Skip to main content

Actievoorwaarden Daikin Warmste Airco actie

 
 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Daikin Warmste Airco 2023 via de website https://www.daikin.nl/warmste-airco (hierna: de actiewebsite).
 2. De actiewebsite is in eigendom en beheer van Daikin Nederland die ook de organisator van deze actie is.
 3. De actie geldt uitsluitend voor consumenten.
 4. Alle bezoekers van de website, vanaf 18 jaar, met vaste woon/verblijfplaats in Nederland en een geldig identiteitsbewijs, maken kans op de prijzen (hierna: deelnemers).
 5. Deze actie geldt uitsluitend bij de volgende modellen: Daikin Emura, Stylish, Ururu Sarara en Perfera wand- en vloermodel.
 6. Daikin geeft in de maanden oktober 2023 t/m maart 2024, per maand 1 winnaar van de actie de aankoop van een split-airco en installatiekosten terug. Let op! De hoogte van het bedrag is gemaximaliseerd tot het totaal van 2.500 euro (ongeacht de productkeuze en complexiteit van de installatie). Om voor de actie in aanmerking te komen, moet de klant de officiële factuur van installatie overleggen.
 7. Het Daikin airconditioningsysteem dient te zijn aangeschaft na 1 oktober 2023 (geldig voor getekende overeenkomsten na 25 september 2023).
 8. Het Daikin airconditioningsysteem dient voor 31 maart 2024 volledig geregistreerd te zijn door de winnaar of de installateur in Daikin Stand by Me.
 9. Het is geen kansspel of loterij.
 10. Winnaars ontvangen van Daikin automatisch bericht. 
 11. Indien zij de prijs accepteren, stemmen ze in met het vermelden van hun naam op de actiewebsite en naam en foto van de prijsoverhandiging op de Daikin social media kanalen.
 12. Gedurende de looptijd van de actie dingt een deelnemer mee voor max zes trekkingen. Een deelnemer die in maart een airco koopt doet aan een trekking mee. Indien de deelnemer reeds gewonnen heeft, dingt de deelnemer niet meer mee voor andere trekkingen uit de Warmste Airco actie.
 13. Alleen natuurlijke personen kunnen deelnemen. Rechtspersonen zijn uitgesloten van deelname. De prijzen van de actie zijn niet inwisselbaar voor andere prijzen of contanten. Daikin behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in plaats van de aangeboden prijzen andere, gelijkwaardige of gelijksoortige prijzen toe te kennen. 
 14. Er zijn zes prijswinnaars. De bepaling van de winnaars van de actie vindt plaats op 7 november 2023, 7 december 2023, 8 januari 2024, 7 februari 2024, 7 maart 2024 en 8 april 2024.
 15. De prijswinnaars worden persoonlijk per e-mail op de hoogte gesteld van de uitslag. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 16. De prijs kan komen te vervallen als de deelnemer niet binnen die week heeft gereageerd op de correspondentie van Daikin. Er zal voor die maand geen nieuwe prijswinnaar gekozen worden.
 17. Daikin kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave van een verkeerde e-mailadres door de deelnemer, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer of van het tegenhouden van spamfilters van de e-mails verzonden door Daikin.
 18. De persoonsgegevens die in het kader van de actie worden verkregen, worden alleen gebruikt door Daikin voor de desbetreffende actie, worden niet verstrekt aan derden, en na 1 jaar gewist. Deelnemers kunnen daarnaast zelf vrijblijvend aangeven of zij op de hoogte gehouden willen worden over productinformatie door Daikin via de Daikin nieuwsbrief.
 19. Deelname aan de actie houdt acceptatie van deze actievoorwaarden in.
 20. Daikin kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 21. Daikin behoudt zich het recht voor om deze actie, indien voortzetting naar redelijkheid en billijkheid niet langer mogelijk is, voortijdig te beëindigen. In dit geval zal Daikin dit communiceren via de website.
 22. De actievoorwaarden worden aan deelnemers ter beschikking gesteld door publicatie op de website https://www.daikin.nl/warmste-airco
 23. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Daikin. Het besluit van Daikin is niet voor bezwaar of beroep vatbaar.
 24. Van deelname uitgesloten zijn alle werknemers van organisaties die aan deze actie meewerken, alsmede andere personen die direct of indirect bij de organisatie van deze actie zijn betrokken.
 25. Reacties, klachten of vragen naar aanleiding van de uitvoering van de check kunnen worden ingezonden naar: marketing@daikin.nl
 26. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Druk- en typefouten voorbehouden.
 27. Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk dit reglement. De beslissingen van Daikin - over de actie, over de deelname, over de aanduiding van de winnaar, over de toepassing van het reglement en ook over alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement werden voorzien - zijn bindend.

  Daikin Nederland, oktober 2023

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie