Skip to main content

Welke verdampingsdrukregelaars kunnen met R410A worden gebruikt?

De verdampingsdrukregelaars die voor koeling worden gebruikt, moeten aan de volgende voorwaarden voldoen.

  1. PS ≥ 25 bar
  2. Geen overbrugging nodig voor olieterugwinning
  3. Verdampingsdrukregelaars kunnen worden gebruikt wanneer 100% van de koelaggregaten/verdampers worden aangesloten, bijvoorbeeld om goederen te beschermen tegen de winterfunctie
  4. Minimale vermogensverhouding van 50%
  5. Bij gebruik van een verdampingsdrukregelaar moet de totale last van het systeem altijd minimaal 2 kW bedragen.
  6. Er bestaan geen beperkingen op het aantal gebruikte verdampingsdrukregelaars.

Wanneer in een project meerdere ZEAS-units worden gebruikt, sluit dan alle koelaggregaten of verdampers met dezelfde gewenste verdampingstemperatuur, gegroepeerd aan op dezelfde ZEAS-unit. Dit optimaliseert de energie-efficientie van het koelsysteem.

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie