Skip to main content

Milieubehoud topprioriteit voor Daikin Nederland

Het behoud van het milieu is een topprioriteit voor Daikin Nederland.

Het behoud van het milieu is een topprioriteit voor Daikin Nederland

Het milieubeleid vraagt ons voortdurend te kijken naar de manier waarop:
• We voldoen aan de huidige markt- en kwaliteitseisen;
• We verplichtingen aan onze medewerkers, leveranciers en samenleving nakomen;
• We het milieu beschermen. Dit beschouwen we als één van de belangrijkste uitdagingen in ons dagelijks handelen.

De directie en medewerkers van Daikin hebben zich gecommitteerd aan de uitvoering en onderhoud van de volgende principes:

  1. Al onze activiteiten en diensten zullen voldoen aan de geldende wettelijke eisen.
  2. Actieve maatregelen zullen worden genomen om verontreiniging te voorkomen: het verminderen van de CO2-uitstoot en het papierverbruik, ondersteunende recycling en hergebruikprincipes. Het 3R principe - Reduce (verminderen) - Recycle (recycleren) - Re-use (hergebruiken) - wordt dagelijks toegepast in al onze activiteiten. Medewerkers worden aangemoedigd afval te scheiden zoals papier, karton, batterijen, inktcartridges, etc.
  3. Informeren van de medewerkers over de milieu-impact van Daikin producten, activiteiten en diensten door training en infosessies.
  4. Uitvoeren van milieu-initiatieven naar onze relaties, met inbegrip van informatie verschaffing omtrent milieuprestaties van aangeboden klimaat-, koel- en vriesoplossingen. Zodoende wordt een bijdrage geleverd aan het handhaven en verbeteren van ons milieu.
  5. Het milieumanagementsysteem wordt periodiek gecontroleerd om de acties, die voor het behalen van onze doelstellingen worden ingezet, te volgen en te verbeteren.
  6. Communicatie van het milieubeleid aan alle medewerkers alsmede dienstverleners en onderaannemers. Het milieubeleid is vrij beschikbaar voor het publiek.
     

25 januari, 2017
Directie Daikin Nederland

Andere artikelen

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie