier te verwerken. Wij zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke gegevens bij dergelijke transfers te beschermen.

Extra informatie

U kan te allen tijde toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens en deze corrigeren (bijwerken, wijzigen of beperken) door een aanvraag te sturen naar:

  • ethics@daikineurope.com voor persoonlijke gegevens die verstrekt werden tijdens het rapporteren van niet-naleving van regelgeving
  • hrm@daikineurope.com voor persoonlijke gegevens die verstrekt werden tijdens het indienen van jobgerelateerde sollicitaties
  • info@daikineurope.com voor persoonlijke gegevens die verstrekt werden tijdens aanvragen voor extra informatie

We sturen u dan al uw door ons verzamelde persoonlijke gegevens zodat u deze persoonlijke gegevens kunt bijwerken of wijzigen en aan ons terug kunt bezorgen. U kunt bovendien, te allen tijde en gratis, middels een eenvoudig verzoek bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot u voor direct marketing door een verzoek te sturen naar bovenstaand adres.

Als u meer informatie nodig hebt of andere vragen hebt dan de bovenstaande over het gegevensprivacybeleid van Daikin, neem dan contact met ons (ter attentie van de juridische afdeling) op via:

Stuur een e-mail via dit formulier.

Fax: +32 59 55 88 99

Post: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, België

Deze website kan links bevatten naar andere websites die geen eigendom zijn van Daikin en niet door Daikin beheerd worden. Hou er rekening mee dat Daikin niet verantwoordelijk is voor de privacypraktijken van dergelijke websites en dat dit gegevensprivacybeleid alleen van toepassing is op de gegevens die door deze website verzameld worden.

Versie 1.3, mei 2013