Skip to main content

Wat is seizoensrendement (SCOP en SEER)

Seizoensrendement

Seizoensrendement is een nieuwe manier om het echte energierendement van verwarming en koeling over een heel jaar te meten. Deze nieuwe maatstaf geeft een realistischer beeld van het energierendement en de milieu-impact van een systeem.

De nieuwe methode om energierendement te meten is er gekomen op basis van de EU-richtlijn inzake energiegerelateerde producten (ErP) (de Ecodesign-richtlijn). Daarin staan de minimale vereisten voor ecologisch ontwerp die fabrikanten in hun energieverbruikende producten moeten toepassen.

Het seizoensrendement vereist een nieuw scoresysteem voor verwarm- en koelproducten, dat door alle fabrikanten gebruikt moet worden. Dit zijn:

  • De seizoensgebonden energie-efficiëntieverhouding (SEER) voor koeling
  • De seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt (SCOP) voor verwarming

Nieuwe seizoensscores

De nieuwe seizoensscores tonen het echte energieverbruik van een warmtepomp op basis van het energierendement over een heel jaar. SEER en SCOP meten het jaarlijkse energieverbruik en -rendement in typische dagelijkse omstandigheden. Op langere termijn houden ze rekening met temperatuurschommelingen en stand-byperiodes om een duidelijke en betrouwbare indicatie te geven van het typische energierendement over een heel seizoen verwarming of koeling.

Producten van Daikin voldoen aan de ErP omdat ze specifiek ontworpen zijn voor seizoensrendement. Daikin heeft een volledig assortiment aircoproducten die geoptimaliseerd zijn voor de nieuwe maatstaven inzake seizoensrendement.

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie