Skip to main content

De toekomst is hernieuwbaar, de toekomst is Daikin

Daikin stelt vier stappen voor die helpen om de EU-doelen voor hernieuwbare energie in 2030 te halen. Deze zullen een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzamere, groenere en veiligere wereld.

We staan voor een aantal uitdagingen bij het realiseren van een duurzame omgeving en het bouwen van CO2-neutrale woningen. Een van deze uitdagingen is het optimaal benutten van hernieuwbare energie bij het verwarmen van onze huizen. Warmtepomptechnologie speelt een belangrijke rol bij het reduceren van de CO2-uitstoot van woningen in Europa.

Veel huizen gebruiken nog verouderde verwarmingssystemen die op kolen en olie werken. Bij Daikin zetten we ons in om deze systemen te vervangen door de modernste warmtepomptechnologie.

Landen als Zweden hebben wettelijk vastgelegd dat warmtepompen de standaard zijn voor nieuwbouwwoningen. Een onderzoek uit 2020 laat zien dat nieuwbouwwoningen goed zijn voor meer dan de helft van de warmtepompmarkt in Duitsland. Maar in Europa als geheel wordt warmtepomptechnologie in slechts 10% van de jaarlijks geïnstalleerde verwarmingssystemen gebruikt. Dit is lager dan het doel van de Europese Commissie voor hernieuwbare energie: die streeft ernaar dat warmtepompen 40% van de verwarmings- en koelapparaten uitmaken.

De Commissie heeft een reeks beleidsmaatregelen ingevoerd, de Europese Green Deal, die tot doel heeft om Europa in 2050 klimaatneutraal te maken door technologie met een geringe impact. Bij Daikin zien we vier stappen die Europa zouden helpen om de doelen van de Commissie te halen.

Stap 1: De regels voor het energieverbruik van nieuwbouwwoningen aanscherpen

Europa moet de meest vervuilende verwarmingssystemen geleidelijk afschaffen. Alle EU-lidstaten zijn verplicht om strategieën in te voeren die ervoor zorgen dat nieuw gebouwde huizen en appartementen betere CO2-prestaties leveren. Wij schatten dat warmtepompen daardoor nu een marktaandeel van 50% in nieuwbouwwoningen hebben.

Stap 2: Het vervangingspercentage verhogen

Om de CO2-reductiedoelen van de EU te halen, moeten we elk jaar minstens 2% van alle fossiele verwarmingssystemen in woningen vervangen door volledig electrische oplossingen. We vervangen momenteel slechts de helft van dat percentage. Warmtepompen moeten de meest logische keuze voor vervanging worden.

Stap 3: Stimuleringsmaatregelen voor fossiele brandstoffen beëindigen

Overheden moeten warmtepompen betaalbaar maken voor de gemiddelde huiseigenaar. Door fossiele brandstoffen minder aantrekkelijk te maken en de prijzen van groene energie te verlagen, zal het gebruik van warmtepompen toenemen en kunnen we een duurzamere toekomst tegemoet gaan.

Stap 4: Hernieuwbare verwarming als standaard beschouwen

Bij Daikin vinden we dat warmtepompen de standaard moeten worden bij het vervangen van verwarmingssystemen. Warmtepompen zijn een beproefde technologie en hun vermogen om warm water te produceren heeft zich snel ontwikkeld. In elk nieuw gebouwd of gerenoveerd huis in Europa kan een warmtepomp worden geïnstalleerd.

De toekomst

Bij Daikin willen we een bijdrage leveren aan het oplossen van dringende maatschappelijke problemen in verband met de opwarming van de aarde. Daarom investeren we in innovatie en lokale productiecapaciteit in Europa om betrouwbare, slimme en energiezuinige warmtepompen te leveren die ons kunnen helpen bij de overgang naar een CO2-neutrale samenleving.

Bekijk deze video voor meer informatie.