Daikin

Wat is R22?

Wat is R22?

Koelmiddel R22 werd gebruikt naast de CFK's die een sterk ozonafbrekend vermogen hebben, hoewel R22 zelf een vrij laag ozonafbrekend vermogen heeft. Toch wordt zelfs dit laag ozonafbrekend vermogen niet langer als aanvaardbaar beschouwd.

Het Montrealprotocol, gewijzigd door de Europese Unie, voorziet de stopzetting van de levering van koelmiddel R22 tegen 2015, omwille van het schadelijke effect dat het koelmiddel kan hebben op het milieu en op de ozonlaag.

Koelmiddel R22 is niet de enige HFK waarvan het gebruik vermoedelijk geleidelijk zal worden stopgezet. De Commissie van het Europees Parlement heeft ook het voorstel gedaan om het gebruik van alle gefluoreerde gassen, met inbegrip van HFK's in aircosystemen, warmtepompen en koelsystemen vanaf 2020 te verbieden.