Skip to main content

De organisatiekwaliteit van Daikin erkennen

Door de jaren heen is Daikin Europe N.V. erkend als een goed bestuurd en goed georganiseerd bedrijf dat aan alle Europese productienormen voldoet en begaan is met de veiligheid en het welzijn van haar werknemers. We willen het nog beter doen dan de huidige regelgeving rond tewerkstelling, gezondheid en veiligheid voorschrijft en ervoor zorgen dat onze werknemers goed opgeleid zijn en ondersteund worden op hun werkplek. Daikin Europe N.V. is ook bekroond als een actief en gedreven lid van de plaatselijke en ruimere Europese bedrijfsgemeenschappen, dat bereid is om zijn verantwoordelijkheid te nemen voor de promotie en aanmoediging van andere organisaties in de regio.

Naleving van J-SOx

J-SOx is de afkorting voor de Japanse versie van de wet Sarbanes-Oxley of SOx. SOx verwijst naar een Amerikaanse wet die is opgesteld door de Amerikaanse politici Sarbanes en Oxley. De wet is er gekomen na een aantal boekhoudschandalen in de bedrijfswereld om voor meer transparantie te zorgen en investeerders gerust te stellen.

Sinds 2008 moeten alle bedrijven die actief zijn op de Japanse aandelenmarkt aan de Japanse versie van deze wet voldoen, de Financial Instruments and Exchange Law. Daikin Europe N.V. voldoet al sinds april 2008 aan J-SOx.

Het antwoord van Daikin op J-SOx

Als reactie op de Japanse wetgeving, heeft Daikin zijn systemen herwerkt om zo de doeltreffendheid van alle operationele processen over de hele Daikin-groep met een mogelijke invloed op financiële rapportering te verbeteren.

Daikin evalueert deze systemen continu om aan de vereisten inzake interne controle van J-SOx te voldoen. Het bedrijf zal alle vereiste aanpassingen aan deze systemen doorvoeren om te blijven voldoen aan J-SOx en soortgelijke wetten.

ISO14001-certificaat

De toewijding van Daikin om de kwaliteit van het milieu te beschermen en verbeteren, is beloond met het begeerde ISO14001-certificaat.

ISO14001 stipuleert dat "Daikin over een doeltreffend milieubeheersysteem beschikt dat bijdraagt tot de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu tegen de mogelijke inwerking van menselijke activiteiten, producten en diensten en tot het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de omgeving."

Daikin is een van de eerste aircoproducenten die deze erkenning in de wacht sleept.

ISO9001-certificaat

De productie van Daikin Europe N.V. voldoet aan alle Europese productienormen en kwaliteitseisen, terwijl lopend onderzoek focust op een optimalisatie van zowel de capaciteit als de kwaliteit van de unit.

Naar het goede voorbeeld van onze fabrieken in Japan, heeft Daikin Europe N.V. in 1993 ook het ISO 9001-certificaat gekregen. Het certificaat is de garantie van onze klanten dat we in elke fase van ontwerp en productie, maar ook bij de dienstverlening na verkoop, aandacht besteden aan de kwaliteit. Het biedt ook de garantie dat het kwaliteitssysteem van Daikin regelmatig een audit ondergaat, zowel intern als door externe organisaties.

In april 2002 kreeg Daikin Europe N.V. een audit van Lloyd Register Quality Assurance onder de nieuwe ISO9001:2000-norm. Deze nieuwe norm is gericht op bedrijfsprocessen en deelnemende bedrijven dienen al hun processen te richten op klanttevredenheid.

Onze gemotiveerde werknemers streven naar continue verbetering en zorgen ervoor dat de producten en processen van Daikin te allen tijde aan de vereisten van het ISO9001-certificaat voldoen.

ISO50001-certificaat

Sinds 2006 neemt Daikin vrijwillig deel aan het Vlaamse Besluit Energieplanning in de periode 2006 - 2014. Dit besluit is een overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en bedrijven met een hoog energieverbruik en gaat verder dan de gewone wettelijke vereisten. De bedoeling van het besluit is om ervoor zorgen dat grote energieverbruikers in Vlaanderen toonaangevende bedrijven inzake energierendement worden en blijven! Daikin neemt al deel aan de opvolger van het Besluit Energieplanning, namelijk de Vlaamse energiebeleidsovereenkomst in de periode 2015 - 2020, met dezelfde doelstellingen als in het besluit maar met extra vereisten voor deelnemende bedrijven.

Daarnaast heeft Daikin een doeltreffend energiebeheersysteem om ervoor te zorgen dat er minder energie wordt verbruik EN dat er op een duurzame manier mee wordt omgesprongen! In 2014 kreeg ons beheersysteem een positieve audit door Lloyds conform de ISO 50001-norm. Daikin is een van de eerste aircoproducenten die deze erkenning in de wacht sleept.

Opmerking: DENV maakt uitsluitend gebruik van groene energie in zijn fabriek in Oostende en beschikt ook over 2000 zonnepanelen voor de productie van groene energie. Met deze acties heeft DENV zijn ecologische voetafdruk drastisch kunnen verkleinen.

ISO 45001-certificaat

De veiligheid van onze werknemers, onderaannemers, bezoekers en buren is van het allergrootste belang voor Daikin.

Daikin Europe N.V. heeft de internationaal erkende ISO 45001-norm met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk behaald.

Om aan deze norm te voldoen, heeft Daikin Europe N.V. een veiligheidssysteem met:

 • Een gezondheids- en veiligheidsbeleid
 • Regelmatige risicoanalyses
 • Een veiligheidsactieplan
 • Doelstellingen inzake veiligheid en gezondheid
 • Naleving van de wettelijke normen en regelgevingsvereisten
 • Participatie en raadpleging van werknemers
 • Efficiënte trainingscursussen en instructies
 • Communicatie inzake veiligheid en gezondheid
 • Efficiënte meting van het veiligheidsniveau van de organisatie
 • Noodprocedures die verband houden met bedrijfsactiviteiten (bv. koelmiddellekken, brand, milieu-incidenten)
 • Audits en evaluaties van het veiligheidssysteem

Meer info

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie