Skip to main content

Daikin Experience Center - Cashback Actie

Wanneer je het Daikin Experience Center in Breukelen of in Heerenveen bezoekt krijg je een unieke vouchercode voor een aantrekkelijke cashback. Bestel je namelijk binnen 6 weken na je bezoek een Daikin hybride of monobloc All-Electric Ready warmtepomp, dan ontvang je 500 euro cashback. Bestel je een Daikin airco, dan ontvang je 100 euro cashback per binnendeel. Lees hieronder alle voorwaarden.

Wil je een afspraak maken? Ga naar daikin.nl/experience

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Daikin Experience Center Cashback actie. 

2. De actie is geldig voor installaties vanaf 16 september 2023 en loopt tot en met 31 maart (of zo lang de voorraad strekt).

3. De actiewebsite is in eigendom en beheer van Daikin Nederland, die ook de organisator van deze actie is.

4. Deze actie is geldig voor de volgende Daikin warmtepompen: Daikin Altherma R Hybride 5 kW, Daikin Altherma R Hybride 8 kW, Daikin Altherma H Hybride CW4, Daikin Altherma H Hybride CW5, Daikin Altherma 3 M 4 kW; en voor de volgende Daikin airconditioningsystemen: Emura, Stylish, Ururu Sarara, Perfera vloer en Perfera wand. De korting geldt per binnendeel van een complete set.

5. Na het bezoek wordt een e-mail gestuurd vanuit Daikin met de cashback actie info en voorwaarden. Hier wordt ook een persoonlijke vouchercode gedeeld met de ontvangers.

6. Bestel je warmtepomp of airco binnen 6 weken na je bezoek.

7. De afspraak met een installateur kan of via Daikin gemaakt worden, of via een installateur naar eigen keuze.

8. Binnen 6 weken na het ontvangen van de persoonlijke vouchercode dient het aankoopbewijs/getekende offerte via deze link geupload te worden.

9. De installatie dient binnen 6 maanden na het bezoek aan het Daikin Experience plaats te vinden.

10. De installatie dient binnen 6 maanden geregistreerd te zijn in het Daikin garantieplatform Daikin StandbyMe. Indien aangeschaft na 1 januari 2024, dient dit voor 30 juni 2024 gebeurd te zijn; hier wordt wederom gevraagd naar de vouchercode.

11. Daikin controleert de registratie en na akkoord, ontvang je jouw cashback.

12. Betaling wordt 8 weken na registratie in Stand by Me uitbetaald.

13. De actie geldt uitsluitend voor consumenten en alleen natuurlijke personen kunnen deelnemen. Rechtspersonen zijn uitgesloten van deelname.

14. Van deelname uitgesloten zijn alle werknemers van organisaties die aan deze actie meewerken, alsmede andere personen die direct of indirect bij de organisatie van deze actie zijn betrokken.

15. Het is geen kansspel of loterij.

16. Daikin kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd e-mailadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer of van het tegenhouden van spamfilters van de e-mails verzonden door Daikin.

17. Deelname aan de actie houdt acceptatie van de deze actievoorwaarden in.

18. Daikin kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

19. Daikin behoudt zich het recht voor om deze actie, indien voortzetting naar redelijkheid en billijkheid niet langer mogelijk is, voortijdig te beëindigen. In dit geval zal Daikin dit communiceren via de website.

20. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Daikin. Het besluit van Daikin is niet voor bezwaar of beroep vatbaar.

21. Reacties, klachten of vragen naar aanleiding van de uitvoering van de cashback kunnen worden ingezonden naar: aangenaam@daikin.nl.

22. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Druk- en typefouten voorbehouden.

23. Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk dit reglement. De beslissingen van de organisator - over de actie, over de deelname, over de aanduiding van de winnaar, over de toepassing van het reglement en ook over alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement werden voorzien - zijn bindend.
 

Daikin Nederland, september 2023