Tabel met technische gegevens voor FUQ-C / RR-BV3

FUQ71CVEB / RR71B8V3B FUQ100CVEB / RR100B8V3B
Totale koelcapaciteit Nom. kW 7.1 (3) 10.0 (3)
Nominaal energierendement EER   2.63 2.61
  Annual energy consumption kWh 1,350 1,915
  Richtlijn Energielabels Koeling   D D
Opmerkingen (1) - Energielabel: schaalverdeling van A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt) (1) - Energielabel: schaalverdeling van A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)
  (2) - Jaarlijks energieverbruik: op basis van een gemiddelde van 500 bedrijfsuren per jaar bij vollast (nominale omstandigheden) (2) - Jaarlijks energieverbruik: op basis van een gemiddelde van 500 bedrijfsuren per jaar bij vollast (nominale omstandigheden)
  (3) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB; buitentemp. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5 m (horizontaal); hoogteverschil: 0 m (3) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB; buitentemp. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5 m (horizontaal); hoogteverschil: 0 m
  (4) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-11 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding met Zsys (systeemimpedantie) ≤ Zmax. (4) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-11 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding met Zsys (systeemimpedantie) ≤ Zmax.
  (5) - Europese/Internationale Technische Norm die de grenswaarden bepaalt voor spanningswissels, spanningsschommelingen en flicker in openbare laagspanningsnetten voor apparatuur met een nominale stroom ≤ 75A (5) - Europese/Internationale Technische Norm die de grenswaarden bepaalt voor spanningswissels, spanningsschommelingen en flicker in openbare laagspanningsnetten voor apparatuur met een nominale stroom ≤ 75A
  (6) - Systeemimpedantie (6) - Systeemimpedantie
  (7) - Apparatuur in overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A per fase (7) - Apparatuur in overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A per fase
  (8) - Kortsluitvermogen (8) - Kortsluitvermogen
  (9) - Nominaal rendement: koeling tegen 35°/27° nominale belasting, verwarming tegen 7°/20° nominale belasting (9) - Nominaal rendement: koeling tegen 35°/27° nominale belasting, verwarming tegen 7°/20° nominale belasting