Skip to main content

Op het label van mijn toestel staat een vuilnisbak. Wat betekent dat?

Dit symbool staat op uw product. Dit symbool wil zeggen dat elektrische en elektronische producten niet met niet-gesorteerd huishoudelijk afval gemengd mogen worden.

Probeer het systeem niet zelf uit elkaar te halen: het product en andere onderdelen mogen alleen door een erkend installateur uit elkaar gehaald worden overeenkomstig de plaatselijke en nationale regelgeving.

Het product en het afval moeten in een gespecialiseerd verwerkingsbedrijf verwerkt worden voor hergebruik, recyclage en herstelling.

Door deze op een geschikte manier te verwijderen, helpt u om mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. Neem contact op met de installateur of met een plaatselijke autoriteit voor meer informatie.

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie