Skip to main content

Actievoorwaarden

1. De actie geldt uitsluitend voor professionele klanten van Daikin.

2. De actie geldt uitsluitend voor klanten die gevestigd of woonachtig zijn in Nederland of in België.

3. Er wordt slechts een deelname per bedrijf (BTW nummer) aanvaard.

4. De feedback survey dient in de periode van 26 juni tot en met 2 juli 2018 te zijn gedaan. Latere registraties worden niet meer in behandeling genomen.

5. Deze actieomschrijving en algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de uitnodiging.

6. Bij deelname aan deze actie dient de klant akkoord te gaan met de algemene actievoorwaarden en het Privacy beleid van Daikin Europe NV (https://www.daikin.eu/en_us/data-protection-policy.html)

7. Daikin behoudt zich het recht voor om incomplete of onjuiste aanvragen voor de niet in behandeling te nemen.

8. De actie is een binnenlands kansspel, waarvoor deelname geldt vanaf 18 jaar.

9. Daikin Europe NV handelt in overeenstemming met de gedragscode van promotionele kansspelen.

10. Deelnemen aan de actie kan enkel op de wijze en via de kanalen zoals vermeld worden bij de wedstrijdinformatie. Daikin Europe NV behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken en om een aanpassing van de wedstrijdvoorwaarden te publiceren indien de omstandigheden dit vereisen. Daikin Europe NV  kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.  

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor een verplichting of aansprakelijkheid van de organisator. Daikin Europe NV  is niet aansprakelijk voor eventuele technische problemen.

Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk dit reglement. De beslissingen van de organisator - over de wedstrijd, over de deelname, over de aanduiding van de winnaar, over de toepassing van het reglement en ook over alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement werden voorzien - zijn bindend.

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie