Skip to main content

Feiten over het stroomverbruik van warmtepompen

Jouw vragen over het energieverbruik van warmtepompen beantwoord

Een stel in gesprek met een installateur naast het buitendeel van een Daikin Altherma in hun tuin

Wellicht heb je gelezen dat een warmtepomp niet energiezuinig is, omdat hij veel elektriciteit gebruikt. Laten we in dit artikel het een en ander rechtzetten. We gaan dieper in op het stroomverbruik van warmtepompen. Zo kunnen we inzichtelijk maken hoe een warmtepomp in je woning je laat profiteren van een beter rendement en lagere kosten.

Feiten over het stroomverbruik van warmtepompen

Warmtepompen zijn een duurzaam klimaatbeheersingssysteem. Ze onttrekken warmte aan de buitenlucht, het water of de grond en zetten die om in verwarming, koeling of warm tapwater voor je woning.

Tenzij je een warmtepomp gebruikt als onderdeel van een hybride systeem (waarbij je een warmtepomp combineert met een cv-ketel), ben je niet afhankelijk van fossiele brandstoffen en betaal je helemaal geen gas.

Warmtepompen halen tot 75% van hun energieverbruik gratis uit de natuur; het resterende deel, voor de aandrijving van de compressor en de warmtewisselaar, komt van elektriciteit. Maar dat betekent niet noodzakelijkerwijs een hoge energienota.

Hoeveel elektriciteit een warmtepomp gebruikt hangt af van verschillende factoren. Hieronder vallen het klimaat, de grootte van je woning en hoe goed die geïsoleerd is, en of de warmtepomp voor warm tapwater of koeling zorgt.

In het algemeen hangt een rendabel verbruik af van de juiste warmtepomp, correct geïnstalleerd en correct gebruikt.

Rendement warmtepomp

Het elektriciteitsverbruik van warmtepompen is gebaseerd op de zogenaamde seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt (CoP), die rekening houdt met de variatie in prestaties in de loop van een jaar. Een pomp moet in de winter harder werken dan in de zomer.

De CoP wordt berekend door de verbruikte energie (elektriciteit) en de geleverde energie (warmte) te meten. Een warmtepomp produceert meestal 4 kWh warmte uit 1 kWh elektrische energie. Over een jaar genomen kan dat goedkoper zijn dan je gasrekening. Bovendien zijn er manieren waarop je het rendement verder kunt opvoeren.

Isolatie beïnvloedt het rendement van elk verwarmingssysteem. Zorg dat je muren, zolderruimtes en ramen goed geïsoleerd zijn om de werkbelasting en dus het verbruik van een warmtepomp te verminderen.

Je kunt het verbruik ook minimaliseren door:

  • ervoor te zorgen dat de warmtepomp goed is ingesteld en afgeregeld voor jouw verwarmingssysteem;
  • de temperatuur relatief constant te houden en de thermostaat 's nachts niet meteen omlaag te draaien;
  • de aanvoertemperatuur van het warme tapwater te beperken tot een comfortabel niveau;
  • je systeem regelmatig een onderhoudsbeurt te geven.

Om het rendement echt te maximaliseren en het elektriciteitsverbruik te verminderen, kun je overwegen een warmtepomp te combineren met andere systemen zoals vloerverwarming en zonnepanelen.

Warmtepomp en zonnepanelen

Als je een warmtepomp combineert met zonnepanelen, kan het rendement van beide systemen aanzienlijk toenemen. In de winter, als de zon minder schijnt, zorgt een warmtepomp voor verwarming door warmte te onttrekken aan de lucht of de grond. In de zomer kunnen zonnepanelen de warmtepomp van energie voorzien zonder afhankelijk te zijn van het elektriciteitsnet.

Een combinatie van zonnepaneel en warmtepomp kan de CoP opvoeren tot vier of meer eenheden geleverde warmte voor elke eenheid verbruikte energie.

Door een warmtepomp te combineren met zonnepanelen wordt het rendement ervan verhoogd, waardoor minder elektriciteit van het net wordt afgenomen en de kosten dalen. Het stelt huiseigenaren in staat om energieonafhankelijk te worden - hun eigen stroom op te wekken zonder afhankelijk te zijn van nutsbedrijven.

Ouders en dochtertje spelen een bordspel in hun perfect verwarmde woonkamer
Vrouw die ontspannen en scrollend op haar smartphone op haar bank zit