Tabel met technische gegevens voor BTSQ-P

BTSQ20PY1
Afmetingen Unit H mm 1,570
    B mm 460
    D mm 765
Gewicht Unit kg 110
Compressor Compressor-=-Type   Hermetisch gesloten scrollcompressor
Werkingsbereik Koelen Min. °CDB -5
    Max. °CDB 43
  Verwarmen Min. °CWB -25
    Max. °CWB 15.5
Koudemiddel Type   R-410A
  GWP   2,087.5
Spanningsvorm Naam   Y1
  Fase   3~
  Frequentie Hz 50
  Spanning V 380-415
Opmerkingen RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB
  TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling.
  MSC is de maximumstroom tijdens de aanloop van de compressor
  Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.
  De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.
  Kies een draaddikte op basis van de grootste waarde voor MCA of TOCA.
  MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).
  Bevat gefluoreerde broeikasgassen