Tabel met technische gegevens voor ERSQ-AV1

ERSQ011AAV1 ERSQ014AAV1 ERSQ016AAV1
Afmetingen Unit H mm 1,345 1,345 1,345
    B mm 900 900 900
    D mm 320 320 320
Gewicht Unit kg 120 120 120
Werkingsbereik Verwarmen Min. °CWB -20 -20 -20
    Max. °CWB 20 20 20
  Warmtapwater Min. °CDB -20 -20 -20
    Max. °CDB 35 35 35
Koelleidingmaten Liquid mm 9.52 9.52 9.52
  Gas mm 15.9 15.9 15.9
  Afvoer mm 26x3 26x3 26x3
  Hoogteverschil Max. m 30 30 30
  Thermische isolatie   Zowel vloeistof- als gasleidingen Zowel vloeistof- als gasleidingen Zowel vloeistof- als gasleidingen
Geluidsvermogenniveau Verwarmen Nom. dB(A) 68 69 71
Geluidsdrukniveau op 1 m Verwarmen Nom. dB(A) 52 53 55
Koudemiddel Type   R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Vulling tCO2eq 9.4 9.4 9.4
  Inhoud kg 4.5 4.5 4.5
Hoeveelheid Montagehandleiding Montagehandleiding Montagehandleiding
Spanningsvorm Naam   V1 V1 V1
  Fase   1~ 1~ 1~
  Frequentie Hz 50 50 50
  Spanning V 220-440 220-440 220-440
Stroom Afzekerwaarde A 25 25 25
Opmerkingen (1) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik (1) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik (1) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik
  (2) - Zmax: In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-11 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding met Zsys (systeemimpedantie) ≤ Zmax. (2) - Zmax: In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-11 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding met Zsys (systeemimpedantie) ≤ Zmax. (2) - Zmax: In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-11 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding met Zsys (systeemimpedantie) ≤ Zmax.
  (3) - EN/IEC 61000-3-11: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor spanningswissels, spanningsschommelingen en flicker in openbare laagspanningsnetten voor apparatuur met een nominale ≤ 75A (3) - EN/IEC 61000-3-11: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor spanningswissels, spanningsschommelingen en flicker in openbare laagspanningsnetten voor apparatuur met een nominale ≤ 75A (3) - EN/IEC 61000-3-11: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor spanningswissels, spanningsschommelingen en flicker in openbare laagspanningsnetten voor apparatuur met een nominale ≤ 75A
  (4) - Minimale Ssc-waarde (Kortsluitvermogen): Apparatuur in overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A en ≤ 75A per fase (4) - Minimale Ssc-waarde (Kortsluitvermogen): Apparatuur in overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A en ≤ 75A per fase (4) - Minimale Ssc-waarde (Kortsluitvermogen): Apparatuur in overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A en ≤ 75A per fase
  (5) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen (5) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen (5) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen