Skip to main content

Verantwoordelijkheid voor het milieu

Duurzame klimaatoplossingen 

Daikin stelt alles in het werk om zowel nu, als in de toekomst, haar klanten die op zoek zijn naar klimaatoplossingen voor residentiële, commerciële of industriële toepassingen, de meest efficiënte en betrouwbare systemen te leveren.

We zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om het milieu te beschermen en ons beleid en onze praktijken zorgen ervoor dat milieu en duurzaamheid centraal staat in alles wat we doen. Zo organiseren we onze bedrijfsactiviteiten alleen volgens groene principes, die zowel economisch als ecologisch zinvol zijn.

daikins verantwoordelijkheid voor het milieu

Daikin's wereldwijde milieu-initiatieven

Als u meer wilt weten over Daikin's wereldwijde initiatieven voor het milieu, neem dan een kijkje op de website voor maatschappelijk verantwoord ondernemen van Daikin Industries Ltd.

Milieudoelstellingen Daikin Europe N.V.

Daikin Europe heeft een specifiek actieplan met een milieubeleid en milieudoelstellingen met het oog op ISO14000. Daikin Europe rapporteert jaarlijks over deze acties in het milieujaarverslag. Meer info >>

 

Ons milieubeleid is gebaseerd op de volgende fundamenten:

 • Duurzaam met energie omgaan

  Daikin Europe N.V. is constant op zoek naar manieren om het energieverbruik van haar productiefaciliteiten te verlagen en door duurzame energiebronnen te gebruiken.

 • Een lagere milieu-impact van koudemiddel en een hoger energie-rendement van onze systemen

  Daikin Europe N.V. wil de CO2-uitstoot van haar systemen verlagen door de impact van koudemiddel te verlagen en het energierendement te verbeteren.

 • Continue inspanningen op Europees niveau

  Daikin Europe N.V. past zijn milieubeleid constant aan de veranderende wereldwijde, Europese en lokale regelgeving aan. Het bedrijf stimuleert en promoot de strikte toepassing van alle relevante regelgeving en doet aanbevelingen om die in de praktijk door te voeren.

 • Meer productrecycling en afvalvermindering

  Daikin houdt bij de ontwikkeling van systemen rekening met de recyclebaarheid door de principes van de Ladder van Lansink* toe te passen. Deze bezorgdheid voor recycling en afvalvermindering is in alle fasen van het systeeem aanwezig (productie, transport en logistiek, installatie, onderhoud, etc.), tot en met verantwoordelijk omgaan met het systeem, wanneer het niet meer bruikbaar is.

 • Beheer van chemische stoffen en bereidingen

  Daikin Europe N.V. streeft naar optimale veiligheid bij de hantering en opslag van chemicaliën. Dat houdt ook een zoektocht naar nieuwere en veiligere systemen in, als vervanging voor bestaande technologieën.

 • Ontwikkelen van systemen met een lagere milieu-impact

  Daikin zet zich in om aan alle milieuregelgeving te voldoen. Bovendien zorgen de richtlijnen voor 'groene inkoop' ervoor dat de systemen een zo beperkt mogelijke impact op het milieu hebben.

 • Een voorbeeld van milieuverantwoordelijkheid

  Daikin wil een modelbedrijf zijn door opleidingen en informatie te geven over de impact van haar activiteiten op het milieu. Zij ondersteunt en communiceert met externe organisaties, buren en de gemeenschap in het algemeen en is vertegenwoordigd in werkgroepen binnen de relevante sectoren.

* De Ladder van Lansink: principes of methodes van afvalbeheer, ontwikkeld door het Nederlandse parlementslid Ad Lansink, weergegeven door een ladder met een aantal tredes. De tredes vormen een hierarchie van steeds betere manieren om op een ecologisch verantwoorde wijze met afval om te gaan.

Milieudoelstellingen Daikin Nederland

Het milieubeleid van Daikin Nederland wordt uitgedragen vanuit zowel het hoofdkantoor in Capelle aan den IJssel, als vanuit de meest recente Daikin Experience Center vestigingen in Breukelen en Heerenveen. De milieudoelstellingen en de initiatieven om deze doelen te behalen zijn gericht op o.a. de bewustwording en participatie van medewerkers ten behoeve van een duurzame bedrijfsvoering. Concrete acties zijn gericht op de continue verbetering van de infrastructuur ten behoeve van hogere efficiency, betere effectiviteit en minimalisatie van onze impact op het milieu; het vermarkten van producten en circulariteitsprogramma’s die een significante bijdrage leveren aan het verduurzamen van Nederlandse gebouwen; de lange termijn relatie die wij aangaan met partners en die het mogelijk maakt de doelstellingen nog uitdagender te maken én te behalen. Daikin Nederland draagt op deze manier bij aan het uiteindelijke doel van Daikin Europa om in 2050 een CO2-neutraal bedrijf te zijn.

Milieu- en veiligheidsbeleid Daikin Nederland

Het milieu- en veiligheidsbeleid vraagt ons voortdurend te kijken naar de manier waarop we:   

..voldoen aan de huidige markt- en kwaliteitseisen

..verplichtingen aan onze medewerkers, leveranciers en samenleving nakomen

..het milieu beschermen

De directie en medewerkers van Daikin hebben zich gecommitteerd aan de uitvoering en onderhoud van de volgende principes: 

 • Al onze activiteiten en diensten zullen voldoen aan de geldende wettelijke eisen. 

 • Actieve maatregelen zullen worden genomen om verontreiniging te voorkomen: het verminderen van de CO2-uitstoot en het papierverbruik, ondersteunende recycling en hergebruikprincipes. Het 3R principe - Reduce (verminderen) - Recycle (recyclen) - Re-use (hergebruiken) - wordt dagelijks toegepast in al onze activiteiten. Medewerkers worden aangemoedigd afval te scheiden zoals papier, karton, batterijen, inktcartridges, etc. 

 • Om de uitstoot van F-gassen te voorkomen en te voldoen aan het wettelijk en reglementair kader betreffende f-gassen.

 • Informeren van de medewerkers over de milieu-impact van Daikin producten, activiteiten en diensten door training en infosessies. 

 • Uitvoeren van milieu-initiatieven naar onze relaties, met inbegrip van informatie verschaffing omtrent milieuprestaties van aangeboden klimaat-, koel- en vriesoplossingen. Zodoende wordt een bijdrage geleverd aan het handhaven en verbeteren van ons milieu. 

 • Het milieumanagementsysteem wordt periodiek gecontroleerd om de acties, die voor het behalen van onze doelstellingen worden ingezet, te volgen en te verbeteren. 

 • Communicatie van het milieubeleid aan alle medewerkers alsmede dienstverleners en onderaannemers. Het milieubeleid is vrij beschikbaar voor het publiek. 

 • Het voorkomen van persoonlijk letsel, materiële schade en milieuschade, door het beoordelen en evalueren van de risico's en gevaren in ons werk en monitoringactiviteiten.

 • Een continue verbetering van ons milieu- en veiligheidsmanagementsysteem.

Milieuleiderschap

Het groene hart van Daikin

"Actie ondernemen met de toekomst van de Aarde voor ogen"

Daikin stelt alles in het werk om zowel nu als in de toekomst residentiële, commerciële en industriële klanten die op zoek zijn naar koel- en verwarmingsoplossingen, de meest efficiënte en veilige producten te leveren.

We zijn ons terdege bewust van onze verantwoordelijkheid tegenover het milieu in alles wat we doen, al onze beleidsmaatregelen, activiteiten en processen worden ontwikkeld en uitgevoerd met duurzaamheid voor ogen.

Ecologische duurzaamheid is een fundamentele doelstelling voor Daikin. Milieunormen maken een integraal deel uit van onze bedrijfspolitiek, omdat dat zowel economisch als ecologisch verantwoord is.

Milieuduurzaamheid binnen ons klantenbestand

Koelaggregaten van Daikin kunnen de temperatuur bij koelprocessen tijdens de productie nauwkeurig regelen. Ze kunnen ook een ruimere klimaatregeling van de productieomgeving verzorgen als onderdeel van een algemeen gebouwbeheersysteem.

We houden onze klanten op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in onze innovatieve, energiezuinige technologieën en bieden hen intelligente, geïntegreerde producten die nog meer kosten besparen en de koolstofuitstoot nog verder beperken.

Meer info

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie