Actievoorwaarden Zomeractie 2020

1.     Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Daikin zomeractie 2020 via de website ‘www.daikin.nl/zomeractie en www.daikin.nl/coolstezomer’ (hierna: de website) gecommuniceerd.

2.     De actie-website is in eigendom en beheer van Daikin Nederland B.V. en dit is tevens de organisator van de actie.

3.     De actie geldt uitsluitend voor consumenten.

4.     Alle bezoekers van de website, vanaf 18 jaar, met vaste woon/verblijfplaats in Nederland, en een geldig Nederlands identiteitsbewijs, maken kans op de prijzen. (herna: deelnemers)

5.     Daikin stelt voor 10 winnaars van de actie 10 prijzen beschikbaar op basis van een jureerbare inzending door de deelnemers. Het is geen kansspel of loterij.

6.     De prijzen zijn: 10x een Daikin Comfora airconditioning-set (binnendeel+buitendeel, single split), inclusief standaard installatie. Prijzen kunnen niet in geld worden omgezet.

7.     Er kan een meerprijs gelden bij installatie, afhankelijk van die instalaltie, en er wordt geen verschil verrekend: De airco en installatie hebben een maximale waarde. Indien er minder kosten worden gemaakt wordt het prijsverschil niet gecompenseerd. Indien er meerwerk nodig is (bv. de aangekochte unit niet voldoet aan de vereisten van de woningruimte, er meer leiding-, bevestigingsmaterialen en/of arbeidskosten zijn e.d., dan wordt dit bedrag van te voren gespecifieerd en geoffreerd. Deelnemer bepaalt zelf of hij/zij wil bijbetalen of de prijs niet accepteert.

8.     Winnaars onvangen van Daikin automatisch bericht en worden in contact gesteld met een installateur die door Daikin wordt aangedragen.

9.     Deelname aan deze actie kan alleen na aanschaf van een Daikin airconditioning systeem, ongeacht welk type, en verplicht tot niets. Gedurende de looptijd (15 mei t/m 31 juli 2020) van de actie dingt een deelnemer mee voor maximaal één prijs.

10. Alleen natuurlijke personen kunnen deelnemen. Rechtspersonen zijn uitgesloten van deelname.

11. De prijzen van de actie zijn niet inwisselbaar voor andere prijzen of contanten. Daikin behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in plaats van de aangeboden prijzen andere, gelijkwaardige of gelijksoortige prijzen toe te kennen

12. De bepaling van de winnaar van de actie vindt uiterlijk plaats op 5 augustus 2020 en gebeurt door een deskundige jury.

13. De prijswinnaars worden persoonlijk per e-mail op de hoogte gesteld van de uitslag. Over de uitslag kan verder niet worden gecorrespondeerd.

14. Een week (7 dagen) na de bekendmaking van de winnaar, kan de prijs komen te vervallen als de deelnemer niet binnen die week heeft gereageerd op de correspondentie van Daikin.

15. Deelnemers aan de actie maken kans op de prijzen, als zij hebben aangegeven aan wie en waarom zij een ‘gratis airco’ gunnen. Op basis van deze informatie oordeelt de jury.

16. Daikin kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd e-mailadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer of van het tegenhouden van spamfilters van de e-mails verzonden door Daikin.

17. De persoonsgegevens die in het kader van de actie worden verkregen, worden alleen gebruikt door Daikin voor de desbetreffende actie, worden niet verstrekt aan derden, en na 1 jaar gewist. Deelnemers kunnen eenmalig een e-mail ontvangen ter bevestiging van deelname en worden vrijblijvend uitgenodigd om op de hoogte gehouden te worden over productinformatie door Daikin.

18. Deelname aan de actie houdt acceptatie van de deze actievoorwaarden in.

19. Daikin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (product)schade en/of schade aan de woning van de winnaar veroorzaakt door de installateur en daaruit voortvloeiende kosten.

20. Daikin kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

21. Daikin behoudt zich het recht voor om deze actie, indien voortzetting naar redelijkheid en billijkheid niet langer mogelijk is, voortijdig te beëindigen. In dit geval zal Daikin dit communiceren via de website.

22. De actievoorwaarden worden aan deelnemers ter beschikking gesteld door publicatie op de website www.daikin.nl/coolstezomer

23. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Daikin.Het besluit van Daikin. is niet voor bezwaar of beroep vatbaar.

24. Van deelname uitgesloten zijn alle werknemers van organisaties die aan deze actie meewerken, alsmede andere personen die direct of indirect bij de organisatie van deze actie zijn betrokken.

25. Reacties, klachten of vragen naar aanleiding van de uitvoering van de check kunnen worden ingezonden naar: marketing@daikin.nl

26. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Druk- en typefouten voorbehouden.

27. Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk dit reglement. De beslissingen van de organisator - over de actie, over de deelname, over de aanduiding van de winnaar, over de toepassing van het reglement en ook over alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement werden voorzien - zijn bindend.
 

Daikin NL mei 2020.