Tabel met technische gegevens voor EHBH-CB / ERLQ-CV3

EHBH04CB3V / ERLQ004CAV3 EHBH08CB3V / ERLQ006CAV3 EHBH08CB9W / ERLQ006CAV3 EHBH08CB9W / ERLQ008CAV3 EHBH08CB3V / ERLQ008CAV3 EHBH11CB3V / ERLQ011CAV3 EHBH11CB9W / ERLQ011CAV3 EHBH16CB9W / ERLQ014CAV3 EHBH16CB3V / ERLQ014CAV3 EHBH16CB9W / ERLQ016CAV3 EHBH16CB3V / ERLQ016CAV3
Totale verwarmingscapaciteit Min. kW 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1)            
  Nom. kW 4.40 (1), 4.03 (2) 6.00 (1), 5.67 (2) 6.00 (1), 5.67 (2) 7.40 (1), 6.89 (2) 7.40 (1), 6.89 (2) 11.2 (1), 11.0 (2) 11.2 (1), 11.0 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 16.0 (1), 15.2 (2) 16.0 (1), 15.2 (2)
  Max. kW 5.12 (1), 4.90 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 10.0 (1), 9.53 (2) 10.0 (1), 9.53 (2) 8.60 (3), 8.60 (4) 8.60 (3), 8.60 (4) 10.6 (3), 10.8 (4) 10.6 (3), 10.8 (4) 11.4 (3), 10.9 (4) 11.4 (3), 10.9 (4)
Opgenomen vermogen Verwarmen Nom. kW 0.870 (1), 1.13 (2) 1.27 (1), 1.59 (2) 1.27 (1), 1.59 (2) 1.66 (1), 2.01 (2) 1.66 (1), 2.01 (2) 2.43 (1), 3.10 (2) 2.43 (1), 3.10 (2) 3.37 (1), 4.10 (2) 3.37 (1), 4.10 (2) 3.76 (1), 4.66 (2) 3.76 (1), 4.66 (2)
    Max. kW           3.13 (3), 4.10 (4) 3.13 (3), 4.10 (4) 4.00 (3), 5.19 (4) 4.00 (3), 5.19 (4) 4.32 (3), 5.22 (4) 4.32 (3), 5.22 (4)
COP 5.04 (1), 3.58 (2) 4.74 (1), 3.56 (2) 4.74 (1), 3.56 (2) 4.45 (1), 3.42 (2) 4.45 (1), 3.42 (2)            
Pump Nominale externe statische druk unit Verwarmen kPa           37.0 (7), 39.0 (8) 37.0 (7), 39.0 (8) 49.0 (7), 57.0 (8) 49.0 (7), 57.0 (8) 33.0 (7), 42.0 (8) 33.0 (7), 42.0 (8)
Warmtewisselaar waterzijde Waterhoeveelheid Verwarmen Nom. l/min           32.1 (7), 31.5 (8) 32.1 (7), 31.5 (8) 41.6 (7), 39.0 (8) 41.6 (7), 39.0 (8) 45.9 (7), 43.6 (8) 45.9 (7), 43.6 (8)
General LW(A) geluidsvermogensniveau (volgens EN14825) Binnen dB(A)           41.0 41.0 44.0 44.0 44.0 44.0
LW(A) geluidsvermogensniveau (volgens EN14825) Buiten dB(A)           64.0 64.0 64.0 64.0 66.0 66.0
Algemene verwarming Lucht/water-unit Nominale luchthoeveelheid (buiten) m³/u           5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
  Andere Pck (carterverwarming aan) kW           0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Poff (uitgeschakelde stand) kW           0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Psb (in stand-by) kW           0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Pto (thermostaat uit) kW           0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057
  Ingebouwde hulpverwarming NOx-emissie mg/kWu           0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Psup kW           3.00 9.00 9.00 3.00 9.00 3.00
Centrale verwarming Wateruitlaat gematigd klimaat 55°C Algemeen SCOP   3.20 3.22 3.22 3.20 3.20            
      Jaarlijks energieverbruik kWh           6,260 6,260 7,900 7,900 8,970 8,970
      Seizoensrendement van verwarmen %           120 120 123 123 119 119
      Pnominaal bij -10°C kW           9.99 9.99 12.7 12.7 13.9 13.9
      Qhe jaarl. energieverbruik (GCV) Gj           22.6 22.6 28.4 28.4 32.3 32.3
      Seizoensefficiëntieklasse verwarming   A++ A++ A++ A++ A++            
    A-conditie (-7°C DB/-8°C NB) Pdh kW           8.83 8.83 9.97 9.97 12.2 12.2
      PERd %           79.6 79.6 70.4 70.4 71.2 71.2
    B-conditie (-2°C DB/1°C NB) Pdh kW           5.28 5.28 6.76 6.76 7.61 7.61
      PERd %           130 130 142 142 125 125
    C-conditie (7°C DB/6°C NB) Pdh kW           4.47 4.47 4.66 4.66 4.83 4.83
      PERd %           172 172 169 169 176 176
    D-conditie (12°C DB/11°C NB) Pdh kW           5.37 5.37 5.26 5.26 5.38 5.38
      PERd %           256 256 218 218 254 254
    Tol (min./max. bedrijfstemperatuur) Pdh kW           9.08 9.08 12.2 12.2 13.3 13.3
      PERd %           71.6 71.6 70.0 70.0 68.4 68.4
      TOL °C           -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C           55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0
    Extra capaciteit nominaal verwarmingsvermogen Psup (bij Tontwerp -10°C) kW           0.910 0.910 0.550 0.550 0.580 0.580
    Tbiv (bivalente temperatuur) Pdh kW           8.83 8.83 11.0 11.0 12.2 12.2
      PERd %           79.6 79.6 76.8 76.8 71.2 71.2
      Tbiv °C           -7.00 -7.00 -6.00 -6.00 -7.00 -7.00
  Wateruitlaat koud klimaat 55°C Algemeen Jaarlijks energieverbruik kWh           6,740 6,740 7,870 7,870 8,580 8,580
      Seizoensrendement van verwarmen %           95.0 95.0 95.5 95.5 98.3 98.3
      Pnominaal bij -22°C kW           6.99 6.99 8.15 8.15 9.12 9.12
      Qhe jaarl. energieverbruik (GCV) Gj           24.3 24.3 28.3 28.3 30.9 30.9
  Wateruitlaat warm klimaat 55°C Algemeen Jaarlijks energieverbruik kWh           2,630 2,630 3,270 3,270 3,420 3,420
      Ƞs (seizoensefficiëntie ruimteverwarming) %           125 125 135 135 136 136
      Pnominaal bij 2°C kW           7.58 7.58 9.84 9.84 10.3 10.3
      Qhe jaarl. energieverbruik (GCV) Gj           9.47 9.47 11.8 11.8 12.3 12.3
  Wateruitlaat gematigd klimaat 35°C Algemeen SCOP   4.52 4.29 4.29 4.34 4.34            
      Jaarlijks energieverbruik kWh           5,380 5,380 7,250 7,250 8,270 8,270
      Ƞs (seizoensefficiëntie ruimteverwarming) %           156 156 153 153 149 149
      Pnominaal -10°C kW           11.2 11.2 14.5 14.5 16.0 16.0
      Qhe jaarl. energieverbruik (GCV) Gj           19.4 19.4 26.1 26.1 29.8 29.8
      Seizoensrendementsklasse verwarmen   A++ A++ A++ A++ A++            
    A-conditie (-7°C DB/-8°C NB) Pdh kW           8.88 8.88 10.7 10.7 12.4 12.4
      PERd %           105 105 105 105 93.2 93.2
    B-conditie (2°C DB/1°C NB) Pdh kW           6.03 6.03 7.71 7.71 8.62 8.62
      PERd %           162 162 163 163 150 150
    C-conditie (7°C DB/6°C NB) Pdh kW           5.74 5.74 5.05 5.05 5.74 5.74
      PERd %           271 271 228 228 271 271
    D-conditie (12°C DB/11°C NB) Pdh kW           6.50 6.50 5.16 5.16 6.50 6.50
      PERd %           359 359 268 268 359 359
    TOL (bedrijfstemperatuur) Pdh kW           8.76 8.76 12.6 12.6 11.7 11.7
      PERd %           93.6 93.6 104 104 82.0 82.0
      TOL °C           -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C           35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
    Tbiv (bivalente temperatuur) Pdh kW           9.09 9.09 11.6 11.6 12.1 12.1
      PERd %           113 113 113 113 102 102
      Tbiv °C           -5.00 -5.00 -5.00 -5.00 -4.00 -4.00
    Nom. bijkomend verwarmingsvermogen Psup (bij Tontwerp -10°C) kW           2.44 2.44 1.93 1.93 4.35 4.35
  Wateruitlaat koud klimaat 35°C Algemeen Jaarlijks energieverbruik kWh           6,430 6,430 8,170 8,170 9,050 9,050
      Ƞs (seizoensefficiëntie ruimteverwarming) %           148 148 141 141 137 137
      Pnominaal bij -22°C kW           10.3 10.3 12.3 12.3 13.3 13.3
      Qhe jaarl. energieverbruik (GCV) Gj           23.1 23.1 29.4 29.4 32.6 32.6
  Wateruitlaat warm klimaat 35°C Algemeen Jaarlijks energieverbruik kWh           1,950 1,950 2,350 2,350 2,480 2,480
      Ƞs (seizoensefficiëntie ruimteverwarming) %           192 192 199 199 199 199
      Pnominaal bij 2°C kW           9.06 9.06 10.9 10.9 11.4 11.4
      Qhe jaarl. energieverbruik (GCV) Gj           7.02 7.02 8.46 8.46 8.92 8.92
Opmerkingen Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
  T. omg. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 7°C (DT = 5°C) T. omg. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 7°C (DT = 5°C) T. omg. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 7°C (DT = 5°C) T. omg. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 7°C (DT = 5°C) T. omg. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 7°C (DT = 5°C) Toestand 3: verwarmen Ta DB -7°C (RH 85%) - LWC 35°C Toestand 3: verwarmen Ta DB -7°C (RH 85%) - LWC 35°C Toestand 3: verwarmen Ta DB -7°C (RH 85%) - LWC 35°C Toestand 3: verwarmen Ta DB -7°C (RH 85%) - LWC 35°C Toestand 3: verwarmen Ta DB -7°C (RH 85%) - LWC 35°C Toestand 3: verwarmen Ta DB -7°C (RH 85%) - LWC 35°C
  Omgevingstemp. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 18℃ (DT = 5°C) Omgevingstemp. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 18℃ (DT = 5°C) Omgevingstemp. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 18℃ (DT = 5°C) Omgevingstemp. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 18℃ (DT = 5°C) Omgevingstemp. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 18℃ (DT = 5°C) Toestand 4: verwarmen Ta DB -7°C (RH 85%) - LWC 45°C Toestand 4: verwarmen Ta DB -7°C (RH 85%) - LWC 45°C Toestand 4: verwarmen Ta DB -7°C (RH 85%) - LWC 45°C Toestand 4: verwarmen Ta DB -7°C (RH 85%) - LWC 45°C Toestand 4: verwarmen Ta DB -7°C (RH 85%) - LWC 45°C Toestand 4: verwarmen Ta DB -7°C (RH 85%) - LWC 45°C
  DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C) T. omg. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 7°C (DT = 5°C) T. omg. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 7°C (DT = 5°C) T. omg. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 7°C (DT = 5°C) T. omg. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 7°C (DT = 5°C) T. omg. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 7°C (DT = 5°C) T. omg. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 7°C (DT = 5°C)
  DB/WB 7 °C / 6 °C - Uitgaand water condensor (LWC) 45℃ (Dt=5 °C) DB/WB 7 °C / 6 °C - Uitgaand water condensor (LWC) 45℃ (Dt=5 °C) DB/WB 7 °C / 6 °C - Uitgaand water condensor (LWC) 45℃ (Dt=5 °C) DB/WB 7 °C / 6 °C - Uitgaand water condensor (LWC) 45℃ (Dt=5 °C) DB/WB 7 °C / 6 °C - Uitgaand water condensor (LWC) 45℃ (Dt=5 °C) Omgevingstemp. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 18℃ (DT = 5°C) Omgevingstemp. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 18℃ (DT = 5°C) Omgevingstemp. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 18℃ (DT = 5°C) Omgevingstemp. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 18℃ (DT = 5°C) Omgevingstemp. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 18℃ (DT = 5°C) Omgevingstemp. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 18℃ (DT = 5°C)
Algemene verwarming Andere Capaciteitsregeling           1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
  Ingebouwde hulpverwarming Type stroomvoorziening           Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch
Centrale verwarming Wateruitlaat gematigd klimaat 35°C A-conditie (-7°C DB/-8°C NB) COPd           2.63 2.63 2.63 2.63 2.33 2.33
    C-conditie (7°C DB/6°C NB) COPd           0.940 0.940 1.00 1.00 0.940 0.940
    D-conditie (12°C DB/11°C NB) COPd           0.920 0.920 0.930 0.930 0.920 0.920
    Algemeen Seizoensrendementsklasse verwarmen           3.98 3.98 3.90 3.90 3.80 3.80
    B-conditie (2°C DB/1°C NB) COPd           1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    Tbiv (bivalente temperatuur) COPd           2.82 2.82 2.83 2.83 2.56 2.56
    TOL (bedrijfstemperatuur) COPd           2.34 2.34 2.60 2.60 2.05 2.05
  Wateruitlaat gematigd klimaat 55°C A-conditie (-7°C DB/-8°C NB) COPd           1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    Tbiv (bivalente temperatuur) COPd           1.99 1.99 1.92 1.92 1.78 1.78
    Tol (min./max. bedrijfstemperatuur) COPd           1.79 1.79 1.75 1.75 1.71 1.71
    Algemeen Seizoensefficiëntieklasse verwarming           3.09 3.09 3.16 3.16 3.06 3.06
    B-conditie (-2°C DB/1°C NB) COPd           1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    C-conditie (7°C DB/6°C NB) COPd           0.950 0.950 0.950 0.950 1.00 1.00
    D-conditie (12°C DB/11°C NB) COPd           0.930 0.930 0.940 0.940 0.930 0.930
General Gegevens van leverancier/fabrikant Naam en adres           Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Productbeschrijving Lagetemperatuurswarmtepomp           Nee Nee Nee Nee Nee Nee
Ecodesign geluidsconditie en energielabel           4.60 (1), 2.75 (3), 3.55 (2), 2.10 (4) 4.60 (1), 2.75 (3), 3.55 (2), 2.10 (4) 4.30 (1), 2.65 (3), 3.32 (2), 2.08 (4) 4.30 (1), 2.65 (3), 3.32 (2), 2.08 (4) 4.25 (1), 2.64 (3), 3.26 (2), 2.09 (4) 4.25 (1), 2.64 (3), 3.26 (2), 2.09 (4)
Opmerkingen           DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C)
            DB/WB 7 °C / 6 °C - Uitgaand water condensor (LWC) 45℃ (Dt=5 °C) DB/WB 7 °C / 6 °C - Uitgaand water condensor (LWC) 45℃ (Dt=5 °C) DB/WB 7 °C / 6 °C - Uitgaand water condensor (LWC) 45℃ (Dt=5 °C) DB/WB 7 °C / 6 °C - Uitgaand water condensor (LWC) 45℃ (Dt=5 °C) DB/WB 7 °C / 6 °C - Uitgaand water condensor (LWC) 45℃ (Dt=5 °C) DB/WB 7 °C / 6 °C - Uitgaand water condensor (LWC) 45℃ (Dt=5 °C)