Skip to main content

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Ontdek onze duurzame ontwikkelingsdoelen en hoe we van toegevoegde waarde zijn voor mensen en hun gezondheid

Stadsaanzicht met een groene omgeving

Als marktleider zijn duurzame ontwikkelingsdoelen essentieel voor Daikin. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat het erom dat we voor een leefbare planeet zorgen, vandaag én in de toekomst. Daarom ontwikkelen we oplossingen die ons dagelijks leven verbeteren, maar ondertussen onze impact op de planeet zorgvuldig beheren.

Drie niveaus van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij Daikin zien we drie aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO): waardecreatie voor de aarde, waardecreatie voor steden en waardecreatie voor mensen. We doen er alles aan om op deze gebieden onze verantwoordelijkheden te nemen en hanteren daarvoor de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, de zogenaamde SDG's.

Voor de aarde

We willen tegen 2050 volledig CO2-neutraal zijn. Voor 2050 streven we naar verwarmings- en koel-/vriessystemen die niet alleen CO2-neutraal worden geproduceerd geïnstalleerd, maar ook daarna op een klimaatneutrale manier werken.

Duurzame HVAC-R-oplossingen zijn belangrijk om tot een CO2-neutrale samenleving te komen en zijn essentieel voor onze MVO-strategie. Initiatieven voor een circulaire economie beperken de vraag naar grondstoffen en als verantwoordelijke onderneming werken we aan alternatieven voor fossiele brandstoffen die een laag CO2-gehalte hebben en toch zeer geschikt zijn om te verwarmen. We streven ernaar energiezuinige systemen te ontwikkelen die gekoppeld kunnen worden aan slimme netwerken om optimaal gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen.

Onze warmtepompen hebben een CO2-vrije werking en we streven ernaar zo transparant mogelijk te zijn in onze rapportages over CO2-uitstoot. Bovendien staan we op de A-lijst voor klimaatverandering van CDP, en daar zijn we erg trots op. Dat is het bewijs dat we de weg leiden naar milieutransparantie en -prestaties.

Voor steden

We ontwikkelen hypermoderne warmtepomptechnologieën en zetten daar ook vol op in als onderdeel van onze MVO-strategie. Vrijwel al onze oplossingen – van residentiële apparatuur tot systemen voor hotels of ziekenhuizen – voorzien we van deze technologieën. Onze verwarmingssystemen zijn een CO2-arm alternatief voor systemen op basis van fossiele brandstof. Voor grotere toepassingen kunnen we het klimaat optimaliseren om bijna-energieneutrale gebouwen mogelijk te maken.

Met opties zoals zonnepanelen en ledverlichting in onze fabrieken voldoen we aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. Zo is onze fabriek in Oostende aangesloten op een regionaal warmteterugwinningsnetwerk. Deze initiatieven zijn onderdeel van het Green Heart-programma, waarmee we de prestaties van onze fabrieken op milieu- en maatschappelijk gebied willen verbeteren.

Voor mensen

Als maatschappelijk verantwoorde onderneming moeten we ervoor zorgen dat de planeet ook voor de volgende generatie leefbaar is.

Onze visie is internationaal. Door ons te richten op activiteiten waarmee onze technologie beschikbaar wordt voor andere fabrikanten, dragen we bij aan het verlagen van de CO2-uitstoot over de hele wereld.

De systemen en oplossingen van Daikin zijn ontworpen om de gezondheid en het welzijn van mensen te verbeteren. We creëren leef- en werkomgevingen die in elk klimaat bijdragen aan een hogere levenskwaliteit en meer economische ontwikkeling. Onze ventilatie- en luchtzuiveringssystemen vergroten de veiligheid en beperken de verspreiding van bacteriën en virussen. Onze koel-/vriessystemen zorgen voor een optimale koudeketen zonder onderbrekingen, voor een hogere voedselveiligheid en minder voedselverspilling.

Waarom zijn duurzaamheidsdoelstellingen belangrijk?

Onze MVO-strategie is erop gericht om toonaangevende technologieën te ontwikkelen die onze milieu-impact beperken. Tegelijkertijd creëren we waarde door een gezonde, comfortabele manier van leven mogelijk te maken voor huidige en toekomstige generaties.

MVO is belangrijk voor ons

Daikin is een marktleider. Dat betekent dat we niet alleen een verantwoordelijkheid hebben richting onze klanten, maar ook onze belanghebbenden, partners en de wereld. We zijn bezig om een bedrijf te worden dat het welzijn van de planeet vooropstelt in plaats van kortetermijnwinst. Ons MVO-beleid staat centraal bij alles wat we doen.

Bewolkte lucht
Spelende kinderen die genieten van vloerverwarming