Skip to main content

Meet en breng de binnenmilieukwaliteit in kaart!

Met de IAQ (Indoor Air Quality) sensor van Daikin wordt het onzichtbare zichtbaar gemaakt. U heeft altijd inzicht in de totale binnenmilieukwaliteit van de ruimte(s) in uw gebouw en kunt gericht acties ondernemen om de kwaliteit te optimaliseren. 

Waarom een Daikin IAQ-sensor?

Een gezond binnenklimaat is van grote invloed op de gezondheid en welzijn van de gebruikers van een gebouw. Het is belangrijk dat mensen veilig samen kunnen blijven leren, werken, zorgen en leven. Hier zijn passende Daikin binnenklimaatoplossingen voor, maar het begint bij het hebben van inzicht in de huidige kwaliteit van het binnenklimaat. Studies tonen bijvoorbeeld aan dat bij een gezond binnenmilieu de werknemer 11% productiever is, dat leerlingen op scholen beter presteren en dat het ziekteverzuim van leerkrachten en leerlingen met 6 á 7 procent afneemt.

De Daikin IAQ-sensor meet niet alleen de binnenluchtkwaliteit (IAQ = Indoor Air Quality) in een ruimte, maar ook de temperatuur, het CO2-gehalte in de lucht en nog veel meer.

 

Wat is de definitie van binnenmileu?

Het binnenmilieu omvat alle fysische, chemische en biologische factoren in een gebouw, die invloed hebben op de gezondheid en het welzijn van de gebruikers.

De kwaliteit van het binnenmilieu wordt beïnvloed door 4 factoren:  

Wat meet de Daikin IAQ-sensor?

De Daikin IAQ-sensor is een binnenluchtkwaliteitssensor die alle binnencondities meet die van invloed zijn op de totale binnenmilieukwaliteit en die hiermee het onzichtbare zichtbaar maakt. 

Naast het meten van de binnenluchtkwaliteit, meet de IAQ-sensor ook de omgevingskwaliteit en het comfort, plus elektromagnetische vervuiling door parameters die bijvoorbeeld verband houden met geluid en licht, die ook van invloed zijn op het welzijn van mensen, vooral wanneer ze een relevante hoeveelheid tijd doorbrengen in een bepaalde binnenruimte.

Met dat inzicht kunt u samen met uw Daikin installateur bepalen wat er nodig is om tot betere resultaten te komen, en dus een gezond en veilig binnenmilieu te creëren.

 

 

Design

De Daikin IAQ-sensor heeft een moderne en stijlvolle uitstraling en kleine afmetingen. De luchtkwaliteit wordt effectief gemeten door het zorgen van een goede ventilatie door middel van de kleine sleuven aan alle kanten.

 


Eenvoudige installatie

De Daikin IAQ-sensor is eenvoudig te installeren en uit te lezen via de Daikin IAQ-app. De sensor wordt eenvoudig toegevoegd door het scannen van een QR code.

 

 

Optische en geluidsignalen

De Daikin IAQ-sensor is voorzien van LED-verlichting (kleur) voor het eenvoudig herkennen van actuele bedrijfsstatus en meldingen.

De sensor geeft door middel van geluidssignalen aan of deze in- of uitgeschakeld wordt.

 

Communicatie

Deze nieuwe IAQ-sensor van Daikin garandeert een stand-alone installatie en heeft 12 ingebouwde verschillende sensoren die 15 verschillende parameters bewaken. Het maakt verbinding met het wifi-netwerk en kan eenvoudig worden geconfigureerd via een speciale configuratie-app en kan worden geïntegreerd in Daikin on Site - Daikin's oplossing voor bewaking op afstand en slim onderhoud.

De Daikin IAQ-sensor is voorzien van WiFi of NB-IoT voor het communiceren met een server. Optioneel is LTE-4G, LTE-M, LoRa, LoRa-WAN ook mogelijk.

 

 

Analyse en advies

Het online monitoringplatform maakt het mogelijk om in realtime de binnenmilieukwaliteit te loggen en zichtbaar te maken.

Deze gemeten waarden worden gebruikt voor de analyse en het opstellen van het advies voor het “verbeteren” van de binnenmilieukwaliteit.

 


Dashboard

Maak het onzichtbare zichtbaar en deel de gemeten resultaten met de gebruikers van de ruimte.

Eenmaal geïnstalleerd, kan de IAQ-sensor waarden volgen die verband houden met het binnenlucht- en omgevingscomfort, en deze doorsturen naar Caelum – Daikin's Indoor Air and Environmental Quality monitoring platform, dat het mogelijk maakt om gemakkelijk te zien wat de status is van de binnenlucht- en milieukwaliteit in de ruimtes waar de sensoren zijn geïnstalleerd. Maar daar houdt het niet op, het webplatform Caelum maakt het ook mogelijk om eenvoudig rapportage en videowall realtime monitoring te genereren.

Een ander kenmerk is de mogelijkheid om een meldingssysteem in te stellen wanneer drempels op specifieke parameters worden overschreden. Op deze manier kan het systeem een waarschuwingsbericht sturen wanneer er een risico bestaat op verslechtering van de ingestelde binnenlucht- en milieukwaliteitsniveaus

Technische gegevens:

De opdrachten die handmatig op Daikin IAQ kunnen worden uitgevoerd, worden hieronder vermeld:

Daikin IAQ -inschakeling: om het apparaat in te schakelen, houdt u de aan / uit-knop aan de zijkant 4 seconden ingedrukt.
Batterijcontrole : Door de kroon aan de bovenkant 1 seconde aan te raken, kunt u de batterijstatus controleren. 
Groen lampje = accu ok, oranje lampje = waarschuwing, rood lampje = accu moet worden vervangen.
Meetverzoek : door de aanraakknop aan de bovenzijde 4 seconden aan te raken kunt u direct een meting van de Daikin IAQ aanvragen. Het is raadzaam om het apparaat van stroom te voorzien met een microUsb wanneer een handmatige meting wordt gevraagd.
Daikin IAQ-uitschakeling: om het apparaat uit te schakelen, houdt u de aan / uit-knop aan de zijkant 6 seconden ingedrukt.
Fabrieksinstellingen terugzetten: schakel het apparaat in door de aan / uit-knop 4 seconden ingedrukt te houden, laat het nog eens 10 seconden ingedrukt, de Daikin IAQ begint te knipperen met een onderbroken blauw licht en is klaar om opnieuw te worden gekoppeld / geconfigureerd met de app.
Firmware-upgrade: zodra het is geconfigureerd (of bij elke nieuwe formware-release), kan het apparaat een firmware-upgrade uitvoeren. Vanaf firmwareversie 1.0.6 wordt de Daikin IAQ uitgeschakeld en bijgewerkt, wat aangeeft dat de kroon gedurende ongeveer 40 seconden met een paarse kleur knippert. Aan het einde van de firmware upgrade procedure gaat de Daikin IAQ weer aan (je hoort een piep en op de kruin van de Daikin IAQ zie je een blauw lampje gevolgd door een groen lampje de kroon van de Daikin IAQ aan de bovenzijde knippert een keer met een blauw lampje).

Indien aangesloten op de meegeleverde voeding en micro USB-kabel, voert de Daikin IAQ elke 5 minuten metingen uit, bij stroomvoorziening op batterijen elke 15 minuten.

 

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie