Skip to main content

Hoe kan ik de BRC1H automatische bedrijfsmodus tussen de Daikin Residential Controller-app en een Sky Air-unit synchroniseren?

Voor BRC1H

Om de automatische bedrijfsmodus tussen de Daikin Residential Controller-app en de Sky Air bedrade afstandsbediening te synchroniseren, moet u het volgende doen:

  1. Installeer de BRC1H afstandsbediening en sluit die aan op de Sky Air binnenunit. Voor installaties die gebruik maken van de BRC1E: raadpleeg “Hoe kan ik de BRC1E automatische bedrijfsmodus tussen de Daikin Residential Controller-app en een Sky Air-unit synchroniseren?” FAQ item.
  2. Instellen van de setpoint-logica op "Binnenunit" in de Madoka Assistant-app.

Wijzigen van de setpoint-logica met behulp van de Madoka Assistant-app

1. Open de meest recente versie van de Madoka Assistant-app.
2. Activeer de geavanceerde instellingen:

1. Ga naar het hoofdmenu.
2. Selecteer “Info”. Opmerking: vanaf de Madoka Assistant versie 1.10 zijn de “Geavanceerde instellingen” te vinden onder “App-instellingen” in plaats van onder “Info”.

Hoofdmenu Madoka Assistant-app

3. Activeer “Geavanceerde instellingen”.

Info-scherm Madoka Assistant-app

4. Schakel de "Geavanceerde instellingen” in. Er verschijnt een waarschuwing.

Waarschuwingsvenster Geavanceerde instellingen op de Madoka Assistant-app

5. Druk op “Ik begrijp het”. De Geavanceerde modus is nu ingeschakeld.

3. Ga naar "Instellingen unit".

Venster Instellingen unit op de Madoka Assistant-app

4. Selecteer "Instelpunt-logica".

Venster Instelpunt-logica op de Madoka Assistant-app

5. Selecteer de optie "Binnenunit" optie en druk op "Toepassen".

Om de kamertemperatuur tussen de Daikin Residential Controller-app en de Sky Air bedrade afstandsbediening te synchroniseren, moet u de instellingen op de bedrade afstandsbediening via de Madoka Assistant-app of rechtstreeks op de bedrade afstandsbediening configureren: Zie de onderstaande stappen voor meer informatie.

Configureren van de instellingen met behulp van de Madoka Assistant-app

1. Open de meest recente versie van de Madoka Assistant-app.
2. Activeer de geavanceerde instellingen:
1. Ga naar het hoofdmenu.
2. Selecteer “Info”.

Startscherm Madoka Assistant-app

3. Tik 5 keer op "Versie" om de installateurmodus in te schakelen.

Info-scherm Madoka Assistant-app

4. Stel de installateurmodus in op "Tijdelijk”.

Madoka Assistant-app installateurmodus - Tijdelijk

5. Keer terug naar het startscherm en selecteer de afstandsbediening.
6. Ga in het menu Instellingen naar "Instellingen unit".

Scherm Instellingen unit op de Madoka Assistant-app

7. Ga naar "Lokale instellingen".

Scherm Lokale instellingen op de Madoka Assistant-app

8. Selecteer item 02 onder "Stand 10" en stel de waarde in op 02.

Scherm Veld bewerken op de Madoka Assistant-app - Stand 10, Waarde 02

9. Selecteer item “01 Thermostaatsensor” onder "Stand 1c" en stel de waarde in op “01 - Thermistor binnenunit”.

Scherm Veld bewerken op de Madoka Assistant-app - Stand 1c, Waarde 01

10. Tik in de rechterbovenhoek op "Toepassen". Bevestig door opnieuw op "Toepassen" te tikken in het bevestigingsvenster.

Bevestigingsvenster Instellingen toepassen op de Madoka Assistant-app

11. Selecteer "Toepassen op afstandsbediening".

Toepassen op afstandsbediening op de Madoka Assistant-app

12. Controleer dat de afstandsbediening opnieuw wordt gestart. De nieuwe instellingen worden toegepast zodra de afstandsbediening opnieuw is gestart.

Herstarten afstandsbediening op de Madoka Assistant-app

Configureren van de instellingen op de bedrade afstandsbediening


Opmerking: het is niet nodig om de instellingen op de bedrade afstandsbediening te configureren wanneer u dat al hebt gedaan met de Madoka Assistant-app (zie hierboven).

1. Druk op de middelste knop (cirkel) en houd die ingedrukt totdat het informatiescherm verschijnt

Middelste knop (cirkel) op de bedrade afstandsbediening

2. Druk gelijktijdig op de linkerknop (min) en de middelste knop (cirkel) en houd die ingedrukt tot het installateurprogramma wordt geopend.

Linker- en middelste knop op de bedrade afstandsbediening

3. Ga naar het menu Lokale instellingen voor de binnenunit. Op het menupictogram wordt een document met een moersleutel weergegeven.

Document met moersleutel op Lokale instellingen op de bedrade afstandsbediening

4. Selecteer Stand 10 en bevestig uw keuze.

Stand 10 bevestigen op de bedrade afstandsbediening

5. Wijzig de instelling (SW) naar 02 en stel de waarde in op 02.

SW naar 02 op de bedrade afstandsbediening

6. Bevestig uw keuze.

SW naar 02 bevestigen op de bedrade afstandsbediening

7. Selecteer Stand 1c en bevestig uw keuze.

Stand 1c en bevestigen op de bedrade afstandsbediening

8. Wijzig de instelling (SW) naar 01 en stel de waarde in op 01. Bevestig uw keuze.

SW naar 01 bevestigen op de bedrade afstandsbediening

9. Selecteer “X” In het menu Lokale instellingen om terug te keren naar het vorige menu.

Selecteer X op de bedrade afstandsbediening

10. Selecteer in het installateurmenu het pijlsymbool om de bedrade afstandsbediening opnieuw te starten en de nieuwe instellingen toe te passen.

Pijlsymbool voor het herstarten van de bedrade afstandsbediening

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie