Skip to main content

Airconditioningsystemen zijn warmtepompen

In het licht van de onzekerheid over het aanbod en de prijzen van aardgas zoeken de Europese lidstaten naar manieren om hun gasverbruik in de komende winter met 15% te verlagen. Een deel van de oplossing ligt bij alternatieve verwarmingsbronnen, zoals het gebruik van bestaande airconditioningsystemen. In feite is een airconditioningsysteem een lucht/lucht warmtepomp, die gebouwen op een uiterst efficiënte en doeltreffende manier kan verwarmen. Bij een gebouw van 600 m² kan het gebruik van het airconditioningsysteem als lucht/lucht warmtepomp tot 112.880 kWh aardgas besparen en de verwarmingskosten met 25% verlagen.

Gezien de uitdagingen waarmee de EU momenteel wordt geconfronteerd, heeft de Europese Commissie het Europees gasvraagreductieplan (1) opgesteld, waarin de lidstaten wordt aanbevolen het gasverbruik tussen nu en maart 2023 vrijwillig met 15% te verlagen. Volgens de EU zijn grote besparingen mogelijk in de manier waarop we onze gebouwen verwarmen en koelen. Naar schatting wordt bijna 30% van commerciële gebouwen in de EU nog steeds verwarmd met gas (2), terwijl sommige gebouwen ook zijn uitgerust met een airconditioningsysteem. Vaak wordt niet begrepen dat een airconditioningsysteem een lucht/lucht warmtepomp is, die kan worden gebruikt voor efficiënte en doeltreffende ruimteverwarming. Het gasverbruik in gebouwen kan aanzienlijk en onmiddellijk worden verminderd door het aanwezige airconditioningsysteem in de verwarmingsmodus te gebruiken en op die manier de totale kosten te verlagen.

De gasrekening verlagen

Berekeningen van de toonaangevende warmtepompfabrikant Daikin tonen aan dat het gebruik van een airconditioningsysteem voor verwarming het aardgasverbruik aanzienlijk vermindert. In het voorbeeld van een kantoorpand van 600 m² wordt bij een VRV-systeem tot 112.880 kWh minder aardgas verbruikt, in vergelijking met een traditionele ruimteverwarming (3). Bovendien kunnen bedrijven hun energiekosten met bijna 30% verlagen met een warmtepomp. Voor een bedrijf in België betekent dit totale verwarmingskosten van 17.695 euro in plaats van 25.237 euro per jaar (4).

Waarom is een warmtepomp zo efficiënt?

Een lucht/lucht warmtepomp heeft zowel een binnen- als een buitendeel. In koelmodus onttrekt het binnendeel warmte aan de binnenomgeving en geeft die af aan het buitendeel, die de warmte naar buiten afvoert. De werking kan echter worden omgekeerd om de binnenomgeving te verwarmen, door gebruik te maken van de warmte die door het buitendeel aan de buitenlucht wordt onttrokken. Zelfs bij buitentemperaturen ver onder 0 °C zorgt een lucht/lucht warmtepomp nog efficiënt voor verwarming.

Een warmtepomp is tot vier keer efficiënter dan een gassysteem, omdat driekwart van de energie voor verwarming gratis uit de buitenlucht komt en slechts voor een kwart aan elektriciteit wordt verbruikt.

Verdere verlaging van het energieverbruik

Als in een gebouw al een warmtepomp is geïnstalleerd, kan deze worden geoptimaliseerd met energiebesparende systemen die de energierekening verder verlagen. Intelligente cloudsystemen zoals de Cloud Service van Daikin bieden klanten toegang tot tools die niet alleen overmatig energieverbruik in bepaalde zones van het gebouw detecteren, maar die hen ook in staat stellen om snel te handelen en in te grijpen waar dat nodig is.

Warmtepompoplossingen voor elke toepassing

Als toonaangevend producent van warmtepompen ondersteunen wij de Europese energietransitie met onze verschillende warmtepompoplossingen die in Europa worden ontwikkeld en geproduceerd. Met onze Milieuvisie 2050 willen wij tegen 2050 CO2-neutraal zijn in de volledige waardeketen en levenscyclus van producten en oplossingen. Met een netwerk van lokaal opgeleide deskundigen helpen wij u om gebouwen CO2-neutraal te maken en een gezonde omgeving te creëren voor de toekomstige generaties.

  1. COMMUNICATIE VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE EN HET COMITE VAN DE REGIO’S “Bespaar gas voor een veilige winter” (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0360)
  2. Energiebalans - Eindverbruik - andere sectoren - commerciële en openbare diensten - energieverbruik: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/5463efac-cd35-4d4c-b027-d706050cdf7f?lang=en
  3. Berekend met de seizoenscalculator van Daikin die beschikbaar is op het bedrijfsportaal van Daikin (registratie vereist) (https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/software-finder/solutions-seasonal-simulator.html), berekend voor een 28 pk VRV warmtepomp met 15 aangesloten binnendelen, met een geschatte warmtebelasting van 100W/m²
  4. Gebaseerd op V-test uitgevoerd op 05/10/2022 op https://vtest.vreg.be/ met Engie Flow gas PRO gascontract: 25.236,90 euro/jaar voor traditionele verwarming (112.880 kWh gas) in vergelijking met Engie Flow PRO elektriciteitscontract: 17.694,78 euro/jaar voor het gebruik van een VRV-systeem voor verwarming (28.192 kWh elektriciteit) (prijzen zijn inclusief energiekosten, distributiekosten, belastingen, excl. BTW voor Oostende, België)

Meer nieuwsartikelen

  • Daikin vergroot de capaciteit van de serie watergekoelde centrifugaal koudwatermachines

    Daikin heeft de nieuwe DWDC C-serie met het koudemiddel R-1234ze(E) op de markt gebracht, met meer capaciteit en uitgebreidere toepassingen.

  • Daikin publiceert details van webinars over systemen voor koelinstallaties

    Daikin kondigt een reeks webinars aan om klanten en adviseurs te informeren en te ondersteunen bij het upgraden of vernieuwen van hun koelinstallatie.