classroom-4919800- pixabay.jpg

Kies voor een gezonde luchtkwaliteit in de klas

In Nederland gaan dagelijks duizenden kinderen en jongeren naar school en staan er honderden leraren voor de klas. Waar het in onderwijsland altijd ging over leskwaliteit en werkdruk, was tot begin 2020 de kwaliteit van het binnenklimaat op scholen  nooit een issue...

Binnenklimaat van groot belang sinds corona

Sinds de coronacrises zijn er cijfers. 90% van alle klaslokalen voldoen niet aan de minimaal gestelde eisen die de overheid hanteert met betrekking tot binnenklimaat. Niet alleen is dit schadelijk voor de gezondheid en van negatieve invloed op leerprestaties, het leidt ook tot veelvuldig en langdurig ziekteverzuim en gezondheidsklachten bij leerlingen en leraren.

De Nederlandse overheid heeft nu 360 miljoen euro vrijgemaakt om een gezond klimaat op scholen te realiseren. Een school kan subsidie ontvangen voor een klimaatoplossing waarbij comfort, energiebesparing en gezondheid samenkomen. 

Daikin heeft een online webinar over het belang van een gezond binnenklimaat! Wilt u deze gratis bekijken? Klik dan hiernaast!

 

Verwarmen

Een warm en aangenaam lokaal in de winter

Koelen

Een koele leeromgeving in de warme zomer

Ventileren

Frisse, gezonde buitenlucht is van groot belang

Besparen

Slim en efficiënt besparen op energieverbruik


Wat doet Daikin voor scholen?

Daikin is de specialist op het gebied van duurzaam energiezuinig binnenklimaat. We leggen uit hoe wij voor zowel bestaande als nieuwe schoolgebouwen veelvoorkomende problemen zoals een te hoge CO2-concentratie, te warme klaslokalen in de zomer, kou- en vochtproblematiek in de winter en hinder door geluid hebben opgelost. Alles voor veilig en gezond onderwijs.

 

school-1974369_1920.jpg

De 5 stappen van Daikin naar een gezond binnenklimaat in klaslokalen:

 1. Meten: Wat is de kwaliteit van het binnenklimaat op uw school?

 2. Passen: Voor ieder schoolgebouw en voor iedere situatie is er een passende oplossing

 3. Verdienen: Berekenen van de subsidie, besparing en terugverdientijd

 4. Presteren: Veilige schoolgebouwen ter ondersteuning van goede leerprestaties

 5. Borgen: Welke ondersteuning biedt Daikin na installatie?

 

AIRCARE Stanza Daikin IEQ sensor (002).jpg

Wat is de kwaliteit van het binnenmilieu op uw school?

Alles met 1 sensor!

 1. Wat is binnenklimaat (uit welke onderdelen bestaat het)?
 2. Welke factoren zijn van invloed?
 3. Hoe meten we? Beschrijf de Daikin IEQ Sensor?
 4. Hoe kan je de Daikin IEQ Sensor toepassen?

 

Lees meer over de IEQ

Nu investeren in een veilige en gezonde voortgang van het onderwijs

De Nederlandse overheid presenteert het ‘Financieringsarrangement Scholen’.

"Het belang van een goed binnenklimaat wordt onderstreept in de bouwagenda van Bouwend Nederland, het innovatieprogramma voor de gehele bouwsector. Ook hierin zijn doestellingen bepaald voor het onderwijs. In 2021 ligt er een Plan van Aanpak om in 2030 het binnenklimaat van alle scholen gezond te krijgen en de eerste voorbeelden van ‘programma-aanpak’ zijn gestart. Daarnaast komt er een landelijk ‘Financieringsarrangement Scholen’ beschikbaar."

 

Wetgeving

Programma van eisen voor frisse scholen

Het programma van eisen van de overheid gaat in op vijf thema’s: energie, lucht, temperatuur, licht en geluid. Op basis van deze thema’s zijn er drie ambitieniveaus vastgesteld:

 • Klasse C (acceptabel)
 • Klasse B (goed)
 • Klasse A (zeer goed)

Klasse C is het basisniveau, gebaseerd op geldende wet- en regelgeving (2012). In 2012 en 2015 zijn de eisen in het Bouwbesluit voor nieuwbouw zodanig verzwaard, dat er bij nieuwbouw voor de thema’s energie en lucht minimaal klasse B gerealiseerd moet worden.

 

eisen.png