EHVZ04S18CB3V / ERLQ004CAV3 EHVZ08S18CB3V / ERLQ006CAV3 EHVZ08S18CB3V / ERLQ008CAV3 EHVZ16S18CB3V / ERLQ011CAV3 EHVZ16S18CB3V / ERLQ014CAV3 EHVZ16S18CB3V / ERLQ016CAV3
Verwarming van sanitair warm water Algemeen Aangegevens belastingprofiel Ja Ja Ja Ja Ja Ja
  Koud klimaat AEC (jaarlijks stroomverbruik) kWu 1,220 1,330 1,330 1,340 1,340 1,340
    Qelec (dagelijks stroomverbruik) kWu 5.55 6.05 6.05 6.08 6.08 6.08
    Ƞwh (waterverwarmingsrendement) % 84.0 77.5 77.5 76.6 76.6 76.6
    AFC (jaarlijks brandstofverbruik) Gj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Qbrandstof (dagelijks brandstofverbruik) kWu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Warm klimaat Qelec (dagelijks stroomverbruik) kWu 4.39 5.10 5.10 5.04 5.04 5.04
    AEC (jaarlijks stroomverbruik) kWu 966 1,120 1,120 1,110 1,110 1,110
    Qbrandstof (dagelijks brandstofverbruik) kWu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    AFC (jaarlijks brandstofverbruik) Gj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Ƞwh (waterverwarmingsrendement) % 106 91.8 91.8 92.3 92.3 92.3
  Gematigd klimaat Ƞwh (waterverwarmingsrendement) % 95.0 86.4 86.4 87.4 87.4 87.4
    AFC (jaarlijks brandstofverbruik) Gj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Qelec (dagelijks stroomverbruik) kWu 4.93 5.43 5.43 5.32 5.32 5.32
    Qbrandstof (dagelijks brandstofverbruik) kWu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    AEC (jaarlijks stroomverbruik) kWu 1,080 1,190 1,190 1,170 1,170 1,170
    Energierendementsklasse waterverwarming A A A A A A
Algemene verwarming Glycol/water of water/water Nominale hoeveelheid water/glycol m³/u 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Lucht/water-unit Nominale luchthoeveelheid (buiten) m³/u 2,700 2,820 2,820 5,400 5,400 5,400
  Andere Psb (in stand-by) kW 0.0080 0.0080 0.0080 0.055 0.055 0.055
    Poff (uitgeschakelde stand) kW 0.0080 0.0080 0.0080 0.055 0.055 0.055
    Pto (thermostaat uit) kW 0.0060 0.0070 0.0080 0.057 0.057 0.057
    Pck (carterverwarming aan) kW 0.00 0.00 0.00 0.055 0.055 0.055
    Capaciteitsregeling 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
  Ingebouwde hulpverwarming Psup kW 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
    NOx-emissie mg/kWu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Type stroomvoorziening Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch
Warmtewisselaar waterzijde Waterhoeveelheid Verwarmen Nom. l/min 12.6 (6), 11.6 (7) 17.2 (6), 16.3 (7) 21.2 (6), 19.8 (7) 32.1 (1), 31.5 (1) 41.3 (1), 38.7 (2) 45.6 (1), 43.3 (2)
Subzone pomp Nominale externe statische druk (*RLQ*C*) Verwarmen kPa 52.3 (6.000), 55.4 (7.000) 40.6 (6.000), 43.3 (7.000) 28.3 (6.000), 32.7 (7.000) 26.2 (1.000), 28.3 (2.000) 25.0 (5.000) 25.0 (5.000)
Centrale verwarming Wateruitlaat koud klimaat 55°C Algemeen Pnominaal bij -22°C kW 2.39 2.60 3.56 6.99 8.15 9.12
      Jaarlijks energieverbruik kWu 2,130 2,310 3,090 6,740 7,870 8,580
      Seizoensrendement van verwarmen % 107 107 110 95.0 95.5 98.3
      Jaarlijks energieverbruik (GCV) Gj 7.68 8.30 11.1 24.3 28.3 30.9
  Wateruitlaat gematigd klimaat 35°C A-conditie (-7°C DB/-8°C NB) PERd % 120 108 108      
      Pdh kW 4.01 4.72 6.68      
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-A Condition (-7°CDB/-8°CWB)-=-Copd 3.01 2.69 2.69      
    C-conditie (7°C DB/6°C NB) Pdh kW 1.70 2.59 2.59      
      PERd % 234 230 230      
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-C Condition (7°CDB/6°CWB)-=-Copd 0.980 0.980 1.00      
    D-conditie (12°C DB/11°C NB) Pdh kW 2.04 2.61 2.61      
      PERd % 308 291 291      
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-D Condition (12°CDB/11°CWB)-=-Copd 0.980 0.980 0.980      
    Nom. bijkomend verwarmingsvermogen Psup (bij Tontwerp -10°C) kW 0.040 0.640 0.590      
    Algemeen Jaarlijks energieverbruik kWu 1,980 2,540 3,490      
      Jaarlijks energieverbruik (GCV) Gj 7.13 9.14 12.6      
      Ƞs (seizoensefficiëntie ruimteverwarming) % 178 169 171      
      Pnominaal -10°C kW 4.40 5.34 7.40      
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-General-=-Seasonal space heating eff class 4.52 4.29 4.34      
    B-conditie (2°C DB/1°C NB) Pdh kW 2.40 3.90 3.90      
      PERd % 176 170 170      
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-B Condition (2°CDB/1°CWB)-=-Copd 1.00 0.990 1.00      
    Tbiv (bivalente temperatuur) Pdh kW 4.36 4.93 7.14      
      PERd % 104 98.8 98.8      
      Tbiv °C -10.0 -8.00 -8.00      
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-Tbiv (bivalent temperature)-=-Copd 2.61 2.47 2.47      
    TOL (bedrijfstemperatuur) PERd % 104 91.6 91.6      
      WTOL °C 35.0 35.0 35.0      
      Pdh kW 4.36 4.70 6.81      
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0      
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-Tol (temperature operating limit)-=-Copd 2.61 2.29 2.29      
  Wateruitlaat warm klimaat 55°C Algemeen Jaarlijks energieverbruik (GCV) Gj 4.20 5.37 6.85 9.47 11.8 12.3
      Pnominaal bij 2°C kW 4.27 5.30 6.59 7.58 9.84 10.3
      Ƞs (seizoensefficiëntie ruimteverwarming) % 186 182 178 125 135 136
      Jaarlijks energieverbruik kWu 1,170 1,490 1,900 2,630 3,270 3,420
  Wateruitlaat gematigd klimaat 55°C A-conditie (-7°C DB/-8°C NB) PERd % 81.2 80.8 79.2 79.6 70.4 71.2
      Pdh kW 3.36 4.50 5.47 8.83 9.97 12.2
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-A Condition (-7°CDB/-8°CWB)-=-Copd 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    Tbiv (bivalente temperatuur) Tbiv °C -10.0 -9.00 -10.0 -7.00 -6.00 -7.00
      Pdh kW 3.76 5.09 6.18 8.83 11.0 12.2
      PERd % 72.0 69.6 66.4 79.6 76.8 71.2
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-Tbiv (bivalent temperature)-=-Copd 1.80 1.74 1.66 1.99 1.92 1.78
    Tol (min./max. bedrijfstemperatuur) TOL °C -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      Pdh kW 3.76 4.62 6.18 9.08 12.2 13.3
      PERd % 72.0 69.6 66.4 71.6 70.0 68.4
      WTOL °C 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-Tol (temperature operating limit)-=-Copd 1.80 1.74 1.66 1.79 1.75 1.71
    Algemeen Jaarlijks energieverbruik (GCV) Gj 8.48 12.1 14.6 22.6 28.4 32.3
      Seizoensrendement van verwarmen % 125 126 126 120 123 119
      Jaarlijks energieverbruik kWu 2,360 3,370 4,060 6,260 7,900 8,970
      Pnominaal bij -10°C kW 3.70 5.30 6.40 9.99 12.7 13.9
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-General-=-Seasonal space heating eff class 3.20 3.22 3.23 3.09 3.16 3.06
    B-conditie (-2°C DB/1°C NB) Pdh kW 2.00 4.43 3.43 5.28 6.76 7.61
      PERd % 123 127 127 130 142 125
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-B Condition (2°CDB/1°CWB)-=-Copd 1.00 0.990 1.00 1.00 1.00 1.00
    C-conditie (7°C DB/6°C NB) Pdh kW 2.77 3.51 3.50 4.47 4.66 4.83
      PERd % 171 168 168 172 169 176
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-C Condition (7°CDB/6°CWB)-=-Copd 0.990 0.990 0.990 0.950 0.950 1.00
    D-conditie (12°C DB/11°C NB) PERd % 253 233 233 256 218 254
      Pdh kW 2.65 3.28 3.28 5.37 5.26 5.38
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-D Condition (12°CDB/11°CWB)-=-Copd 0.990 0.990 0.990 0.930 0.940 0.930
    Extra capaciteit nominaal verwarmingsvermogen Psup (bij Tontwerp -10°C) kW 0.00 0.680 0.220 0.910 0.550 0.580
Hoofdzone pomp Nominale externe statische druk (*RLQ*C*) Verwarmen kPa 48.6 (6.000), 51.9 (7.000) 39.5 (6.000), 42.3 (7.000) 26.4 (6.000), 31.2 (7.000) 18.2 (1.000), 20.7 (2.000) 25.0 (5.000) 25.0 (5.000)
Totale verwarmingscapaciteit Nom. kW 4.40 (1), 4.03 (2) 6.00 (1), 5.67 (2) 7.40 (1), 6.89 (2) 11.2 (1), 11.0 (2) 14.4 (1), 13.5 (2) 15.9 (1), 15.1 (2)
  Min. kW 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1)      
  Max. kW 5.12 (1), 4.90 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 10.0 (1), 9.53 (2) 8.60 (3), 8.60 (4) 10.5 (3), 10.7 (4) 11.3 (3), 10.8 (4)
Algemeen LW(A) geluidsvermogensniveau (volgens EN14825) Binnen dB(A) 42.0 42.0 42.0 47.0 47.0 47.0
  Gegevens van leverancier/fabrikant Naam en adres Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Productbeschrijving General-=-Product description-=-Low temperature heat pump Ja Ja Ja Ja Ja Ja
LW(A) geluidsvermogensniveau (volgens EN14825) Buiten dB(A) 61.0 62.0 62.0 64.0 64.0 66.0
Opgenomen vermogen Verwarmen Max. kW       3.13 (3), 4.10 (4) 4.02 (3), 5.21 (4) 4.33 (3), 5.22 (4)
    Nom. kW 0.870 (1), 1.13 (2) 1.27 (1), 1.59 (2) 1.66 (1), 2.01 (2) 2.43 (1), 3.10 (2) 3.39 (1), 4.12 (2) 3.77 (1), 4.67 (2)
Sound condition ecodesign and energy label 5.04 (1), 3.58 (2) 4.74 (1), 3.56 (2) 4.45 (1), 3.42 (2) 4.60 (1), 2.75 (3), 3.55 (2), 2.10 (4) 4.24 (1), 2.61 (3), 3.28 (2), 2.05 (4) 4.22 (1), 2.61 (3), 3.23 (2), 2.07 (4)
Opmerkingen Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
  Toestand 3: verwarmen Ta DB -7°C (RH 85%) - LWC 35°C Toestand 3: verwarmen Ta DB -7°C (RH 85%) - LWC 35°C Toestand 3: verwarmen Ta DB -7°C (RH 85%) - LWC 35°C Toestand 3: verwarmen Ta DB -7°C (RH 85%) - LWC 35°C Toestand 3: verwarmen Ta DB -7°C (RH 85%) - LWC 35°C Toestand 3: verwarmen Ta DB -7°C (RH 85%) - LWC 35°C
  Toestand 4: verwarmen Ta DB -7°C (RH 85%) - LWC 45°C Toestand 4: verwarmen Ta DB -7°C (RH 85%) - LWC 45°C Toestand 4: verwarmen Ta DB -7°C (RH 85%) - LWC 45°C Toestand 4: verwarmen Ta DB -7°C (RH 85%) - LWC 45°C Toestand 4: verwarmen Ta DB -7°C (RH 85%) - LWC 45°C Toestand 4: verwarmen Ta DB -7°C (RH 85%) - LWC 45°C
  De capaciteit moet verdeeld worden tussen de sub- en hoofdzones. Raadpleeg de gegevens over de externe statische druk (kPa) om de beschikbare ruimte te kennen. De capaciteit moet verdeeld worden tussen de sub- en hoofdzones. Raadpleeg de gegevens over de externe statische druk (kPa) om de beschikbare ruimte te kennen. De capaciteit moet verdeeld worden tussen de sub- en hoofdzones. Raadpleeg de gegevens over de externe statische druk (kPa) om de beschikbare ruimte te kennen. De capaciteit moet verdeeld worden tussen de sub- en hoofdzones. Raadpleeg de gegevens over de externe statische druk (kPa) om de beschikbare ruimte te kennen. De capaciteit moet verdeeld worden tussen de sub- en hoofdzones. Raadpleeg de gegevens over de externe statische druk (kPa) om de beschikbare ruimte te kennen. De capaciteit moet verdeeld worden tussen de sub- en hoofdzones. Raadpleeg de gegevens over de externe statische druk (kPa) om de beschikbare ruimte te kennen.
  DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C)
  DB/WB 7 °C / 6 °C - Uitgaand water condensor (LWC) 45℃ (Dt=5 °C) DB/WB 7 °C / 6 °C - Uitgaand water condensor (LWC) 45℃ (Dt=5 °C) DB/WB 7 °C / 6 °C - Uitgaand water condensor (LWC) 45℃ (Dt=5 °C) DB/WB 7 °C / 6 °C - Uitgaand water condensor (LWC) 45℃ (Dt=5 °C) DB/WB 7 °C / 6 °C - Uitgaand water condensor (LWC) 45℃ (Dt=5 °C) DB/WB 7 °C / 6 °C - Uitgaand water condensor (LWC) 45℃ (Dt=5 °C)