Skip to main content

Verliest R-32 echt aan relevantie als koudemiddel?

Aangezien onjuiste informatie vaak gemeengoed wordt en zich na verloop van tijd als waarheid in de hoofden van de mensen nestelt, is EEN ANTWOORD OP ONWAARHEDEN een reeks artikelen die onjuiste informatie ontkrachten om de sector meerwaarde te geven en mensen te helpen weloverwogen beslissingen te nemen wanneer zij werken aan projecten voor verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC).

Koudemiddelen met een laag GWP

Naarmate de F-gasvoorschriften steeds strenger worden, krijgen koudemiddelen met een laag Global Warming Potential (GWP) alsmaar meer aandacht.

De trend op de toegepaste markt is om R-32 blends te promoten als milieuvriendelijker en beter dan zuivere R-32, bijna alsof het koudemiddel R-32 aan belang heeft ingeboet in de sector.

Hoewel de diversiteit van de keuze aan koudemiddelen in de industrie moet worden gesteund, berust dat idee op misleidende marketingclaims die de sector geen goed doen.

Lees hier meer over de filosofie van Daikin over koudemiddelen.

Hoewel zuiver R-32 koudemiddel een iets hoger GWP heeft dan de blends, is er vanuit het oogpunt van de regelgeving geen beperking op het gebruik ervan. Dit geldt zowel voor de toegepaste sector (commerciële en industriële airconditioning) als voor residentieel gebruik. Dit betekent dat zowel zuivere R-32 als R-32 blends volledig voldoen aan de huidige regelgeving.

Waarom worden R-32 blends dan aangeprezen als een duurzamere optie? En zijn R-32 blends ook echt duurzamer? Laten we, om deze vragen te beantwoorden, eens nader kijken naar R-32 en de duurzaamheid ervan om te zien of R-32 deel kan uitmaken van een kringloopeconomie van koudemiddelen.

Samenstelling van R-32 koudemiddel

Hoewel R-32 blends en zuiver R-32 koudemiddel in dezelfde productportfolio kunnen worden gebruikt, zijn ze toch zeer verschillend, vooral als we de kenmerken van elk van beide qua samenstelling in aanmerking nemen.

R-32 blends worden gepromoot als duurzamer omdat zij een lager GWP hebben en dus minder impact op het milieu. Hierbij wordt echter alleen gekeken naar het GWP-niveau en wordt over het hoofd gezien dat koudemiddel R-32 deel kan uitmaken van de kringloopeconomie van koudemiddelen.

Als zuiver koudemiddel met één component bezit R-32 alle eigenschappen die nodig zijn om gemakkelijk te worden teruggewonnen, gerecycled of geregenereerd, zodat het op de markt voor terugewonnen koudemiddelen kan worden gebracht en kan worden hergebruikt.

Beschikbaarheid van R-32

De grotere beschikbaarheid van R-32 op de markt in vergelijking met niche-alternatieven zoals R-32 blends maakt R-32 tot een geschikte optie voor terugwinning, die alleen zin heeft voor op grote schaal gebruikte en in ruime mate beschikbare koudemiddelen. De markt heeft R-32 inderdaad tot norm verheven, met volgens Eurovent-statistieken vijfmaal meer installaties van koudwatermachines en warmtepompen met R-32 in vergelijking met toegepaste R-32 blendtechnologieën. Als naar residentiële installaties wordt gekeken, wordt de relevantie van het koudemiddel R-32 nog duidelijker.

De mogelijkheid om R-32 terug te winnen elimineert de milieu-impact van de afvalverwijdering, wat leidt tot een nieuw scenario waarin R-32 als even milieuvriendelijk wordt beschouwd als elke andere optie.

Conclusie

Zoals we hebben gezien, is het onjuist te beweren dat R-32 irrelevant is in het hedendaagse landschap van koudemiddelen. R-32 is even duurzaam als R-32 blends, maar het feit dat het kan worden gerecycled of teruggewonnen verhoogt de milieuvriendelijkheid ervan.

Bent u op zoek naar meer informatie over R-32 koudemiddel? Neem contact met ons op en abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verwante artikels

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie