Tabel met technische gegevens voor SB.RKXYQ-T

SB.RKXYQ5T SB.RKXYQ8T SB.RKXYQ8T7Y1B
System Warmtewisselaar   RDXYQ5T RDXYQ8T  
  Compressor   RKXYQ5T RKXYQ8T  
Totale koelcapaciteit Nom. 35°CDB kW 14.0 (1) 21.4 (1)  
Totale verwarmingscapaciteit Nom. 6°CNB kW 14.0 (2) 21.4 (2)  
  Max. 6°CNB kW 16.0 (2) 25.0 (2)  
Opgenomen vermogen Koelen Nom. 35°CDB kW 4.38 (1) 7.64 (1)  
  Verwarmen Nom. 6°CNB kW 3.68 (2) 5.94 (2)  
    Max. 6°CNB kW 4.71 (2) 7.60 (2)  
EER bij nom. vermogen 35°C DB kW/kW 3.20 (1) 2.80 (1)  
COP bij nom. vermogen 6°C NB kW/kW 3.80 (2) 3.60 (2)  
COP bij max. vermogen 6°C NB kW/kW 3.40 (2) 3.29 (2)  
Capaciteitsbereik PK 5 8  
Maximaal aantal aansluitbare binnendelen 10 (3) 17 (3)  
Capaciteitsindex Min.   63 100  
  Nom.   125 200  
  Max.   163 260  
Ventilator- Externe statische druk Max. Pa 150 150  
    Nom. Pa 60 60 60
Werkingsbereik Koelen Min. °CDB -5.0 -5.0  
    Max. °CDB 46.0 46.0  
  Verwarmen Min. °CWB -20.0 -20.0  
    Max. °CWB 15.5 15.5  
  Temperatuur rond omkasting Min. °CDB 5 5  
    Max. °CDB 35 35  
  Luchtvochtigheid rond omkasting Koeling Max. % 80 80  
    Verwarming Max. % 50 50  
Koudemiddel Type   R-410A R-410A R-410A
Koelolie Type   Synthetische (ether) olie Daphne FVC68D  
Koelleidingmaten Tussen compressormodule (CM) en warmtewisselaarmodule (HM) Vloeistof Type   Hardsoldeerverbinding Hardsoldeerverbinding  
      Buitendiameter mm 12.7 12.7  
    Gas Type   Hardsoldeerverbinding Hardsoldeerverbinding  
      Buitendiameter mm 19.1 22.2  
    Leidinglengte Max. m 30.0 30.0  
    Hoogteverschil CM onder HM m 10.0 10.0  
      CM boven HM m 10.0 10.0  
  Tussen compressormodule (CM) en binnenunits (IU) Vloeistof Type   Hardsoldeerverbinding Hardsoldeerverbinding  
      Buitendiameter mm 9.52 9.52  
    Gas Type   Hardsoldeerverbinding Hardsoldeerverbinding  
      Buitendiameter mm 15.9 19.1  
    Hoogteverschil CM onder IU m 30.0 30.0  
      CM boven IU m 30.0 30.0  
  Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 140 (6) 300 (6)  
  Hoogteverschil IU - IU Max. m 15 15  
Ontdooimethode Omgekeerde cyclus Omgekeerde cyclus  
Capaciteitsregeling Method   Invertergestuurd Invertergestuurd  
Veiligheidsvoorzieningen Onderdeel 01   Hogedrukschakelaar Hogedrukschakelaar Hogedrukschakelaar
    02   Overbelastingsbeveiliging ventilatordriver Overbelastingsbeveiliging ventilatordriver Overbelastingsbeveiliging ventilatordriver
    03   Overbelastingsbeveiliging inverter Overbelastingsbeveiliging inverter Overbelastingsbeveiliging inverter
    04   Printplaatzekering Printplaatzekering Printplaatzekering
    05   Aardlekdetector Aardlekdetector
Stroom - 50Hz Zmax Lijst   Geen vereisten Geen vereisten  
  Minimale Ssc-waarde kVa   3,329 (7.000)  
Kabelaansluitingen - 50Hz Voor aansluiting aan binnendeel Aantal   2    
    Opmerking   F1,F2    
Opmerkingen De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemperatuur: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m. Gegevens voor reeks met standaard energierendement. Nominaal luchtdebiet, externe statische druk 30 Pa. De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemperatuur: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m. Gegevens voor reeks met standaard energierendement. Nominaal luchtdebiet, externe statische druk 30 Pa. Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m
  De nominale verwarmingscapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB; buitentemperatuur: 7°CDB/6°CNB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m. Gegevens voor reeks met standaard energierendement. Nominaal luchtdebiet, externe statische druk 30 Pa. De nominale verwarmingscapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB; buitentemperatuur: 7°CDB/6°CNB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m. Gegevens voor reeks met standaard energierendement. Nominaal luchtdebiet, externe statische druk 30 Pa. Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m
  Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV DX-binnenunit, etc.) en de max. aansluitverhouding v. h. systeem (maw:; 50% ≤ CR ≤ 130%). Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV DX-binnenunit, etc.) en de max. aansluitverhouding v. h. systeem (maw:; 50% ≤ CR ≤ 130%). Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV DX-binnenunit, etc.) en de max. aansluitverhouding v. h. systeem (maw:; 50% ≤ CR ≤ 130%).
  Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft. Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft. Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.
  Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden. Nominaal luchtdebiet, externe statische druk 60 Pa. Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden. Nominaal luchtdebiet, externe statische druk 60 Pa. Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.
  Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding
  In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding waarvan de Ssc gelijk is aan of groter is dan de minimale Ssc-waarde. In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding waarvan de Ssc gelijk is aan of groter is dan de minimale Ssc-waarde. RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB
  De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten. De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten. MSC is de maximaalstroom tijdens de aanloop van de compressor. VRV IV gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom.
  Bevat gefluoreerde broeikasgassen Bevat gefluoreerde broeikasgassen In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding waarvan de Ssc gelijk is aan of groter is dan de minimale Ssc-waarde.
Stroom - 50Hz Zmax Lijst       Geen vereisten
Opmerkingen     MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom.
      MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).
      TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling.
      FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator.
      De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.
      Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.
      De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten.
      EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A per fase
      Ssc: kortsluitvermogen
      Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding.