Skip to main content

Daikin zet zich samen met anderen in voor een gezonde planeet

Kom meer te weten over wat wij doen om duurzame initiatieven te bevorderen en onze planeet te beschermen

Sociale en milieuimpact

Als marktleider in onze sector hebben we een verantwoordelijkheid tegenover de wereld. We moeten verantwoordelijk omgaan met het milieu en nadenken over de erfenis die we de volgende generatie nalaten.

Bij Daikin genereren we bedrijfswaarde door waarde te genereren voor de maatschappij. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties vormen een belangrijke inspiratiebron bij onze inspanningen om een positieve bijdrage te leveren aan onze planeet. Het meest dringende gebied waarop we een verschil kunnen maken, is SDG 13: klimaatactie. Vanuit die gedachte hebben we Daikin’s Duurzaamheidsvisie 2050 ontwikkeld om de maatschappij te helpen haar CO2-reductiedoelen te halen.

Een hoofddoel van deze visie is om al onze activiteiten tussen nu en 2050 CO2-neutraal te maken. Dat geldt niet alleen voor onze productie en bedrijfsvoering, maar voor de hele levenscyclus van onze producten, van de ontwerpfase tot het einde van de levensduur.

Onze eerste twee grote doelen zijn een vermindering van de CO2-uitstoot met 30% in 2025 en met 50% in 2030. Hierbij wordt gekeken naar het business-as-usual scenario, met 2019 als basisjaar.

Een wereldwijd doel

Dit is een visie van de wereldwijde Daikin groep. Om onze vooruitgang te meten, verstrekken we gegevens aan ons moederbedrijf, dat rapporteert volgens het raamwerk van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Bureau Veritas controleert onze gegevens vervolgens op onafhankelijke wijze. We staan ook op de A-lijst van het Carbon Disclosure Project.

We hebben onze CO2-impact geanalyseerd. Negentig procent van onze totale CO2-uitstoot ontstaat tijdens de gebruiksfase van onze apparatuur. Nog eens 9% komt door apparaten die aan het einde van hun levensduur worden afgedankt. Ontwerp, productie en vervoer nemen minder dan 2% voor hun rekening.

Consumenten kunnen hun CO2-voetafdruk verkleinen door een warmtepomp te installeren. Deze zijn over het algemeen energiezuiniger dan andere verwarmingsoplossingen en vervangen cv-ketels of andere systemen die op fossiele brandstoffen werken. Met elke warmtepomp die Daikin installeert, dragen we bij aan een CO2-vrije samenleving.

We zijn ook bezig met het ontwikkelen van oplossingen voor de fase waarin onze producten het einde van hun levensduur bereiken, met name het verantwoord omgaan met koudemiddelen. Dit voorkomt dat gassen verloren gaan – of in het milieu terechtkomen – en vermindert de noodzaak om nieuwe koudemiddelen te produceren.

Op weg naar een duurzame toekomst

Al onze fabrieken hebben energiebesparende maatregelen, zoals zonnepanelen en ledverlichting, toegepast en onze fabriek in Oostende maakt deel uit van een netwerk voor warmteterugwinning. Deze en tal van vergelijkbare initiatieven zijn verankerd in Daikin’s Green Heart-programma, dat onze fabrieken helpt om hun sociale en milieuprestaties te verbeteren.