Skip to main content

Actievoorwaarden Warmte-Check / Win schaatstickets

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de ‘Warmte-Check’ via de website https://www.daikin.nl/nl_nl/het-nieuwe-verwarmen.html
 2. De website https://www.daikin.nl/nl_nl/het-nieuwe-verwarmen.html is in eigendom en beheer van Daikin Nederland B.V. Daikin is tevens organisator van de actie.
 3. Alle bezoekers van de website https://www.daikin.nl/nl_nl/het-nieuwe-verwarmen.html, die daar de warmte-check invullen, vanaf 18 jaar met een vaste woon- en verblijfplaats in Nederland en een geldig Nederlands identiteitsbewijs maken kans op één van de hierna genoemde prijzen.
 4. Onder de deelnemers aan de actie verloot Daikin diverse soorten entreetickets voor schaatswedstrijden, georganiseerd door de ISU/KNSB. Het gaat hierbij zowel om reguliere tickets als VIP-tickets (arrangementen). Tevens verloot Daikin vanaf 2 januari 2019 ‘schaatspakken’ in de vorm van een Onesie, in totaal 10 stuks.
 5. De winnaar van de tickets ontvangt van Daikin via e-mail een link waarmee kan worden ingelogd op een speciale website. Hierop kan de winnaar zelf aangeven welke tickets hij/zij wenst te ontvangen en voor welk schaatsevenement. De evenementen vinden allen plaats tussen 1 november 2018 en 30 maart 2019.
 6. Deelname aan deze actie is gratis en verplicht tot niets. Gedurende de looptijd (1 november 2018 t/m 15 februari 2019) van de actie dingt een deelnemer mee voor maximaal één prijs.
 7. Alleen natuurlijke personen kunnen deelnemen. Rechtspersonen zijn uitgesloten van deelname.
 8. De prijzen van de actie ‘Warmte-check / Win schaatstickets’ zijn niet inwisselbaar voor andere prijzen of contanten. Daikin. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in plaats van de aangeboden prijzen andere, gelijkwaardige of gelijksoortige prijzen toe te kennen.
 9. De bepaling van de winnaar van de Warmte-Check vindt uiterlijk plaats op 20 februari 2019. Andere trekkingsdata zijn: 2018-15/11, 30/11, 14/12, 21/12, 12/1-2019
 10. De prijswinnaars worden persoonlijk per e-mail op de hoogte gesteld van de uitslag. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 11. Een week (7 dagen) na de bekendmaking van de winnaar, kan de prijs komen te vervallen als de deelnemer niet binnen die week heeft gereageerd op de correspondentie van Daikin.
 12. Alle deelnemers aan de Warmte-Check maken kans op de prijzen. Indien deelnemers. De trekking van de winnaars geschiedt willekeurig, en op onpartijdige wijze.
 13. Daikin kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd e-mailadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer of van het tegenhouden van spamfilters van de e-mails verzonden door Daikin.
 14. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens opgeven komen niet in aanmerking voor toekenning van een prijs.
 15. De persoonsgegevens die in het kader van de Warmte-Check worden verkregen, worden alleen gebruikt door Daikin voor de desbetreffende actie, worden niet verstrekt aan derden, en na 1 jaar gewist. Deelnemers ontvangen eenmalig een e-mail ter bevestiging van deelname en worden vrijblijvend uitgenodigd om op de hoogte gehouden te worden.
 16. Deelname aan de ‘Warmte-Check / Win schaatstickets’-actie houdt acceptatie van de deze actievoorwaarden in.
 17. Daikin kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 18. Daikin behoudt zich het recht voor om deze actie, indien voortzetting naar redelijkheid en billijkheid niet langer mogelijk is, voortijdig te beëindigen. In dit geval zal Daikin dit communiceren via https://www.daikin.nl/nl_nl/het-nieuwe-verwarmen.html.
 19. De ‘Warmte-Check / Win schaatstickets’ actievoorwaarden worden aan deelnemers ter beschikking gesteld door publicatie op de website https://www.daikin.nl/nl_nl/het-nieuwe-verwarmen.html.
 20. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Daikin. Het besluit van Daikin is niet voor bezwaar of beroep vatbaar.
 21. Van deelname uitgesloten zijn alle werknemers van organisaties die aan deze actie meewerken, alsmede andere personen die direct of indirect bij de organisatie van deze actie zijn betrokken.
 22. Reacties, klachten of vragen naar aanleiding van de uitvoering van de check kunnen worden ingezonden naar: marketing@daikin.nl
 23. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Druk- en typefouten voorbehouden.

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie