Tabel met technische gegevens voor EHVH-CB / ERHQ-BV3

EHVH11S18CB3V / ERHQ011BAV3 EHVH11S26CB9W / ERHQ011BAV3 EHVH16S18CB3V / ERHQ014BAV3 EHVH16S26CB9W / ERHQ014BAV3 EHVH16S18CB3V / ERHQ016BAV3 EHVH16S26CB9W / ERHQ016BAV3
Totale verwarmingscapaciteit Nom. kW 11.2 (1), 10.3 (2) 11.2 (1), 10.3 (2) 14.0 (1), 13.1 (2) 14.0 (1), 13.1 (2) 16.0 (1), 15.2 (2) 16.0 (1), 15.2 (2)
Opgenomen vermogen Verwarmen Nom. kW 2.55 (1), 3.17 (2) 2.55 (1), 3.17 (2) 3.26 (1), 4.04 (2) 3.26 (1), 4.04 (2) 3.92 (1), 4.75 (2) 3.92 (1), 4.75 (2)
COP 4.39 (1), 3.25 (2) 4.39 (1), 3.25 (2) 4.29 (1), 3.24 (2) 4.29 (1), 3.24 (2) 4.08 (1), 3.20 (2) 4.08 (1), 3.20 (2)
Pump Nominale externe statische druk unit Verwarmen kPa 34.0 (5), 41.0 (6) 34.0 (5), 41.0 (6) 48.0 (5), 55.0 (6) 48.0 (5), 55.0 (6) 28.0 (5), 36.0 (6) 28.0 (5), 36.0 (6)
Warmtewisselaar waterzijde Waterhoeveelheid Verwarmen Nom. l/min 32.1 (5), 29.5 (6) 32.1 (5), 29.5 (6) 40.1 (5), 37.6 (6) 40.1 (5), 37.6 (6) 45.9 (5), 43.6 (6) 45.9 (5), 43.6 (6)
General Gegevens van leverancier/fabrikant Naam en adres   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Naam of handelsmerk   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Productbeschrijving Lucht/water-warmtepomp   Ja Ja Ja Ja Ja Ja
    Glycol/water-warmtepomp   Nee Nee Nee Nee Nee Nee
    Verwarming combinatie warmtepomp   Ja Ja Ja Ja Ja Ja
    Lagetemperatuurswarmtepomp   Nee Nee Nee Nee Nee Nee
    Ingebouwde hulpverwarming   Ja Ja Ja Ja Ja Ja
    Water/water-warmtepomp   Nee Nee Nee Nee Nee Nee
  LW(A) geluidsvermogensniveau (volgens EN14825) Binnen dB(A) 42.0 42.0 44.0 44.0 44.0 44.0
LW(A) geluidsvermogensniveau (volgens EN14825) Buiten dB(A) 64.0 64.0 64.0 64.0 66.0 66.0
Ecodesign geluidsconditie en energielabel Geluidsvermogen in verwarmingsmodus, gemeten volgens EN12102 onder voorwaarden van EN14825 Geluidsvermogen in verwarmingsmodus, gemeten volgens EN12102 onder voorwaarden van EN14825 Geluidsvermogen in verwarmingsmodus, gemeten volgens EN12102 onder voorwaarden van EN14825 Geluidsvermogen in verwarmingsmodus, gemeten volgens EN12102 onder voorwaarden van EN14825 Geluidsvermogen in verwarmingsmodus, gemeten volgens EN12102 onder voorwaarden van EN14825 Geluidsvermogen in verwarmingsmodus, gemeten volgens EN12102 onder voorwaarden van EN14825
Algemene verwarming Lucht/water-unit Nominale luchthoeveelheid (buiten) m³/u 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
  Andere Cdh (degradatie-verwarming)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    Pck (carterverwarming aan) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Poff (uitgeschakelde stand) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Psb (in stand-by) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Pto (thermostaat uit) kW 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057
  Ingebouwde hulpverwarming NOx-emissie mg/kWu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Psup kW 3.00 9.00 3.00 9.00 3.00 9.00
    Type stroomvoorziening   Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch
Verwarming van sanitair warm water Algemeen Aangegevens belastingprofiel   L XL L XL L XL
    Functie voor verwarmen van water tijdens daluren   Ja Ja Ja Ja Ja Ja
  Gematigd klimaat AEC (jaarlijks stroomverbruik) kWh 1,140 1,770 1,140 1,770 1,140 1,770
    AFC (jaarlijks brandstofverbruik) Gj 0.00          
    Ƞwh (waterverwarmingsrendement) % 90.5 95.3 90.5 95.3 90.5 95.3
    Qelec (dagelijks stroomverbruik) kWh 5.17 8.04 5.17 8.04 5.17 8.04
    Qbrandstof (dagelijks brandstofverbruik) kWh 0.00          
    Energierendementsklasse waterverwarming   A A A A A A
  Warm klimaat AEC (jaarlijks stroomverbruik) kWh 1,090 1,710 1,090 1,710 1,090 1,710
    AFC (jaarlijks brandstofverbruik) Gj 0.00          
    Ƞwh (waterverwarmingsrendement) % 94.5 98.2 94.5 98.2 94.5 98.2
    Qelec (dagelijks stroomverbruik) kWh 4.95 7.78 4.95 7.78 4.95 7.78
    Qbrandstof (dagelijks brandstofverbruik) kWh 0.00          
Centrale verwarming Wateruitlaat gematigd klimaat 55°C Algemeen SCOP   2.86          
      Jaarlijks energieverbruik kWh 6,450          
      Seizoensrendement van verwarmen % 112          
      Pnominaal bij -10°C kW 9.53          
      Qhe jaarl. energieverbruik (GCV) Gj 23.2          
      Seizoensefficiëntieklasse verwarming   A+          
    A-conditie (-7°C DB/-8°C NB) Cdh (degradatie-verwarming)   1.00          
      COPd   2.16          
      Pdh kW 7.37          
      PERd % 86.4          
    B-conditie (-2°C DB/1°C NB) Cdh (degradatie-verwarming)   1.00          
      COPd   3.14          
      Pdh kW 5.27          
      PERd % 126          
    C-conditie (7°C DB/6°C NB) Cdh (degradatie-verwarming)   0.950          
      COPd   3.91          
      Pdh kW 4.43          
      PERd % 156          
    D-conditie (12°C DB/11°C NB) Cdh (degradatie-verwarming)   0.940          
      COPd   5.54          
      Pdh kW 5.32          
      PERd % 222          
    Tol (min./max. bedrijfstemperatuur) COPd   2.16          
      Pdh kW 7.37          
      PERd % 86.4          
      TOL °C -7.00          
      WTOL °C 52.0          
    Extra capaciteit nominaal verwarmingsvermogen Psup (bij Tontwerp -10°C) kW 9.53          
    Tbiv (bivalente temperatuur) COPd   2.29          
      Pdh kW 7.62          
      PERd % 91.6          
      Tbiv °C -5.00          
  Wateruitlaat warm klimaat 55°C Algemeen Jaarlijks energieverbruik kWh 2,700          
      Ƞs (seizoensefficiëntie ruimteverwarming) % 113          
      Pnominaal bij 2°C kW 6.99          
      Qhe jaarl. energieverbruik (GCV) Gj 9.72          
  Wateruitlaat gematigd klimaat 35°C Algemeen SCOP   2.99          
      Jaarlijks energieverbruik kWh 7,320          
      Ƞs (seizoensefficiëntie ruimteverwarming) % 117          
      Pnominaal -10°C kW 11.2          
      Qhe jaarl. energieverbruik (GCV) Gj 26.4          
      Seizoensrendementsklasse verwarmen   A          
    A-conditie (-7°C DB/-8°C NB) COPd   2.77          
      Pdh kW 6.68          
      PERd % 111          
    B-conditie (2°C DB/1°C NB) Cdh (degradatie-verwarming)   1.00          
      COPd   3.75          
      Pdh kW 6.03          
      PERd % 150          
    C-conditie (7°C DB/6°C NB) Cdh (degradatie-verwarming)   1.00          
      COPd   3.38          
      Pdh kW 3.88          
      PERd % 135          
    D-conditie (12°C DB/11°C NB) Cdh (reductie van verwarming)   0.940          
      COPd   3.39          
      Pdh kW 4.10          
      PERd % 136          
    TOL (bedrijfstemperatuur) COPd   2.55          
      Pdh kW 6.23          
      PERd % 102          
      TOL °C -10.0          
      WTOL °C 35.0          
    Tbiv (bivalente temperatuur) COPd   3.46          
      Pdh kW 7.54          
      PERd % 138          
      Tbiv °C -1.00          
    Nom. bijkomend verwarmingsvermogen Psup (bij Tontwerp -10°C) kW 4.97          
Opmerkingen Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
  T. omg. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 7°C (DT = 5°C) (3) - T. omg. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 7°C (DT = 5°C) (3) - T. omg. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 7°C (DT = 5°C) (3) - T. omg. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 7°C (DT = 5°C) (3) - T. omg. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 7°C (DT = 5°C) (3) - T. omg. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 7°C (DT = 5°C)
  Omgevingstemp. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 18℃ (DT = 5°C) (4) - Omgevingstemp. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 18℃ (DT = 5°C) (4) - Omgevingstemp. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 18℃ (DT = 5°C) (4) - Omgevingstemp. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 18℃ (DT = 5°C) (4) - Omgevingstemp. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 18℃ (DT = 5°C) (4) - Omgevingstemp. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 18℃ (DT = 5°C)
  DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C) (5) - DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C) (5) - DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C) (5) - DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C) (5) - DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C) (5) - DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C)
  DB/WB 7 °C / 6 °C - Uitgaand water condensor (LWC) 45℃ (Dt=5 °C) (6) - DB/WB 7 °C / 6 °C - Uitgaand water condensor (LWC) 45℃ (Dt=5 °C) (6) - DB/WB 7 °C / 6 °C - Uitgaand water condensor (LWC) 45℃ (Dt=5 °C) (6) - DB/WB 7 °C / 6 °C - Uitgaand water condensor (LWC) 45℃ (Dt=5 °C) (6) - DB/WB 7 °C / 6 °C - Uitgaand water condensor (LWC) 45℃ (Dt=5 °C) (6) - DB/WB 7 °C / 6 °C - Uitgaand water condensor (LWC) 45℃ (Dt=5 °C)
Centrale verwarming Wateruitlaat gematigd klimaat 55°C Algemeen Jaarlijks energieverbruik kWh   6,450 8,580 8,580 9,070 9,070
      Seizoensrendement van verwarmen %   112 110 110 114 114
      Pnominaal bij -10°C kW   9.53 12.3 12.3 13.4 13.4
      Qhe jaarl. energieverbruik (GCV) Gj   23.2 30.9 30.9 32.6 32.6
      SCOP     2.86 2.82 2.82 2.92 2.92
      Seizoensefficiëntieklasse verwarming     A+ A+ A+ A+ A+
    A-conditie (-7°C DB/-8°C NB) Cdh (degradatie-verwarming)     1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd     2.16 1.89 1.89 1.89 1.89
      Pdh kW   7.37 8.08 8.08 9.00 9.00
      PERd %   86.4 75.6 75.6 75.6 75.6
    B-conditie (-2°C DB/1°C NB) Cdh (degradatie-verwarming)     1.00 1.00 1.00 0.980 0.980
      COPd     3.14 3.09 3.09 3.13 3.13
      Pdh kW   5.27 6.50 6.50 7.50 7.50
      PERd %   126 124 124 125 125
    C-conditie (7°C DB/6°C NB) Cdh (degradatie-verwarming)     0.950 0.950 0.950 0.950 0.950
      COPd     3.91 3.91 3.91 4.45 4.45
      Pdh kW   4.43 4.43 4.43 4.90 4.90
      PERd %   156 156 156 178 178
    D-conditie (12°C DB/11°C NB) Cdh (degradatie-verwarming)     0.940 0.940 0.940 0.940 0.940
      COPd     5.54 5.54 5.54 5.63 5.63
      Pdh kW   5.32 5.32 5.32 5.30 5.30
      PERd %   222 222 222 225 225
    Tol (min./max. bedrijfstemperatuur) COPd     2.16 1.89 1.89 1.89 1.89
      Pdh kW   7.37 8.08 8.08 9.00 9.00
      PERd %   86.4 75.6 75.6 75.6 75.6
      TOL °C   -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00
      WTOL °C   52.0 52.0 52.0 52.0 52.0
    Extra capaciteit nominaal verwarmingsvermogen Psup (bij Tontwerp -10°C) kW   9.53 12.3 12.3 13.4 13.4
    Tbiv (bivalente temperatuur) COPd     2.29 2.38 2.38 2.36 2.36
      Pdh kW   7.62 9.32 9.32 10.0 10.0
      PERd %   91.6 95.2 95.2 94.4 94.4
      Tbiv °C   -5.00 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00
  Wateruitlaat warm klimaat 55°C Algemeen Jaarlijks energieverbruik kWh   2,700 3,140 3,140 3,260 3,260
      Ƞs (seizoensefficiëntie ruimteverwarming) %   113 124 124 127 127
      Pnominaal bij 2°C kW   6.99 8.73 8.73 9.19 9.19
      Qhe jaarl. energieverbruik (GCV) Gj   9.72 11.3 11.3 11.7 11.7
  Wateruitlaat gematigd klimaat 35°C Algemeen SCOP     2.99 3.23 3.23 3.29 3.29
      Jaarlijks energieverbruik kWh   7,320 8,520 8,520 9,620 9,620
      Ƞs (seizoensefficiëntie ruimteverwarming) %   117 126 126 129 129
      Pnominaal -10°C kW   11.2 14.0 14.0 16.0 16.0
      Qhe jaarl. energieverbruik (GCV) Gj   26.4 30.7 30.7 34.6 34.6
      Seizoensrendementsklasse verwarmen     A A+ A+ A+ A+
    A-conditie (-7°C DB/-8°C NB) COPd     2.77 2.58 2.58 2.46 2.46
      Pdh kW   6.68 7.88 7.88 8.80 8.80
      PERd %   111 103 103 98.4 98.4
    B-conditie (2°C DB/1°C NB) Cdh (degradatie-verwarming)     1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd     3.75 3.82 3.82 3.83 3.83
      Pdh kW   6.03 7.54 7.54 8.62 8.62
      PERd %   150 153 153 153 153
    C-conditie (7°C DB/6°C NB) Cdh (degradatie-verwarming)     1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd     3.38 4.35 4.35 4.78 4.78
      Pdh kW   3.88 4.85 4.85 5.54 5.54
      PERd %   135 174 174 191 191
    D-conditie (12°C DB/11°C NB) Cdh (reductie van verwarming)     0.940 0.950 0.950 1.00 1.00
      COPd     3.39 4.65 4.65 5.20 5.20
      Pdh kW   4.10 5.08 5.08 5.72 5.72
      PERd %   136 186 186 208 208
    TOL (bedrijfstemperatuur) COPd     2.55 2.46 2.46 2.36 2.36
      Pdh kW   6.23 7.57 7.57 8.59 8.59
      PERd %   102 98.4 98.4 94.4 94.4
      TOL °C   -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C   35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
    Tbiv (bivalente temperatuur) COPd     3.46 3.37 3.37 3.21 3.21
      Pdh kW   7.54 9.39 9.39 10.6 10.6
      PERd %   138 135 135 128 128
      Tbiv °C   -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00
    Nom. bijkomend verwarmingsvermogen Psup (bij Tontwerp -10°C) kW   4.97 6.43 6.43 7.41 7.41