EHBH04CB3V / ERLQ004CAV3 EHBH08CB3V / ERLQ006CAV3 EHBH08CB9W / ERLQ006CAV3 EHBH08CB9W / ERLQ008CAV3 EHBH08CB3V / ERLQ008CAV3 EHBH11CB3V / ERLQ011CAV3 EHBH11CB9W / ERLQ011CAV3 EHBH16CB9W / ERLQ014CAV3 EHBH16CB3V / ERLQ014CAV3 EHBH16CB9W / ERLQ016CAV3 EHBH16CB3V / ERLQ016CAV3
Totale verwarmingscapaciteit Min. kW 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1)            
  Nom. kW 4.40 (1), 4.03 (2) 6.00 (1), 5.67 (2) 6.00 (1), 5.67 (2) 7.40 (1), 6.89 (2) 7.40 (1), 6.89 (2) 11.2 (1), 11.0 (2) 11.2 (1), 11.0 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 16.0 (1), 15.2 (2) 16.0 (1), 15.2 (2)
  Max. kW 5.12 (1), 4.90 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 10.0 (1), 9.53 (2) 10.0 (1), 9.53 (2) 8.60 (3), 8.60 (4) 8.60 (3), 8.60 (4) 10.6 (3), 10.8 (4) 10.6 (3), 10.8 (4) 11.4 (3), 10.9 (4) 11.4 (3), 10.9 (4)
Opgenomen vermogen Verwarmen Nom. kW 0.870 (1), 1.13 (2) 1.27 (1), 1.59 (2) 1.27 (1), 1.59 (2) 1.66 (1), 2.01 (2) 1.66 (1), 2.01 (2) 2.43 (1), 3.10 (2) 2.43 (1), 3.10 (2) 3.37 (1), 4.10 (2) 3.37 (1), 4.10 (2) 3.76 (1), 4.66 (2) 3.76 (1), 4.66 (2)
    Max. kW           3.13 (3), 4.10 (4) 3.13 (3), 4.10 (4) 4.00 (3), 5.19 (4) 4.00 (3), 5.19 (4) 4.32 (3), 5.22 (4) 4.32 (3), 5.22 (4)
COP 5.04 (1), 3.58 (2) 4.74 (1), 3.56 (2) 4.74 (1), 3.56 (2) 4.45 (1), 3.42 (2) 4.45 (1), 3.42 (2)            
Pomp Nominale externe statische druk unit Verwarmen kPa 53.0 (5), 56.0 (6) 45.0 (5), 48.0 (6) 45.0 (5), 48.0 (6) 33.0 (5), 38.0 (6) 33.0 (5), 38.0 (6) 37.0 (7), 39.0 (8) 37.0 (7), 39.0 (8) 49.0 (7), 57.0 (8) 49.0 (7), 57.0 (8) 33.0 (7), 42.0 (8) 33.0 (7), 42.0 (8)
Warmtewisselaar waterzijde Waterhoeveelheid Verwarmen Nom. l/min 12.6 (5), 11.6 (6) 17.2 (5), 16.3 (6) 17.2 (5), 16.3 (6) 21.2 (5), 19.8 (6) 21.2 (5), 19.8 (6) 32.1 (7), 31.5 (8) 32.1 (7), 31.5 (8) 41.6 (7), 39.0 (8) 41.6 (7), 39.0 (8) 45.9 (7), 43.6 (8) 45.9 (7), 43.6 (8)
Algemeen Gegevens van leverancier/fabrikant Naam en adres   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium            
    Naam of handelsmerk   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.            
  Productbeschrijving Lucht/water-warmtepomp   Ja Ja Ja Ja Ja            
    Glycol/water-warmtepomp   Nee Nee Nee Nee Nee            
    Verwarming combinatie warmtepomp   Nee Nee Nee Nee Nee            
    Lagetemperatuurswarmtepomp   Nee Nee Nee Nee Nee            
    Ingebouwde hulpverwarming   Ja Ja Ja Ja Ja            
    Water/water-warmtepomp   Nee Nee Nee Nee Nee            
  LW(A) geluidsvermogensniveau (volgens EN14825) Binnen dB(A) 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 41.0 41.0 44.0 44.0 44.0 44.0
LW(A) geluidsvermogensniveau (volgens EN14825) Buiten dB(A) 61.0 62.0 62.0 62.0 62.0 64.0 64.0 64.0 64.0 66.0 66.0
Ecodesign geluidsconditie en energielabel Geluidsvermogen in verwarmingsmodus, gemeten volgens EN12102 onder voorwaarden van EN14825 Geluidsvermogen in verwarmingsmodus, gemeten volgens EN12102 onder voorwaarden van EN14825 Geluidsvermogen in verwarmingsmodus, gemeten volgens EN12102 onder voorwaarden van EN14825 Geluidsvermogen in verwarmingsmodus, gemeten volgens EN12102 onder voorwaarden van EN14825 Geluidsvermogen in verwarmingsmodus, gemeten volgens EN12102 onder voorwaarden van EN14825            
Algemene verwarming Lucht/water-unit Nominale luchthoeveelheid (buiten) m³/u 2,700 2,820 2,820 2,820 2,820 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
  Glycol/water of water/water Nominale hoeveelheid water/glycol m³/u 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            
  Andere Capaciteitsregeling   Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter            
    Cdh (degradatie-verwarming)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00            
    Pck (carterverwarming aan) kW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Poff (uitgeschakelde stand) kW 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Psb (in stand-by) kW 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Pto (thermostaat uit) kW 0.0060 0.0070 0.0070 0.0080 0.0080 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057
  Ingebouwde hulpverwarming NOx-emissie mg/kWu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Psup kW 3.00 3.00 9.00 9.00 3.00 3.00 9.00 9.00 3.00 9.00 3.00
    Type stroomvoorziening   Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch            
Verwarming van sanitair warm water Algemeen Functie voor verwarmen van water tijdens daluren   Ja Ja Ja Ja Ja            
Centrale verwarming Wateruitlaat gematigd klimaat 55°C Algemeen SCOP   3.20 3.22 3.22 3.20 3.20            
      Jaarlijks energieverbruik kWu 2,360 3,370 3,370 4,100 4,100 6,260 6,260 7,900 7,900 8,970 8,970
      Seizoensrendement van verwarmen % 125 126 126 125 125 120 120 123 123 119 119
      Pnominaal bij -10°C kW 3.70 5.30 5.30 6.40 6.40 9.99 9.99 12.7 12.7 13.9 13.9
      Qhe jaarl. energieverbruik (GCV) Gj 8.48 12.1 12.1 14.8 14.8 22.6 22.6 28.4 28.4 32.3 32.3
      Seizoensefficiëntieklasse verwarming   A++ A++ A++ A++ A++            
    A-conditie (-7°C DB/-8°C NB) Cdh (degradatie-verwarming)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00            
      COPd   2.03 2.02 2.02 1.98 1.98            
      Pdh kW 3.36 4.56 4.56 5.50 5.50 8.83 8.83 9.97 9.97 12.2 12.2
      PERd % 81.2 80.8 80.8 79.2 79.2 79.6 79.6 70.4 70.4 71.2 71.2
    B-conditie (-2°C DB/1°C NB) Cdh (degradatie-verwarming)   1.00 0.990 0.990 1.00 1.00            
      COPd   3.08 3.17 3.17 3.17 3.17            
      Pdh kW 2.00 3.43 3.43 3.43 3.43 5.28 5.28 6.76 6.76 7.61 7.61
      PERd % 123 127 127 127 127 130 130 142 142 125 125
    C-conditie (7°C DB/6°C NB) Cdh (degradatie-verwarming)   0.990 0.990 0.990 0.990 0.990            
      COPd   4.27 4.20 4.20 4.20 4.20            
      Pdh kW 2.77 3.51 3.51 3.50 3.50 4.47 4.47 4.66 4.66 4.83 4.83
      PERd % 171 168 168 168 168 172 172 169 169 176 176
    D-conditie (12°C DB/11°C NB) Cdh (degradatie-verwarming)   0.990 0.990 0.990 0.990 0.990            
      COPd   6.33 5.82 5.82 5.82 5.82            
      Pdh kW 2.65 3.28 3.28 3.28 3.28 5.37 5.37 5.26 5.26 5.38 5.38
      PERd % 253 233 233 233 233 256 256 218 218 254 254
    Tol (min./max. bedrijfstemperatuur) COPd   1.80 1.74 1.74 1.74 1.74            
      Pdh kW 3.76 3.10 3.10 3.10 3.10 9.08 9.08 12.2 12.2 13.3 13.3
      PERd % 72.0 69.6 69.6 69.6 69.6 71.6 71.6 70.0 70.0 68.4 68.4
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0
    Extra capaciteit nominaal verwarmingsvermogen Psup (bij Tontwerp -10°C) kW 0.00 2.20 2.20 3.30 3.30 0.910 0.910 0.550 0.550 0.580 0.580
    Tbiv (bivalente temperatuur) COPd   1.80 1.87 1.87 1.98 1.98            
      Pdh kW 3.76 4.90 4.90 5.50 5.50 8.83 8.83 11.0 11.0 12.2 12.2
      PERd % 72.0 74.8 74.8 79.2 79.2 79.6 79.6 76.8 76.8 71.2 71.2
      Tbiv °C -10.0 -8.00 -8.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -6.00 -6.00 -7.00 -7.00
  Wateruitlaat koud klimaat 55°C Algemeen Jaarlijks energieverbruik kWu 2,130 2,310 2,310 3,090 3,090 6,740 6,740 7,870 7,870 8,580 8,580
      Seizoensrendement van verwarmen % 107 107 107 110 110 95.0 95.0 95.5 95.5 98.3 98.3
      Pnominaal bij -22°C kW 2.39 2.60 2.60 3.56 3.56 6.99 6.99 8.15 8.15 9.12 9.12
      Qhe jaarl. energieverbruik (GCV) Gj 7.68 8.30 8.30 11.1 11.1 24.3 24.3 28.3 28.3 30.9 30.9
  Wateruitlaat warm klimaat 55°C Algemeen Jaarlijks energieverbruik kWu 1,170 1,490 1,490 1,840 1,840 2,630 2,630 3,270 3,270 3,420 3,420
      Ƞs (seizoensefficiëntie ruimteverwarming) % 186 182 182 178 178 125 125 135 135 136 136
      Pnominaal bij 2°C kW 4.27 5.30 5.30 6.36 6.36 7.58 7.58 9.84 9.84 10.3 10.3
      Qhe jaarl. energieverbruik (GCV) Gj 4.20 5.37 5.37 6.62 6.62 9.47 9.47 11.8 11.8 12.3 12.3
  Wateruitlaat gematigd klimaat 35°C Algemeen SCOP   4.52 4.29 4.29 4.34 4.34            
      Jaarlijks energieverbruik kWu 1,980 2,540 2,540 3,490 3,490 5,380 5,380 7,250 7,250 8,270 8,270
      Ƞs (seizoensefficiëntie ruimteverwarming) % 178 169 169 171 171 156 156 153 153 149 149
      Pnominaal -10°C kW 4.40 5.34 5.34 7.40 7.40 11.2 11.2 14.5 14.5 16.0 16.0
      Qhe jaarl. energieverbruik (GCV) Gj 7.13 9.14 9.14 12.6 12.6 19.4 19.4 26.1 26.1 29.8 29.8
      Seizoensrendementsklasse verwarmen   A++ A++ A++ A++ A++            
    A-conditie (-7°C DB/-8°C NB) COPd   3.01 2.69 2.69 2.69 2.69            
      Pdh kW 4.01 4.72 4.72 6.68 6.68 8.88 8.88 10.7 10.7 12.4 12.4
      PERd % 120 108 108 108 108 105 105 105 105 93.2 93.2
    B-conditie (2°C DB/1°C NB) Cdh (degradatie-verwarming)   1.00 0.990 0.990 1.00 1.00            
      COPd   4.41 4.24 4.24 4.24 4.24            
      Pdh kW 2.40 3.90 3.90 3.90 3.90 6.03 6.03 7.71 7.71 8.62 8.62
      PERd % 176 170 170 170 170 162 162 163 163 150 150
    C-conditie (7°C DB/6°C NB) Cdh (degradatie-verwarming)   0.980 0.980 0.980 1.00 1.00            
      COPd   5.85 5.75 5.75 5.75 5.75            
      Pdh kW 1.70 2.59 2.59 2.59 2.59 5.74 5.74 5.05 5.05 5.74 5.74
      PERd % 234 230 230 230 230 271 271 228 228 271 271
    D-conditie (12°C DB/11°C NB) Cdh (reductie van verwarming)   0.980 0.980 0.980 0.980 0.980            
      COPd   7.71 7.27 7.27 7.27 7.27            
      Pdh kW 2.04 2.61 2.61 2.61 2.61 6.50 6.50 5.16 5.16 6.50 6.50
      PERd % 308 291 291 291 291 359 359 268 268 359 359
    TOL (bedrijfstemperatuur) COPd   2.61 2.29 2.29 2.29 2.29            
      Pdh kW 4.36 4.70 4.70 6.81 6.81 8.76 8.76 12.6 12.6 11.7 11.7
      PERd % 104 91.6 91.6 91.6 91.6 93.6 93.6 104 104 82.0 82.0
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
    G-conditie (-15°C DB/-) COPd   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            
      Pdh kW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            
      PERd % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            
    Tbiv (bivalente temperatuur) COPd   2.61 2.47 2.47 2.47 2.47            
      Pdh kW 4.36 4.93 4.93 7.14 7.14 9.09 9.09 11.6 11.6 12.1 12.1
      PERd % 104 98.8 98.8 98.8 98.8 113 113 113 113 102 102
      Tbiv °C -10.0 -8.00 -8.00 -8.00 -8.00 -5.00 -5.00 -5.00 -5.00 -4.00 -4.00
    Nom. bijkomend verwarmingsvermogen Psup (bij Tontwerp -10°C) kW 0.040 0.640 0.640 0.590 0.590 2.44 2.44 1.93 1.93 4.35 4.35
  Wateruitlaat koud klimaat 35°C Algemeen Jaarlijks energieverbruik kWu 1,480 2,040 2,040 2,480 2,480 6,430 6,430 8,170 8,170 9,050 9,050
      Ƞs (seizoensefficiëntie ruimteverwarming) % 147 153 153 151 151 148 148 141 141 137 137
      Pnominaal bij -22°C kW 2.28 3.25 3.25 3.89 3.89 10.3 10.3 12.3 12.3 13.3 13.3
      Qhe jaarl. energieverbruik (GCV) Gj 5.32 7.34 7.34 8.91 8.91 23.1 23.1 29.4 29.4 32.6 32.6
  Wateruitlaat warm klimaat 35°C Algemeen Jaarlijks energieverbruik kWu 905 1,270 1,270 1,570 1,570 1,950 1,950 2,350 2,350 2,480 2,480
      Ƞs (seizoensefficiëntie ruimteverwarming) % 269 259 259 251 251 192 192 199 199 199 199
      Pnominaal bij 2°C kW 4.81 6.40 6.40 7.68 7.68 9.06 9.06 10.9 10.9 11.4 11.4
      Qhe jaarl. energieverbruik (GCV) Gj 3.26 4.56 4.56 5.67 5.67 7.02 7.02 8.46 8.46 8.92 8.92
Opmerkingen Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
  T. omg. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 7°C (DT = 5°C) T. omg. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 7°C (DT = 5°C) T. omg. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 7°C (DT = 5°C) T. omg. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 7°C (DT = 5°C) T. omg. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 7°C (DT = 5°C) Toestand 3: verwarmen Ta DB -7°C (RH 85%) - LWC 35°C Toestand 3: verwarmen Ta DB -7°C (RH 85%) - LWC 35°C Toestand 3: verwarmen Ta DB -7°C (RH 85%) - LWC 35°C Toestand 3: verwarmen Ta DB -7°C (RH 85%) - LWC 35°C Toestand 3: verwarmen Ta DB -7°C (RH 85%) - LWC 35°C Toestand 3: verwarmen Ta DB -7°C (RH 85%) - LWC 35°C
  Omgevingstemp. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 18℃ (DT = 5°C) Omgevingstemp. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 18℃ (DT = 5°C) Omgevingstemp. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 18℃ (DT = 5°C) Omgevingstemp. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 18℃ (DT = 5°C) Omgevingstemp. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 18℃ (DT = 5°C) Toestand 4: verwarmen Ta DB -7°C (RH 85%) - LWC 45°C Toestand 4: verwarmen Ta DB -7°C (RH 85%) - LWC 45°C Toestand 4: verwarmen Ta DB -7°C (RH 85%) - LWC 45°C Toestand 4: verwarmen Ta DB -7°C (RH 85%) - LWC 45°C Toestand 4: verwarmen Ta DB -7°C (RH 85%) - LWC 45°C Toestand 4: verwarmen Ta DB -7°C (RH 85%) - LWC 45°C
  DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C) T. omg. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 7°C (DT = 5°C) T. omg. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 7°C (DT = 5°C) T. omg. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 7°C (DT = 5°C) T. omg. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 7°C (DT = 5°C) T. omg. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 7°C (DT = 5°C) T. omg. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 7°C (DT = 5°C)
  DB/WB 7 °C / 6 °C - Uitgaand water condensor (LWC) 45℃ (Dt=5 °C) DB/WB 7 °C / 6 °C - Uitgaand water condensor (LWC) 45℃ (Dt=5 °C) DB/WB 7 °C / 6 °C - Uitgaand water condensor (LWC) 45℃ (Dt=5 °C) DB/WB 7 °C / 6 °C - Uitgaand water condensor (LWC) 45℃ (Dt=5 °C) DB/WB 7 °C / 6 °C - Uitgaand water condensor (LWC) 45℃ (Dt=5 °C) Omgevingstemp. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 18℃ (DT = 5°C) Omgevingstemp. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 18℃ (DT = 5°C) Omgevingstemp. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 18℃ (DT = 5°C) Omgevingstemp. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 18℃ (DT = 5°C) Omgevingstemp. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 18℃ (DT = 5°C) Omgevingstemp. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 18℃ (DT = 5°C)
Algemene verwarming Andere Capaciteitsregeling           1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
  Ingebouwde hulpverwarming Type stroomvoorziening           Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch
Centrale verwarming Wateruitlaat gematigd klimaat 35°C A-conditie (-7°C DB/-8°C NB) COPd           2.63 2.63 2.63 2.63 2.33 2.33
    C-conditie (7°C DB/6°C NB) COPd           0.940 0.940 1.00 1.00 0.940 0.940
    D-conditie (12°C DB/11°C NB) COPd           0.920 0.920 0.930 0.930 0.920 0.920
    Algemeen Seizoensrendementsklasse verwarmen           3.98 3.98 3.90 3.90 3.80 3.80
    B-conditie (2°C DB/1°C NB) COPd           1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    Tbiv (bivalente temperatuur) COPd           2.82 2.82 2.83 2.83 2.56 2.56
    TOL (bedrijfstemperatuur) COPd           2.34 2.34 2.60 2.60 2.05 2.05
  Wateruitlaat gematigd klimaat 55°C A-conditie (-7°C DB/-8°C NB) COPd           1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    Tbiv (bivalente temperatuur) COPd           1.99 1.99 1.92 1.92 1.78 1.78
    Tol (min./max. bedrijfstemperatuur) COPd           1.79 1.79 1.75 1.75 1.71 1.71
    Algemeen Seizoensefficiëntieklasse verwarming           3.09 3.09 3.16 3.16 3.06 3.06
    B-conditie (-2°C DB/1°C NB) COPd           1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    C-conditie (7°C DB/6°C NB) COPd           0.950 0.950 0.950 0.950 1.00 1.00
    D-conditie (12°C DB/11°C NB) COPd           0.930 0.930 0.940 0.940 0.930 0.930
Algemeen Gegevens van leverancier/fabrikant Naam en adres           Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Productbeschrijving Lagetemperatuurswarmtepomp           Nee Nee Nee Nee Nee Nee
Ecodesign geluidsconditie en energielabel           4.60 (1), 2.75 (3), 3.55 (2), 2.10 (4) 4.60 (1), 2.75 (3), 3.55 (2), 2.10 (4) 4.30 (1), 2.65 (3), 3.32 (2), 2.08 (4) 4.30 (1), 2.65 (3), 3.32 (2), 2.08 (4) 4.25 (1), 2.64 (3), 3.26 (2), 2.09 (4) 4.25 (1), 2.64 (3), 3.26 (2), 2.09 (4)
Opmerkingen           DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C)
            DB/WB 7 °C / 6 °C - Uitgaand water condensor (LWC) 45℃ (Dt=5 °C) DB/WB 7 °C / 6 °C - Uitgaand water condensor (LWC) 45℃ (Dt=5 °C) DB/WB 7 °C / 6 °C - Uitgaand water condensor (LWC) 45℃ (Dt=5 °C) DB/WB 7 °C / 6 °C - Uitgaand water condensor (LWC) 45℃ (Dt=5 °C) DB/WB 7 °C / 6 °C - Uitgaand water condensor (LWC) 45℃ (Dt=5 °C) DB/WB 7 °C / 6 °C - Uitgaand water condensor (LWC) 45℃ (Dt=5 °C)