Tabel met technische gegevens voor RXYSQ-T8Y

RXYSQ4T8YB (Gearchiveerd) RXYSQ5T8YB (Gearchiveerd) RXYSQ6T8YB (Gearchiveerd)
ESEER: automatisch 7.89 7.49 6.73
ESEER: standaard 6.18 5.77 5.23
Capaciteitsbereik PK 4 5 6
Maximaal aantal aansluitbare binnendelen 64 (3) 64 (3) 64 (3)
Capaciteitsindex Min.   50.0 62.5 70.0
  Max.   130.0 162.5 182.0
Afmetingen Unit H mm 1,345 1,345 1,345
    B mm 900 900 900
    D mm 320 320 320
Gewicht Unit kg 104 104 104
Compressor Compressor-=-Type   Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor
Werkingsbereik Koelen Min. °CDB -5.0 -5.0 -5.0
    Max. °CDB 46.0 46.0 46.0
  Verwarmen Min. °CWB -20.0 -20.0 -20.0
    Max. °CWB 15.5 15.5 15.5
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dB(A) 68.0 (4) 69.0 (4) 70.0 (4)
Geluidsdrukniveau op 1 m Koelen Nom. dB(A) 50.0 (5) 51.0 (5) 51.0 (5)
Koudemiddel Type   R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Vulling tCO2eq 7.5 7.5 7.5
  Inhoud kg 3.6 3.6 3.6
Koelleidingmaten Liquid Type   Flareverbinding Flareverbinding Flareverbinding
    mm 9,52 9,52 9,52
  Gas Type   Flareverbinding Flareverbinding Hardsoldeerverbinding
    mm 15.9 15.9 19.1
  Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 300 (6) 300 (6) 300 (6)
Standaard-accessoires Montagehandleiding 1 1 1
  Bedieningshandleiding 1 1 1
  Aansluitleidingen 1 1 1
Spanningsvorm Naam   Y1 Y1 Y1
  Fase   3N~ 3N~ 3N~
  Frequentie Hz 50 50 50
  Spanning V 380-415 380-415 380-415
Opmerkingen (1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m (1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m (1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m
  (2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m (2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m (2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m
  (3) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV DX-binnenunit, RA DX-binnenunit etc.) en de max. aansluitverhouding v. h. systeem (maw:; 50% ≤ aansluitverhouding ≤ 130%). (3) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV DX-binnenunit, RA DX-binnenunit etc.) en de max. aansluitverhouding v. h. systeem (maw:; 50% ≤ aansluitverhouding ≤ 130%). (3) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV DX-binnenunit, RA DX-binnenunit etc.) en de max. aansluitverhouding v. h. systeem (maw:; 50% ≤ aansluitverhouding ≤ 130%).
  (4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt. (4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt. (4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.
  (5) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden. (5) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden. (5) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.
  (6) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding (6) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding (6) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding
  (7) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB (7) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB (7) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB
  (8) - MSC is de maximaalstroom tijdens de aanloop van de compressor. VRV IV gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom. (8) - MSC is de maximaalstroom tijdens de aanloop van de compressor. VRV IV gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom. (8) - MSC is de maximaalstroom tijdens de aanloop van de compressor. VRV IV gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom.
  (9) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom. (9) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom. (9) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom.
  (10) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar). (10) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar). (10) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).
  (11) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling. (11) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling. (11) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling.
  (12) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator. (12) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator. (12) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator.
  (13) - De automatische ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV IV S-warmtepomp, rekening houdend met de geavanceerde energiespaarmodus (variabele koelmiddeltemperatuur) (13) - De automatische ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV IV S-warmtepomp, rekening houdend met de geavanceerde energiespaarmodus (variabele koelmiddeltemperatuur) (13) - De automatische ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV IV S-warmtepomp, rekening houdend met de geavanceerde energiespaarmodus (variabele koelmiddeltemperatuur)
  (14) - De standaard ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV IV S-warmtepomp, zonder rekening te houden met de geavanceerde energiespaarmodus. (14) - De standaard ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV IV S-warmtepomp, zonder rekening te houden met de geavanceerde energiespaarmodus. (14) - De standaard ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV IV S-warmtepomp, zonder rekening te houden met de geavanceerde energiespaarmodus.
  (15) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten. (15) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten. (15) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten.
  (16) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%. (16) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%. (16) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.
  (17) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt. (17) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt. (17) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.
  (18) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding. (18) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding. (18) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding.
  (19) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A per fase (19) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A per fase (19) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A per fase
  (20) - Ssc: kortsluitvermogen (20) - Ssc: kortsluitvermogen (20) - Ssc: kortsluitvermogen