Inbedrijfstellen

Daikin inbedrijfstellingsservice

Daikin Service assisteert haar professionals (installateurs) bij het inbedrijfstellen van Daikin-systemen. Dit gaat niet om de installatiewerkzaamheden, maar om begeleiding bij het opstarten, testen en inregelen van de installatie. Hiermee bent u verzekerd van de meest efficiënte werking van het systeem. 

Voor informatie over de kosten, voorwaarden en het aanvraagformulier verwijzen wij u graag naar My Daikin Customer Portal / Bibliotheek. Houdt u er rekening mee dat u tenminste 14 dagen planningstijd in acht dient te nemen tussen het moment van de aanvraag en de uit te voeren inbedrijfstelling.

Aanvragen inbedrijfstelling Daikin Altherma

Voor het Daikin Altherma verwarmingssysteem geldt vanaf 1 augustus 2021 een verplichte inbedrijfstelling door Daikin Nederland. Bij de inbedrijfstelling is te allen tijde één van uw monteurs aanwezig. 

De verplichte inbedrijfstelling door Daikin Nederland is niet van toepassing indien:

  • U 3 x in het betreffende kalenderjaar een inbedrijfstelling heeft laten uitvoeren door Daikin Nederland in aanwezigheid van uw monteur, óf
  • Uw monteur, die het toestel inbedrijf gaat stellen, een technische training voor het betreffende verwarmingssysteem heeft gevolgd

Inbedrijfstelling overige Daikin systemen

Voor de overige Daikin systemen is er geen sprake van een verplichte inbedrijfstelling door Daikin Nederland.