EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3
Totale koelcapaciteit Nom. kW 12.2 (1), 8.6 (2) 13.6 (1), 9.6 (2) 15.7 (1), 11.1 (2)
Capaciteitsregeling Methode   Invertergestuurd Invertergestuurd Invertergestuurd
Opgenomen vermogen Koelen Nom. kW 2.85 (1), 2.83 (2) 3.41 (1), 3.28 (2) 4.13 (1), 3.90 (2)
EER 4.27 (1), 3.05 (2) 4.00 (1), 2.93 (2) 3.79 (1), 2.85 (2)
ESEER 4.31 4.30 4.33
Afmetingen Unit H mm 1,435 1,435 1,435
    B mm 1,418 1,418 1,418
    D mm 382 382 382
Gewicht Unit kg 180 180 180
Warmtewisselaar Type   Hardgesoldeerde plaat Hardgesoldeerde plaat Hardgesoldeerde plaat
  Waterhoeveelheid Min. l/min 16 16 16
  Watervolume l 1.01 1.01 1.01
Luchtgekoelde warmtewisselaar Type   Hi-XSS (8) Hi-XSS (8) Hi-XSS (8)
Hydraulische componenten Expansievat Volume l 10 10 10
Fan Luchthoeveelheid Koelen Nom. m³/min 96 100 97
Ventilatormotor Snelheid Koelen Nom. rpm 780 780 780
Compressor Compressor-=-Type   Hermetisch gesloten scrollcompressor Hermetisch gesloten scrollcompressor Hermetisch gesloten scrollcompressor
  Aantal   1 1 1
  Aanloopmethode_   Invertergestuurd Invertergestuurd Invertergestuurd
Werkingsbereik Luchtzijdig Koelen Min. °CDB 10 10 10
      Max. °CDB 46 46 46
  Waterzijdig Koelen Min. °CDB 5 5 5
      Max. °CDB 22 22 22
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dB(A) 64 (5) 64 (5) 64 (5)
Geluidsdrukniveau op 1 m Koelen Nom. dB(A) 51 (5) 51 (5) 51 (5)
  Fluisterstille nachtstand Koelen dB(A) 45 45 45
Koudemiddel Type   R-410A R-410A R-410A
  Circuits Aantal   1 1 1
  Regeling   Elektronische expansieklep Elektronische expansieklep Elektronische expansieklep
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
Volume Per circuit kg 2.95 2.95 2.95
  Per circuit tCO2eq 6.2 6.2 6.2
Watercircuit Ontluchter   Ja Ja Ja
  Drain / vulafsluiter   Ja Ja Ja
  Manometer   Ja Ja Ja
  Minimaal watervolume in het systeem l 20 (7) 20 (7) 20 (7)
  Leidingen inch 5/4" 5/4" 5/4"
  Diameter Koelleidingmaten inch G 5/4" (vrouwelijk) G 5/4" (vrouwelijk) G 5/4" (vrouwelijk)
  Veiligheidsklep bar 3 3 3
  Afsluiter   Ja Ja Ja
  Totaal watervolume l 4 (6) 4 (6) 4 (6)
Template Chillers air cooled Chillers air cooled Chillers air cooled
Spanningsvorm Name   V3 V3 V3
  Fase   1~ 1~ 1~
  Frequentie Hz 50 50 50
  Voltage V 230 230 230
Compressor Carterverwarming W 33 33 33
Opmerkingen Vloerprogramma: koelen Ta 35 °C - LWE 18℃ (Dt: 5°C), verwarming Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35℃ (Dt: 5℃) Vloerprogramma: koelen Ta 35 °C - LWE 18℃ (Dt: 5°C), verwarming Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35℃ (Dt: 5℃) Vloerprogramma: koelen Ta 35 °C - LWE 18℃ (Dt: 5°C), verwarming Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35℃ (Dt: 5℃)
  Fancoil-programma: koelen Ta 35 °C - LWE 7 °C (Dt: 5°C), verwarming Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt: 5℃) Fancoil-programma: koelen Ta 35 °C - LWE 7 °C (Dt: 5°C), verwarming Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt: 5℃) Fancoil-programma: koelen Ta 35 °C - LWE 7 °C (Dt: 5°C), verwarming Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt: 5℃)
  Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op een bepaalde afstand van de unit. Het is een relatieve waarde die afhangt van de afstand en de akoestische omgeving. Meer informatie vindt u in de geluidsspectrumtekening. Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op een bepaalde afstand van de unit. Het is een relatieve waarde die afhangt van de afstand en de akoestische omgeving. Meer informatie vindt u in de geluidsspectrumtekening. Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op een bepaalde afstand van de unit. Het is een relatieve waarde die afhangt van de afstand en de akoestische omgeving. Meer informatie vindt u in de geluidsspectrumtekening.
  Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C) Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C) Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)
  Voorwaarde: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) Voorwaarde: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) Voorwaarde: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)
  Inclusief leidingen + PHE; exclusief expansievat Inclusief leidingen + PHE; exclusief expansievat Inclusief leidingen + PHE; exclusief expansievat
  Exclusief watervolume in de unit. Bij de meeste toepassingen voldoet dit minimale watervolume. Voor kritische processen of ruimten met een hoge warmtebelasting kan echter een groter watervolume nodig zijn. Raadpleeg het werkbereik voor meer informatie. Exclusief watervolume in de unit. Bij de meeste toepassingen voldoet dit minimale watervolume. Voor kritische processen of ruimten met een hoge warmtebelasting kan echter een groter watervolume nodig zijn. Raadpleeg het werkbereik voor meer informatie. Exclusief watervolume in de unit. Bij de meeste toepassingen voldoet dit minimale watervolume. Voor kritische processen of ruimten met een hoge warmtebelasting kan echter een groter watervolume nodig zijn. Raadpleeg het werkbereik voor meer informatie.
  Europese/Internationale Technische Norm die de grenswaarden bepaalt voor spanningswissels, spanningsschommelingen en flicker in openbare laagspanningsnetten voor apparatuur met een nominale stroom ≤ 75A Europese/Internationale Technische Norm die de grenswaarden bepaalt voor spanningswissels, spanningsschommelingen en flicker in openbare laagspanningsnetten voor apparatuur met een nominale stroom ≤ 75A Europese/Internationale Technische Norm die de grenswaarden bepaalt voor spanningswissels, spanningsschommelingen en flicker in openbare laagspanningsnetten voor apparatuur met een nominale stroom ≤ 75A
  Volgens EN14511: 2001 Volgens EN14511: 2001 Volgens EN14511: 2001
  Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit. Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit. Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.