Skip to main content

Daikin vergroot de capaciteit van de serie watergekoelde centrifugaal koudwatermachines

Om het concurrentievermogen van de nieuwe watergekoelde centrifugaal koudwatermachines met compressor te versterken, heeft Daikin de nieuwe DWDC C-serie met het koudemiddel R-1234ze(E) op de markt gebracht. Met hun grotere capaciteit en uitgebreide toepassingsmogelijkheden zijn de nieuwe koudwatermachines de nieuwste in een reeks innovatieve producten die Daikin heeft ontwikkeld om adviseurs en eindgebruikers te helpen de EU-wetgeving en stijgende energiekosten een stap voor te blijven.


De nieuwe DWDC C-serie is de nieuwste generatie watergekoelde koudwatermachine met geheel nieuwe functies in een uniek ontwerp voor elk onderdeel dat Daikin produceert.

Met dit product wordt de geconsolideerde faam van de serie Daikin centrifugaal koudwatermachines opnieuw gelanceerd in een gloednieuw ontwerp, speciaal ontwikkeld voor de Europese markt en de markt in het Midden-Oosten.

De serie is verkrijgbaar in een ruime keuze aan koelcapaciteiten en componentcombinaties en is ontwikkeld om het energierendement te optimaliseren en de bedrijfskosten te verlagen. De nieuwe koudwatermachines met dubbele compressor maximaliseren de prestaties bij zowel volledige als gedeeltelijke belasting en zijn verkrijgbaar met R-134a of R-513A of R-1234ze, in een ontwerp met enkelvoudig koudemiddelcircuit.

Als onderdeel van een gebouwsysteem vormen centrifugaal koudwatermachines met compressor een aanzienlijke investering. Deze nieuwe serie koudwatermachines is geschikt voor nieuwbouw of retrofit en levert concrete voordelen op voor het bedrijfsresultaat.

Flexibele keuzes

Daikin produceert verschillende types centrifugaal koudwatermachines om tegemoet te komen aan de meest uiteenlopende projectspecificaties en prestatievereisten, waaronder commerciële koeling, stadsverwarmingscentrales of productieprocessen.

De DWDC C koudwatermachines met dubbele compressor bieden vele voordelen, waaronder een uitstekend deellastrendement en systeemredundantie die vergelijkbaar is met die van twee afzonderlijke koudwatermachines, met lagere totale installatiekosten. De DWDC C kan worden uitgerust met een Variable Speed Drive, waarvoor Daikin met deze nieuwste productserie een gloednieuwe en verbeterde oplossing heeft geïntroduceerd.

De Daikin DWDC C-serie centrifugaal koudwatermachine met dubbele compressor biedt een keuze aan koelvermogens van 2100kW (600RT) tot 9000kW (2500RT) met zowel R-134a als R-513A & koelvermogens van 1500kW (450RT) tot 6700kW (1900RT) met R-1234ze bij nominale AHRI-condities.

Alle modellen zijn uitgerust met een enkelvoudig koudemiddelcircuit.

De keuze van het juiste formaat koudwatermachines zorgt vanaf het begin voor lagere montagekosten: De DWDC C-serie biedt vrijwel oneindige combinaties van warmtewisselaars, transmissies en semi-hermetische motoren om de exact vereiste capaciteit te leveren, waardoor de noodzaak voor een investering naar een groter koudwatermachinepakket tot een minimum wordt beperkt.

De redundantievoorziening

De Daikin DWDC C centrifugaal koudwatermachines met dubbele compressor hebben van alles twee aangesloten op de verdamper en de condensor: twee compressoren, twee smeersystemen, twee regelsystemen en twee starters.

Als een onderdeel van een compressorsysteem defect raakt, kan het onderdeel worden verwijderd of gerepareerd zonder de andere compressor uit te schakelen; dit zorgt voor een automatische back-up met ten minste 60 procent van de ontwerpcapaciteit van de koudwatermachine beschikbaar op DWDC-eenheden.

Redundantie is ook ingebouwd in het besturingssysteem, dat bestaat uit een unitbesturing, een compressorbesturing voor elke compressor en een touchscreen voor de bedieningsinterface. De koudwatermachine zal ook als het aanraakscherm niet functioneert normaal werken. Als een compressorbesturing niet beschikbaar is, zal de andere compressor normaal in bedrijf zijn en zoveel mogelijk van de belasting op zich nemen.

Lagere inschakelstroom

Bij DWDC C koudwatermachine met dubbele compressor zijn er twee kleinere motoren (in vergelijking met een koeler met enkele compressor met één grotere motor) die dezelfde koelcapaciteit produceren. De besturingslogica van de microprocessor is zo opgebouwd dat wanneer de tweede compressor gestart moet worden, de eerste compressor verder wordt ontlast en het starten van de tweede compressor in gang gezet wordt. Deze inschakelmethode vermindert de totale inschakelstroom van de koudwatermachines met dubbele compressor. Daarnaast kan met deze methode, als er een noodstroomaggregaat wordt gebruikt, het vermogen van het aggregaat worden beperkt.

Lager aantal bedrijfsuren

Voor koudwatermachines die werken bij een belasting van 60% en lager voor DWDC's, heeft Daikin de besturing van de eenheid zo geprogrammeerd dat slechts één compressor draait, wat resulteert in minder bedrijfsuren. Door het lagere aantal bedrijfsuren slijt de compressor minder snel en gaat hij langer mee dan een koudwatermachine met een enkele compressor.

DWDC-koudwatermachines met enkelvoudig circuit

Deze koudwatermachines hebben een enkelvoudig koudemiddelcircuit voor de verdamper en de condensor met twee compressoren die parallel werken en zijn verkrijgbaar in één-, twee- of driewegconfiguraties. Hun meest opvallende eigenschap is dat bij werking met een enkele compressor en deellast, de draaiende compressor het volledige warmteoverdrachtsoppervlak van de koudwatermachine kan benutten, wat uitstekende deellastprestaties oplevert.

De modernste technologie

De flexibele besturingslogica van de Daikin invertersturing brengt onder elke omstandigheid exacte prestatiecurves in kaart om de snelheid te minimaliseren en toch de vereiste koelcapaciteit te leveren. Hierdoor kunnen de DWDC C-koudwatermachines profiteren van omstandigheden buiten het ontwerp om energie te besparen voor comfortkoeltoepassingen met variabele belasting - zelfs bij datacenters met een constante zware belasting.

Dankzij het unieke ontwerp van de Daikin Inverter worden er minder interne componenten gebruikt voor een optimale balans tussen kosten en prestaties. De ontwikkeling en montage van de inverter in de fabriek levert aanzienlijke schaalvoordelen op en zorgt voor lage inschakelstromen naar de koudwatermachines. Dit vermindert het risico op oververhitting en bedrading die na verloop van tijd verslechtert, en leidt tot een betrouwbaardere levensduur van de motor.

De inverter is ook verkrijgbaar in een 'Low Harmonic -LH' versie (optie) in overeenstemming met de vereisten van IEEE-519 2014 (THDi<5%).

Dankzij het unieke en nieuwste ontwerp van het Low Harmonic Filter van de Daikin Inverter kan de harmonische stroom worden aangepast aan de specifieke toepassing om een THDi van <3% te bereiken.

Voor de verbetering van de warmteoverdrachtprestaties heeft Daikin nieuwe warmtewisselaars met stromingstechnologie ontworpen, dankzij het meest geavanceerde buistype op de markt. Dit innovatieve ontwerp biedt de hoogste flexibiliteit om de optimale balans tussen kosten en prestaties te creëren. De lay-out van de DWDC C-koudwatermachines is ontwikkeld om voorbereid te zijn voor vrije koeling en kan worden aangepast voor scheepvaarttoepassingen.

Daikins precisietechnologie voor tandwielaandrijving zorgt voor lichtere onderdelen, minder trillingen en de mogelijkheid om overbrengingsverhoudingen te selecteren die voor de optimale snelheid van de rotor zorgen, ongeacht de toepassing. Oudere, direct aangedreven ontwerpen moeten grote, zware rotorbladen gebruiken om vergelijkbare tiptoerentallen te bereiken, die meer trillingen en een grotere spanning op de as en motor veroorzaken tijdens onverwachte elektrische onderbrekingen.

Dankzij de compacte vormgeving en de lichtere onderdelen kunnen efficiënte hydrodynamische lagers worden gebruikt (compressormodellen 079-126). Dit betekent dat de as tijdens de werking op een film van smeermiddel steunt, zonder dat er contact is tussen de as en de lager, waardoor de lagers onder normale omstandigheden theoretisch oneindig lang meegaan. Het eenvoudige ontwerp van de centrifugaalcompressoren van Daikin zorgt voor een grotere duurzaamheid en betrouwbare prestaties.

Daikin is een pionier in het gebruik van beweegbare uitstroomgeometrie om het stuwpunt van centrifugaalcompressoren te verlagen, wat een uitstekende ontlastcapaciteit biedt. Het punt waarop de compressor in een uitval- of stuwtoestand komt, beperkt over het algemeen het ontlasten van de compressor. Bij koudwatermachines met een vaste uitstroom treedt bij lage belasting uitval of stuwing op doordat er koudemiddel terugstroomt in de rotor. In een uitvaltoestand kan het koudemiddelgas door zijn lage snelheid het pomphuis niet in en hoopt het zich op in de rotor. In een stuwtoestand verandert het gas snel van richting in de rotor, wat overmatige trillingen en hitte veroorzaakt. De compressoren van Daikin verkleinen het uitstroomoppervlak naarmate de belasting afneemt om de gassnelheid te behouden en de neiging tot uitval of stuwing sterk te verminderen.

Vermindering van de milieu-impact

Het gebruik van R-1234ze(E) biedt een milieuvriendelijke oplossing, die een laag Global Warming Potential (GWP) combineert met een hoge energiezuinigheid. R-1234ze(E) is een HFO-koudemiddel (Hydro Fluoro Olefins). Het ozonafbrekend vermogen (Ozone Depletion Potential - ODP) is gelijk aan nul (0) en het GWP is 7 (volgens de EU F-gasverordening*1). De GWP-waarde is minder dan 1 volgens het IPCC-AR5.

De introductie van het nieuwe R-1234ze(E)-gamma biedt een langetermijnoplossing die het schema voor HFK-uitfasering van de F-gasverordening ondersteunt.

Naast R-1234ze(E) kan Daikin producten aanbieden met het conventionele koudemiddel R-134a of R-513A (deze laatste is minder milieubelastend dan R-134a), afhankelijk van de behoeften van de klant.

Alle bovengenoemde koudemiddelen kunnen worden gebruikt voor levenslange werking van de koudwatermachine, zodat er geen onzekerheid is over de beschikbaarheid van koudemiddelen. Het ozonafbrekend vermogen (Ozone Depletion Potential - ODP) ervan is gelijk aan nul (0) en overdrukkoudemiddelen.

De DWDC C-serie koudwatermachines zijn ontworpen en getest met als doel het risico op lekkage van koudemiddel in de atmosfeer te minimaliseren. Omdat ze iets boven de atmosferische druk werken, kan er geen buitenlucht met niet-condenseerbaar vocht in de koudwatermachine komen, waardoor er geen zuiveringsunit nodig is om waterdamp en koudemiddel in de atmosfeer af te voeren.

Daikins beleid inzake koudemiddelen

Daikin heeft een lange geschiedenis van voortdurende vermindering van de milieu-impact van koel-, verwarmings- en koelingsproducten. Het bedrijf heeft ook een unieke expertise die voortkomt uit de productie van zowel koudemiddelen als apparatuur.

Daikin gelooft in de diversiteit van koudemiddelen, zodat voor elke toepassing de meest geschikte oplossing kan worden gebruikt. Bij de keuze van het koudemiddel wordt gebruik gemaakt van de expertise van het bedrijf in het gebruik van zowel gefluoreerde gassen (HFK's, HFO's) als niet-gefluoreerde gassen (ammoniak, kooldioxide, koolwaterstoffen).

Raadpleeg voor een volledig overzicht Daikins beleid en uitgebreide acties met betrekking tot de milieu-impact van koudemiddelen op: Wereldwijde website van Daikin

*1 - In de F-gasverordening van de EU is het GWP van R1234ze gedefinieerd volgens het verslag van de beoordeling van 2010 van het wetenschappelijke beoordelingspanel (Scientific Assessment Panel - SAP) van het Protocol van Montreal, tabellen 1-11, waarin twee peer-reviewed wetenschappelijke referenties worden aangehaald.
*2 - Gebaseerd op het IPCC-AR4. De GWP-waarden van andere koudemiddelen die niet in het IPCC-AR4 staan, zijn afkomstig van het IPCC-AR5.
*3 - Gebaseerd op ISO 817:2014/AMD 1:2017 en ASHRAE 34-2019
*4 - Eigenschappen zijn gegenereerd met behulp van NIST REFPROP ver. 10.

Meer nieuwsartikelen