MAS121T1000E MAS123T1000E MAS121T443S MAS221N443S MAS221N1000E MAS221T1000E MAS123T443S BAS135T02Y MAS235T1000E MAS235T02E MAS135T1000E MAS135T02Y MAS135N02Y MAS335N02E MAS335T02E MAS335N1000E MAS340T02E
Koelvermogen Lage temperatuur R-290 Nom kW               2.789 (1)                  
  Matige temperatuur R-134a Nom kW 1.140 1.422     1.816 2.029     4.981 4.981 (1) 3.492     6.988 (1) 8.290 (1) 6.988 10.664 (1)
    R-290 Nom kW                       3.479 (1) 2.614 (1)        
Recommended Cold Room Volume Medium temperature V 100 8.9 12     17 19     65   41         98  
Afmetingen Unit H mm 705 705 705 695 695 695 705 800 690 857 800 800 800 857 857 690 857
    B mm 537 537 537 832 832 832 537 900 1,329 1,280 832 900 900 1,750 1,750 1,766 1,790
    D mm 825 825 825 825 825 825 825 1,170 1,140 1,140 1,100 1,170 1,170 1,140 1,140 1,140 1,240
  Verpakte unit H mm 950 950 950 950 950 950 950 1,030 1,110 1,060 1,029 1,030 1,030 1,065 1,065 1,180 1,065
    B mm 910 910 910 920 920 920 910 960 1,210 1,330 1,144 960 960 1,850 1,850 1,940 1,850
    D mm 590 590 590 890 890 890 590 1,200 1,390 1,210 1,014 1,200 1,200 1,300 1,300 1,310 1,420
Gewicht Unit kg 53 57 53 77 77 79 57 106 162 162 104 106 106 221 222 217 244
  Verpakte unit kg 63 67 63 89 89 91 67 137 206 202 135 137 137 276 277 272 361
Compressor Compressor-=-Type   Hermetisch. Hermetisch. Hermetisch. Hermetisch. Hermetisch. Hermetisch. Hermetisch. Hermetische zuiging Hermetisch. Hermetische zuiging Hermetisch. Hermetische zuiging Hermetische zuiging Hermetische zuiging Hermetische zuiging Hermetisch. Hermetische zuiging
  Nominaal vermogen kW 0.6 0.74 0.46 0.74 0.9 1.1 0.56   3.7 3.7 2.6     4.8 6.3 4.8 7.4
  Aanloopmethode_   Rechtstreeks Rechtstreeks Rechtstreeks Rechtstreeks Rechtstreeks Rechtstreeks Rechtstreeks   Rechtstreeks Rechtstreeks Rechtstreeks     Rechtstreeks Rechtstreeks Rechtstreeks Rechtstreeks
Condensor Luchtdebiet m³/u 700 700 700 1,400 1,400 1,400 700   2,700 2,700 1,500     4,000 4,000 4,000 5,600
Defrost Heet gas Heet gas Heet gas Heet gas Heet gas Heet gas Heet gas   Heet gas Heet gas Heet gas     Heet gas Heet gas Heet gas Heet gas
Evaporator Luchtdebiet m³/u 600 600 600 1,200 1,200 1,200 600   3,900 3,900 2,300     5,600 5,600 5,800 8,000
  Luchtuitblaasbereik m 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2)   10 (2) 10 (2) 10 (2)     10 (2) 10 (2) 10 (2) 17 (2)
Werkingsbereik Temperatuur koelkamer Min. °C 0 0 0 0 0 0 0   0 -5 0     -5 -5 0 -5
    Max. °C 15 15 15 15 15 15 15   15 10 15     10 10 15 10
Koudemiddel Type   R-134a R-134a R-407C R-407C R-134a R-134a R-407C R-290 R-134a R-134a R-134a R-290 R-290 R-134a R-134a R-134a R-134a
  GWP   1,430 1,430 1,774 1,774 1,430 1,430 1,774 3.0 1,430 1,430 1,430 3.0 3.0 1,430 1,430 1,430 1,430
  Inhoud kg               0.40   1.80   0.43 0.43 2.50 2.50   4.50
  Vulling tCO2eq               0.00   2.57   0.00 0.00 3.58 3.58   6.44
PED (richtlijn drukapparatuur) Category   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0     2 2 2 2
Spanningsvorm Spanning V 230 230 230 230 230 400 230 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
  Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 3N~ 1~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~
  Frequentie Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Nominaal opgenomen vermogen kW 1.10 (1) 0.70 (1) 0.60 (1) 1.10 (1) 0.90 (1) 1.80 (1) 0.70 (1) 2.563 (1) 3.50 (1) 3.50 (1) 2.20 (1) 3.249 (1) 2.479 (1) 4.50 (1) 5.30 (1) 4.50 (1) 5.30 (1)
Nominaal opgenomen vermogen A 6.10 (1) 4.30 (1) 3.60 (1) 7.20 (1) 5.20 (1) 4.60 (1) 4.20 (1)   8.10 (1) 8.10 (1) 5.00 (1)     10.80 (1) 12.30 (1) 10.80 (1) 12.80 (1)
Piekstroom A 31.0 32.0 22.0 38.0 38.0 27.0 26.0   69.0 69.0 41.0     88.0 98.0 88.0 115.0
Max. stroom A 9.2 9.5 7.3 14.8 10.8 9.3 8.0   16.4 16.4 11.2     21.7 25.7 21.7 31.5
Opmerkingen (1) - Bij normaal bedrijf: 0°C / +30°C (1) - Bij normaal bedrijf: 0°C / +30°C (1) - Bij normaal bedrijf: 0°C / +30°C (1) - Bij normaal bedrijf: 0°C / +30°C (1) - Bij normaal bedrijf: 0°C / +30°C (1) - Bij normaal bedrijf: 0°C / +30°C (1) - Bij normaal bedrijf: 0°C / +30°C   (1) - Bij normaal bedrijf: 0°C / +30°C (1) - Bij normaal bedrijf: 0°C / +30°C (1) - Bij normaal bedrijf: 0°C / +30°C     (1) - Bij normaal bedrijf: 0°C / +30°C (1) - Bij normaal bedrijf: 0°C / +30°C (1) - Bij normaal bedrijf: 0°C / +30°C (1) - Bij normaal bedrijf: 0°C / +30°C
  (2) - Gebruik het luchtuitblaasbereik als basis. Het luchtuitblaasbereik hangt van talrijke factoren af, zoals de hoogte van de kamer, de opgeslagen producten, de plaats van de verdamper enz. (2) - Gebruik het luchtuitblaasbereik als basis. Het luchtuitblaasbereik hangt van talrijke factoren af, zoals de hoogte van de kamer, de opgeslagen producten, de plaats van de verdamper enz. (2) - Gebruik het luchtuitblaasbereik als basis. Het luchtuitblaasbereik hangt van talrijke factoren af, zoals de hoogte van de kamer, de opgeslagen producten, de plaats van de verdamper enz. (2) - Gebruik het luchtuitblaasbereik als basis. Het luchtuitblaasbereik hangt van talrijke factoren af, zoals de hoogte van de kamer, de opgeslagen producten, de plaats van de verdamper enz. (2) - Gebruik het luchtuitblaasbereik als basis. Het luchtuitblaasbereik hangt van talrijke factoren af, zoals de hoogte van de kamer, de opgeslagen producten, de plaats van de verdamper enz. (2) - Gebruik het luchtuitblaasbereik als basis. Het luchtuitblaasbereik hangt van talrijke factoren af, zoals de hoogte van de kamer, de opgeslagen producten, de plaats van de verdamper enz. (2) - Gebruik het luchtuitblaasbereik als basis. Het luchtuitblaasbereik hangt van talrijke factoren af, zoals de hoogte van de kamer, de opgeslagen producten, de plaats van de verdamper enz.   (2) - Gebruik het luchtuitblaasbereik als basis. Het luchtuitblaasbereik hangt van talrijke factoren af, zoals de hoogte van de kamer, de opgeslagen producten, de plaats van de verdamper enz. (2) - Gebruik het luchtuitblaasbereik als basis. Het luchtuitblaasbereik hangt van talrijke factoren af, zoals de hoogte van de kamer, de opgeslagen producten, de plaats van de verdamper enz. (2) - Gebruik het luchtuitblaasbereik als basis. Het luchtuitblaasbereik hangt van talrijke factoren af, zoals de hoogte van de kamer, de opgeslagen producten, de plaats van de verdamper enz.     (2) - Gebruik het luchtuitblaasbereik als basis. Het luchtuitblaasbereik hangt van talrijke factoren af, zoals de hoogte van de kamer, de opgeslagen producten, de plaats van de verdamper enz. (2) - Gebruik het luchtuitblaasbereik als basis. Het luchtuitblaasbereik hangt van talrijke factoren af, zoals de hoogte van de kamer, de opgeslagen producten, de plaats van de verdamper enz. (2) - Gebruik het luchtuitblaasbereik als basis. Het luchtuitblaasbereik hangt van talrijke factoren af, zoals de hoogte van de kamer, de opgeslagen producten, de plaats van de verdamper enz. (2) - Gebruik het luchtuitblaasbereik als basis. Het luchtuitblaasbereik hangt van talrijke factoren af, zoals de hoogte van de kamer, de opgeslagen producten, de plaats van de verdamper enz.
Notes_Description               1       1 1        
Opmerkingen                   (3) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen       (3) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen (3) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen   (3) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen