Tabel met technische gegevens voor SB.RKXYQ-T

SB.RKXYQ5T SB.RKXYQ8T
Systeem Warmtewisselaar   RDXYQ5T RDXYQ8T
  Compressor   RKXYQ5T RKXYQ8T
Recommended combination 4 x FXSQ32A2VEB 4 x FXMQ50P7VEB
Totale koelcapaciteit Prated, c kW 14.0 (1) 22.4 (1)
Totale verwarmingscapaciteit Prated,h kW 10.4 12.9
SCOP 3.8 3.6
SEER 5.1 4.9
Verwarming (gematigd klimaat) TBivalent COPd (beschikbaar prestatiecoëfficiënt)   2.2 2.0
    Pdh (beschikbaar verwarmingsvermogen) kW 10.4 12.9
  TOL COPd (beschikbaar prestatiecoëfficiënt)   2.2 2.0
    Pdh (beschikbaar verwarmingsvermogen) kW 10.4 12.9
Capaciteitsbereik PK 5 8
Maximaal aantal aansluitbare binnendelen 10 (3) 17 (3)
Capaciteitsindex Min.   62.5 100.0
  Max.   162.5 260.0
Ventilator Externe statische druk Max. Pa 150 150
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dB(A)   81.0 (4)
Koudemiddel Type   R-410A R-410A
  GWP   2,087.5
Koelleidingmaten Tussen compressormodule (CM) en warmtewisselaarmodule (HM) Vloeistof Buitendiameter Mm 12.7 12.7
    Gas Buitendiameter Mm 19.1 22.2
    Leidinglengte Max. m 30.0 30.0
  Tussen compressormodule (CM) en binnenunits (IU) Vloeistof Buitendiameter Mm 9.52 9.52
    Gas Buitendiameter Mm 15.9 19.1
  Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 140 (6) 300 (6)
Opmerkingen (1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m (1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m
  (2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m (2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m
  (3) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV DX-binnenunit, etc.) en de max. aansluitverhouding v. h. systeem (maw:; 50% ≤ CR ≤ 130%). (3) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV DX-binnenunit, etc.) en de max. aansluitverhouding v. h. systeem (maw:; 50% ≤ CR ≤ 130%).
  (4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt. (4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.
  (5) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden. (5) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.
  (6) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding (6) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding
  (7) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB (7) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB
  (8) - MSC is de maximale stroom tijdens de aanloop van de compressor. Deze unit gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom. (8) - MSC is de maximale stroom tijdens de aanloop van de compressor. Deze unit gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom.
  (9) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding waarvan de Ssc gelijk is aan of groter is dan de minimale Ssc-waarde. (9) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding waarvan de Ssc gelijk is aan of groter is dan de minimale Ssc-waarde.
  (10) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom. (10) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom.
  (11) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar). (11) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).
  (12) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling. (12) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling.
  (13) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator. (13) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator.
  (14) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%. (14) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.
  (15) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt. (15) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.
  (16) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten. (16) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten.
  (17) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A per fase (17) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A per fase
  (18) - Ssc: kortsluitvermogen (18) - Ssc: kortsluitvermogen
  (19) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding. (19) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding.